ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 33,534 รายการ

          กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live การแถลงข่าวเมืองโบราณศรีเทพ สู่มรดกโลก  ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live :  กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. กรมศิลปากรจัดงานแถลงข่าวการประกาศขึ้นทะเบียนเมืองโบราณศรีเทพ เป็นมรดกโลก ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร      โดยมีพลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานการแถลงข่าว และนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ร่วมแถลงข่าว


วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับ งานงวดที่ ๒โครงการบูรณะพระวิหาร พระเจดีย์มุม ๔ องค์ กำแพงแก้ว ซุ้มประตู และศาลาราชเขตพุทธวาส วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร โดยมี นายสุรชัย จันทร์เงิน นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ควบคุมงาน


วันจันทร์ที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับ งานงวดที่ ๒โครงการบูรณะพระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหาร แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุรชัย จันทร์เงิน นายช่างโยธาชำนาญงาน เป็นผู้ควบคุมงาน