ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 33,491 รายการ

อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ แนะนำแผนที่การท่องเที่ยวศรีเทพ จัดทำโดย DRIVE SITHEP ผู้สนใจสามารถสแกนคิวร์โค้ด ดูข้อมูลได้ "ฟรี" ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องโหลด APP โดยมีแผนที่ดิจิทัล แสดงตำแหน่ง ข้อมูลศรีเทพเมืองมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เขาคลังนอก เขาถมอรัตน์ และฟื้นที่ใกล้เคียง ร้านอาหารแนะนำ คาเฟ่ จุดถ่ายรูปยอดนิยม พร้อมแสดงตำแหน่งปัจจุบันของผู้ใช้งานเมื่ออยู่ในพื้นที่บริการ


           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ประจำปี 2566 เรื่อง "Unseen เปิดคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร" เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป             นิทรรศการครั้งนี้ให้ความรู้เรื่องการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ พร้อมจัดแสดงโบราณวัตถุจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดชุมพร 'ที่ไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน' อาทิ หงส์ขาว แพะ  ขอเชิญชวนชาวจังหวัดชุมพรและผู้สนใจไปชมนิทรรศการพิเศษนี้ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร  เปิดบริการ วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 -16.00 น. ปิดทุกวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 7763 0758


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ชวนร่วมกิจกรรม “มุม - พบ - ปะ” พบกับศิลปินอาร์ตทอย เวิร์กชอป DIY เครื่องประดับชาร์ม แต่งองค์พระคเณศ และอื่น ๆ อีกมากมาย ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กิจกรรมนี้อยู่กลางพระที่นั่งฯ จัดร่วมในนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2566 หัวข้อ "Museum Unveiling: เรื่องลึก เบื้องหลังพิพิธภัณฑ์ไทย" จัดแสดงสิ่งของสำคัญ สิ่งแปลกจากคลังพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่มิได้เผยแพร่มาก่อน           


กุสุมาวดี คำเกลี้ยง.  จะซึม จะเศร้า ก้าวผ่านได้ : รู้จักภาวะซึมเศร้า รับมือด้วยความเข้าใจ.  กรุงเทพฯ: เนชั่นบุ๊คส์, 2563.  หนังสือเล่มนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับ “อารมณ์เศร้า” ก่อนที่จะกลายเป็นภาวะซึมเศร้า สามารถรู้ทันและมีแนวทางสังเกตว่าตนเองหรือคนใกล้ตัวกำลังจะเป็นโรคหรือกำลังตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าแล้วหรือไม่ สามารถอ่านสัญญาณเตือน รู้จักแบบคัดกรอง รวมถึงเปิดโอกาสให้ตนเอง และช่วยเหลือคนใกล้ชิดที่มีภาวะซึมเศร้าให้เข้าสู่การดูแลรักษา จนสามารถก้าวผ่านความเศร้า สู่เป้าหมายทางบวกในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีความหมาย ช่วยชี้ทางหลุดพ้นจากโลกของภาวะซึมเศร้า นำทางสู่การเยียวยาจนสามารถรักษาให้หายได้616.8527 ก739จ ห้องหนังสือทั่วไป 2  


พุทธสถานเมืองลำพูน.  กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2565. หนังสือรวบรวมข้อมูลวัดในจังหวัดลำพูน ผู้เขียนจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกและเผยแพร่ความงดงามของวัดในจังหวัดลำพูน และบอกเล่าเรื่องราวที่มีคุณค่าเกี่ยวกับวัดให้เป็นที่รับรู้กันมากขึ้น พร้อมภาพประกอบวัดที่สวยงามแตกต่างกันไปตามฝีมือของสล่าลำพูนแต่ละชาติพันธุ์ เนื้อหาประกอบด้วยบทความจากนักวิชาการ จำนวน 5 บทความ ได้แก่ วัดในจังหวัดลำพูน, ชมศาสนศิลป์ถิ่นลำพูน, เทวดา ยักษ์ และสัตว์ในจินตนาการของสล่าลำพูน, งามศิลป์ ดินลำพูน และผลงานด้านพระพุทธศาสนาของเจ้าหลวงลำพูน 294.3135 พ836 ฉ.1 ห้องหนังสือทั่วไป 1  วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบุฤาษี อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๒๕ คน คุณครู ๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๐๐ น. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ กำหนดจัดกิจกรรม “รำอัปสร สราญ ณ ลานสะเร็น” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุรินทร์ และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสานใต้ ในรูปแบบการแสดงรำอัปสร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ จึงขอใช้สถานที่บริเวณด้านหน้าปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีการบันทึกวีดีโอ ภาพนิ่ง และภาพถ่ายมุมสูงโดยใช้เครื่องโดรน โดยมีนางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและควบคุมดูแล


