ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,153 รายการ

เรื่อง วันโคนมแห่งชาติ ผู้เรียบเรียง : นางสาวลักษมณ ประจวบมูล บรรณารักษ์ปฏิบัติการ


ชื่อเรื่อง                    สพ.ส.64 กฎหมายแพ่งประเภทวัสดุ/มีเดีย       สมุดไทยดำISBN/ISSN                 -หมวดหมู่                  กฎหมายลักษณะวัสดุ              16; หน้า : ไม่มีภาพประกอบหัวเรื่อง                    กฎหมายแพ่ง                    ภาษา                       ไทยบทคัดย่อ/บันทึก                   ประวัติวัดพยัคฆาราม ต.ศรีประจันต์  อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี มอบให้หอสมุดฯ วันที่ 15 ส.ค..2538


"Object of the Month" วัตถุจากคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี   ประจำเดือน "กุมภาพันธ์" เชิญพบกับ  "แว" ดินเผา ณ ห้องโถง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี


ขั้นตอนซื้อบัตรเข้าชมการแสดงโรงละครแห่งชาติมี 6 ขั้นตอน ดังนี้ - ขั้นที่ 1 เลือกการแสดง เลือกการแสดงที่ต้องการในหน้าแรก โดยกดปุ่มที่ “ซื้อบัตร” หรือ เลือกที่ เมนูการแสดง แล้วเลือกการแสดงที่ต้องการ โดยการกดที่ “ชื่อเรื่องการแสดง” - ขั้นที่ 2 เลือกรอบวันที่การแสดง เลือกการรอบแสดงที่ต้องการ โดยกดปุ่มที่ “ซื้อบัตร” - ขั้นที่ 3 เลือกที่นั่ง เลือกที่นั่งที่ต้องการ จากนั้นคลิกที่ “สั่งซื้อบัตร” - ขั้นที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ ก่อนทำการชำระเงิน - ขั้นที่ 5 ชำระเงิน โอนเงินเข้าบัญชี 027-0-296840 ธนาคาร กรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร ชื่อบัญชี เงินทุนหมุนเวียนการสังคีต เพื่อรับเงิน สามารถชำระเงินที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา จากนั้นทำการถ่ายหลักฐานแล้วอัพโหลดรูปเข้าระบบพร้อมกับพิมพ์เลขที่อ้างอิง จากนั้นคลิกที่ “ยืนยันการชำระเงิน” - ขั้นที่ 6 พิมพ์บัตรเข้าชมการแสดง จากนั้นเลือก “พิมพ์บัตรชมการแสดง” ในระบบสามารถพิมพ์ได้ทันทีหรือสามารถบันทึกเป็นไฟล์เพื่อพิมพ์ภายหลัง และบันทึกเป็นรูปภาพไว้ให้เจ้าหน้าที่หน้าโรงละครตรวจสอบก่อนเข้าโรงละครได้ทันที
พบเครื่องถ้วยชามลายน้ำทอง มีพระบรมฉายาลักษณ์ ร.5 ที่กาน้ำ และจาน   ไม่ทราบว่ามีจริงหรือไม่ เนื่องจากไม่เคยเห็นในหนังสือ รวมทั้งภาพใน Internet   ขอทราบรายละเอียดด้วยครับ
กิจกรรมนิทรรศการเคลื่อนที่อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณ หนองศรีเจริญ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี