ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์

img_cover

หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง สำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้ เรื่อง พิพิธภัณฑ์ในสุพรรณบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้ เรื่อง 5 ขุนเขาแห่งเมืองอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณสถานวัดบ้านเจียง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จารึกสมัยทวารวดีในดินแดนฝั่งตะวันตกของประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

"ถ้ำหมอเขียว" การค้นพบใหม่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคใต้ของประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

๗๐ แหล่งศิลปะบนหิน :หลักฐานสะท้อนภาพสังคม ความเชื่อและการดำรงชีวิตของคนยุคก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพ STENCIL ลวดลายที่พบใหม่ ณ ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณสถานบ้านจาเละ หมายเลข ๑ : สถูปเจดีย์ในแผนผังวงกลมองค์แรกของเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เหล็ก – ทองเหลือง สุดยอดการค้นพบด้านโบราณโลหะวิทยาในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพปูนปั้นชาดกเล่าเรื่อง มหากปิ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพปูนปั้นรูปท้าวกุเวร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพปูนปั้นรูปกลุ่มอัศวิน หรือนักรบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพปูนปั้นรูปนรสิงห์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพเล่าเรื่องบุคคลนั่งชันเข่า
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพปูนปั้นชาดกเล่าเรื่อง หัสติง
รายละเอียดเพิ่มเติม
Messenger