ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

img_cover

เครื่องถ้วยชิ้นเด่นในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร : จานลายครามรูปกระต่ายคาบเห็ดหลินจือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

อุโบสถเก่า วัดอินทารามวรวิหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

สมอไม้จากแหล่งเรือจมบางกะไชย 2
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณสถานวัดสุวรรณาวาส
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เรื่อง ภาพสลักนารายณ์บรรทมสินธุ์ เพชรเม็ดงามแห่งกู่พระโกนา จังหวัดร้อยเอ็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

งานขุดค้นทางโบราณคดี อาคารที่ทำการสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

บ่อน้ำเก่า บ้านท่าลี่ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
องค์ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง บ่อน้ำเก่าบ้านท่าลี่ โดย นางสาวกุลวดี สมัครไทย นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น Artwork: ทรัพย์อนันต์ ซื่อสัตย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาชนะดินเผาจากแหล่งเตาบ้านบางปูนที่พบในแหล่งเรือจม
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปทรงเครื่องประทับยืน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กระเบื้องเชิงชาย ลายดอกบัว เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระสี่อิริยาบถ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เรือบ้านคลองยวน ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม