ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 33,435 รายการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๖๙๒ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด


วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น.  นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร นายพงศ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับฯ งวดงานที่ 2  โครงการบูรณะพระอุโบสถวัดกำแพงบางจาก แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายธีรยุทธ์  สุวลักษณ์ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ ผู้รับผิดชอบและควบคุมงาน


วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น.  กองโบราณคดี โดยกลุ่มวิชาการทะเบียนโบราณสถานจัดประชุมคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ครั้งที่ 5/2566  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ โดยมีนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในการประชุม  


          ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอแนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง "ระยะทางไปมณฑลภาคพายัพ พระพุทธศักราช ๒๔๖๕" เป็นบันทึกการเดินทางตรวจราชการภาคเหนือของพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) ระหว่างวันที่ ๒๔ มกราคม – ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๕ เนื้อหาว่าด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ เส้นทางการคมนาคม สภาพบ้านเมือง สถานที่ราชการ ตลอดจนสถานที่สำคัญที่ผู้บันทึกได้พบเห็นในมณฑลภาคพายัพ รวมถึงบางส่วนของมณฑลพิษณุโลกและมณฑลนครสวรรค์ อันแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของบ้านเมือง และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว            หนังสือเล่มนี้มีจำนวน ๑๒๘ หน้า จำหน่ายราคาเล่มละ ๙๕ บาท ผู้สนใจสามารถซื้อหนังสือดังกล่าวได้ที่ร้านหนังสือกรมศิลปากร (อาคารเทเวศร์) โทรศัพท์ ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ ต่อ ๑๐๐๔ เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (ปิดวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th สอบถามเพิ่มเติม Facebook Page ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร


           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดกิจกรรม “มหาคณปติบูชา” เนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถีและวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. และวันอาทิตย์ - วันอังคารที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.            พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้            - เปิดเทวาลัยชั่วคราว ณ ห้องชวา - ศรีวิชัย เพื่อสักการะขอพรพระคเณศ            - Talk & Touch พูดคุยและทำเวิร์กชอปสนุก ๆ แต่งองค์พระคเณศก่อนเชิญเข้าบ้าน และเรียนรู้การทำพระพิมพ์ผง “ภัทรบูชา”             - DIY สายมู ระบายสีมุสิกะและร้อยเครื่องประดับชาร์มพระคเณศ            - เปิดตลาดอาร์ตทอยครบเครื่องเรื่องพระคเณศจากศิลปิน/สตูดิโอต่าง ๆ            - กาชาปองที่ระลึก “นวคเณศ” รุ่น ๒ โดยศิลปินอาร์ตทอย ๒๙ แบบ           - เก้าแต้มควิซ ตามล่าหาดอกไม้สำคัญในการสักการะพระคเณศเพื่อรับของรางวัลพิเศษสุด            - สนุกกับลายเส้นจากพี่ ๆ ขายหัวเราะ            - นำชมยามค่ำรอบพิเศษ ๑๗ - ๑๙ กันยายน “กำเนิดพระคเณศ” วันละ ๑ รอบเท่านั้น            นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๖ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายนนี้ อีกด้วย           ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “มหาคณปติบูชา” สามารถติดตามรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ได้ทาง Facebook : Education.National Museum Bangkok เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
          สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในบทบาทหน้าที่ของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาภาษาโบราณ ปีงบประมาณ 2566 "กิจกรรมอบรมส่งเสริมความรู้และทบทวนบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาภาษาโบราณ" ในวันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ            ผู้สนใจสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live : National Library of Thailand


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช จัดการบรรยายทางวิชาการออนไลน์สาธารณะ ประจำปี พ.ศ.2566  "คนพิพิธภัณฑ์อยากจะเล่า" ครั้งที่ 9 ขอเชิญร่วมฟังเรื่องเล่า ในหัวข้อ "การทำนิทรรศการและการจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร" เล่าเรื่องโดย นางสาววัชรี ชมภู ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป           ผู้สนใจสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : Thalang National Museum พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง


วันศุกร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. นางสาวปุณณภา สุขสาคร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และนางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ผ่านการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting


ส. พลายน้อย. ชาวต่างชาติในประวัติศาสตร์ไทย ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2563.          หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของชาวต่างชาติที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น เฉกอะหมัด (เจ้าพระยาบวรราชนายก) แอนนา ลีโอโนเวนส์ เซอร์จอห์น เบาว์ริง (พระยาสยามมานุกูลกิจ สยามมิตรมหายศ) คอนสแตนติน ฟอลคอน (เจ้าพระยาวิไชเยนทร์) ดร. ฟรานซิส บี. แซยร์ (พระยากัลยาณไมตรี) เป็นต้น ผู้เขียนนำเสนอเนื้อหาอย่างสั้น ทว่าครอบคลุม และได้เนื้อความ มีดัชนีค้นคำประกอบท้ายเล่ม 920 ส113ช ฉ.2 ห้องหนังสือทั่วไป 2