ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

img_cover

ชุดไม้กอล์ฟ (มือซ้าย) ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

สถูปทองคำประดับอัญมณี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาชนะหินรูปปลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาชนะทองคำรูปหงส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระแสงขรรค์ชัยศรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระสุวรรณมาลา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระสุวรรณภิงคาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะอยุธยาตอนต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระคชาธารจำลอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ฉลองพระบาททองคำจำลอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จารึกโคมป่องทรงปราสาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วันคล้ายวันถึงแก่พิราลัย เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์สุดท้าย
รายละเอียดเพิ่มเติม