ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 26,759 รายการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านเปรียง ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๓๓ คน คุณครูจำนวน ๒๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๓ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนางถนอม หลวงกลาง นางศรีสุดา ศรีสด นายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม

วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านบางกลาง ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน ๕๓ คน  โดยมีพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับและนำชม


วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จำนวน ๕๙ คน โดยมีพนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ให้การต้อนรับและนำชม


          อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (เขตในกำแพงเมือง : วัดพระแก้ว - วัดพระธาตุ) พร้อมระบบไฟส่องสว่างโบราณสถานยามค่ำคืน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ที่สวยงามในช่วงกลางคืน           อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย ภายใต้ชื่อ “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่มีความงดงามและเป็นผลงานชิ้นเอกที่ได้รับการสร้างสรรค์จากอัจฉริยภาพด้านศิลปะอย่างแท้จริง รวมทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่ง หรือเป็นพยานหลักฐานที่แสดงขนบธรรมเนียมประเพณี หรืออารยธรรมซึ่งยังคงหลงเหลือและปรากฏให้เห็น            ขอเชิญชวนผู้สนใจไปชมความสวยงามยามค่ำคืนของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง“สืบค้นวัฒนธรรมโลงไม้: รากร่วมมรดกวัฒนธรรมอาเซียน Exploring the Log Coffin Culture: 0Our Shared ASEAN Heritage” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการอนุรักษ์โลงไม้โบราณที่ถ้ำผีแมนโลงลงรัก จังหวัดแม่ฮ่องสอน สนับสนุนโครงการโดย กองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงระหว่างวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖           นิทรรศการนี้จัดแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายในอดีต และความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่สูงปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการค้นพบวัฒนธรรมโลงไม้ที่เป็นวัฒนธรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์ร่วมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และจีนตอนใต้ หลักฐานทางโบราณคดีที่ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อในโลกหลังความตายของผู้คนในอดีต รวมถึงแนวทางการอนุรักษ์โบราณวัตถุ           ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการ “สืบค้นวัฒนธรรมโลงไม้ : รากร่วมมรดกวัฒนธรรมอาเซียนExploring the Log Coffin Culture: Our Shared ASEAN Heritage” ได้ ณ อาคารจัดแสดงชั้น ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เปิดทุกวันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ปิดวันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ร่วมกับร้านเล่ากาแฟ : Laow Kafae : Specialty Coffee and Creative Cafe ขอเชิญชวนทุกท่านพบกับนิทรรศการพิเศษในรูปแบบ Museum Cafe' เรื่อง "จากอาระเบียสู่สงขลา : การเดินทางของกาแฟ" ระหว่างวันที่ ๑๘ กันยายน – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๕             Museum Cafe’ ส่วนหนึ่งของนิทรรศการพิเศษ “จากอาระเบียสู่สงขลา : การเดินทางของกาแฟ” ที่ไม่ได้บอกเล่าเพียงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ หากยังออกแบบให้เป็นนิทรรศการที่มีกลิ่นและกินได้ โดยมีการนำโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ มาจัดแสดงในรูปแบบคาเฟ่สไตล์จีน (จำลอง) และจำหน่ายเครื่องดื่ม ตลอดจนผลิตภัณฑ์กาแฟ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการเที่ยวชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รวมทั้งยังมีกิจกรรม Coffee Cupping โดยคัดสรรเมล็ดกาแฟชั้นยอด มาให้ร่วมชิมถึงที่           นิทรรศการพิเศษ “จากอาระเบียสู่สงขลา : การเดินทางของกาแฟ” เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ - อาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ส่วนร้านกาแฟ Museum Cafe’ เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ติดตามข่าวสารกิจกรรมเพิ่มเติมได้ทางเฟสบุ๊ก: Songkhla National Museum : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา