ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

img_cover

จิตรกรรมเล่าเรื่องชาดกเรื่องหงส์หิน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จิตรกรรมประกอบโคลงพระราชพงศาวดาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระสาทิสลักษณ์พระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า และพระโอรส-ธิดา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วิหารคริสตจักรตรังตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระสุพรรณบัฏสถาปนาเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชเป็นพระเจ้านครน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ข้าวของเครื่องใช้ชาวจีนที่อพยพเข้ามาในจังหวัดร้อยเอ็ด (ฮวยน้า ฉีน้า เสี่ยหนา)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปราสาทเขาโล้น : ทับหลังและซุ้มประตูด้านตะวันออกของปราสาทประธาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การสำรวจศิลปกรรมประเภทแกะสลักหินทรายบนทับหลัง โบราณสถานประเภท อโรคยาศาล..."กุฏิฤาษีโคกเมือง"
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาที่มีแหล่งผลิตภายในประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณวัตถุประเภทภาชนะดินเผาที่ได้จากแหล่งเรือจมพนม-สุรินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เสากระโดงเรือ (Mast)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กงตามแนวเรือ (Stringer)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ไม้เปลือกเรือ (Plank)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แหล่งเรือจมคลองท่อม จ.กระบี่ (ต่อ)
รายละเอียดเพิ่มเติม