พ่อสอนอ่าน.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย, 2549.  192 หน้า.  ภาพประกอบ.  99 บาท.         การอ่านเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาตั้งแต่ระดับบุคคลไปจนถึงระดับประเทศและระดับโลก  หนังสือพ่อสอนอ่านเล่มนี้ ได้รวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทเที่เกี่ยวกับการอ่าน  การเขียน  และการศึกษา  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าในมหามงคลสมัยที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549 ซึ่งได้รวบรวมมามีทั้งหมด  57  องค์ของพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาท  ที่ได้คัดสรรมาจากหนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 ถึง พศ. 2546              895.915              ภ571พ        (ห้องศาสตร์พระราชา )  


เรย์โนลด์ส,  เครก เจ.  จดหมายจากสุดขอบโลก : คิดคำนึงถึงอดีตในปัจจุบัน.  กรุงเทพฯ: สยามปริทัศน์, 2564.  480 หน้า.  ภาพประกอบ.  480 บาท.         ในสารบัญของเล่มนี้มีเนื้อหา  4 ภาค  คือภาคที่ 1 เป็นเรื่องปัญญาชนและ ประวัติศาสตร์  หลายชีวิตการทำงานของศาสตราจารย์โอ. ดับเบิลยู. วอลเตอร์ส   ลัทธิมาร์กซ์ ในการศึกษาประวัติศาสตร์ไทย  ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ผู้วิพากษ์ของท่าน และการวิพากษ์ใหม่  ภาคที่ 2 เรื่องสังคมและศาสนา  ศาสน์และศาสตร์เพื่อรักษ์สงบ  ชุมนุมเทวดาแห่งเมืองโบราณ แถบลุ่มทะเลสาบสงขลา  ภาคที่ 3 เรื่องเอกลักษณ์ไทย  เอกลักษณ์ของชาติไทยและผู้ปกป้อง  เอกลักษณ์ในยุคโลกาภิวัตน์  ภาคที่ 4 เรื่อง วัฒนธรรมในเมือง  สังคมชายล้วนในวัฒนธรรม การเมืองไทยสมัยใหม่  และเรื่องรากฐานทางสังคมของการปกครองแบบอัตตาธิปไตยในย่านนี้         306.2         ร765จ    ( ห้องทั่วไป 1 )      


วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. อาจารย์วาทินี  คุ้มแสง อาจารย์สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นางสาวปารมิตา กาฬรัตน์ และนำนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เข้าศึกษาค้นคว้าและเรียนวิชาทักษะการอ่านและเขียนในงานวัฒนธรรม โดยมีนางสาวปุณณภา สุขสาคร ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ ให้การต้อนรับและรับฟังการนิเทศ


วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๑ - ๖ โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๖๐ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางถนอม หลวงกลาง นางสาวอภิญญา สุขใหญ่ พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ จำนวนนักเรียนและผู้ปกครอง ๑๙๖ คน คุณครู ๓๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ นางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม และนายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.  สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา.  รายงานประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการการ              อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  กรุงเทพฯ: สำนักงานติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา            2563.  197 หน้า.  ภาพประกอบ.             เป็นหนังสือจัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประจำปี 2563  ภายในเล่ม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารปีงบประมาณ 2563 สารเลขาธิการฯ และ รายงานประจำปี 2563 ได้แก่   ข้อมูลพื้นฐาน ผลการดำเนินงานงานตามยุทธ์ศาสตร์ 1- 6 ผลงานความภาคภูมิใจ   รู้จักสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  รายงานการเงิน และภาคผนวก  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ             อ           373.246061593           ค121ร           ฉ.01-ฉ.02             ห้องค้นคว้า           เดือน ก.ย. 66


สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.  สารานุกรมนาฏกรรมโขน.  กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยภา, 2565.  224 หน้า.  ภาพประกอบ.             จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  ภายในเล่ม ประกอบด้วย พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯที่มีต่อการแดงโขนของไทย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับนาฏกรรมโขน เรื่องรามเกียรติ์โดยสังเขป และ ชุดการแสดงจากนาฏกรรมโขน เรียงตามอักษร ก-ฮ ตั้งแต่ กา,ระบำ - โอรสทศเศียรสูงส่ง, ระบำ ท้ายเล่ม ภาคผนวก             อ           792.503           ร421ส           ฉ.02             ห้องค้นคว้า           เดือน ก.ย..66