ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

img_cover

สถาปัตยกรรมพระอุโบสถ วัดโสมนัสวิหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กระปุกน้ำมันทาผิว
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

หัวโขนหน้าหนุมาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

๑๓๕ ปีแห่งพระราชไมตรีทางการค้า สนธิสัญญา กับความสัมพันธ์ระหว่างกรุงสยาม แลกรุงญี่ปุ่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วัดวงศมูลวิหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แหล่งเรือจมทุเรียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

๑ สหัสวรรษ "จารึกพระศรีสูริยลักษมี"
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ถ้ำหมอเขียว แหล่งโบราณคดีที่พบโครงกระดูกมนุษย์โฮโมเปียนส์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณสถานหมายเลข ๐๓๙๖ และ หมายเลข ๑๐๐๗ ในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ประกอบสถาปัตยกรรมเรือนลาวโซ่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เอกมุขลึงค์จากโบราณสถานคอกช้างดินหมายเลข ๕ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เหรียญรูปสังข์บรรจุภายในภาชนะดินเผา จากโบราณสถานคอกช้างดินหมายเลข ๑๘ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปปูนปั้นภายในวิหารพระนอน วัดดงหวาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

รูปพระสุภูติมหาเถร สมัยอยุธยา พุทธศตวรรษที่ ๒๓-๒๔
รายละเอียดเพิ่มเติม