ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 34,685 รายการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. โรงเรียน จอส. พระราชทาน มณฑลทหารบกที่ ๒๕ ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ เข้าบันทึกวีดีโอ กิจกรรมจิตอาสา (Live) ผ่านเพจ Facebook เพื่อประชาสัมพันธ์งานด้านจิตอาสาของหน่วยให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงประถมศึกษาที่ ๖ จากโรงเรียนบ้านตาเสาะ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๗๐ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนางถนอม หลวงกลาง นางศรีสุดา ศรีสด พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๘๐ คน คุณครู ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ร่วมงานพิธีเปิดงานมหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ๒๕๖๖ และจัดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง "พระพิฆเนศมหาเทพไอยรา" ณ สนามกีฬาศรีณรงค์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์


วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๑-๖ โรงเรียนวาณิชย์นุกูล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๙๐ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ และนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ร่วมงานพิธีเปิดและควบคุมการขอนุญาตใช้สถานที่จัดงานสืบสานตำนานพันปีปราสาทศีขรภูมิ ปี ๒๕๖๖ พร้อมกับควบคุมและตรวจสอบการบินโดรนบันทึกภาพ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถาน


           สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมงาน ราตรีนี้...ที่วัดไชยฯ  ท่องเที่ยวโบราณสถานยามค่ำคืน พบกับศิลปิน ดาราจากละครเรื่อง พรหมลิขิต และการบรรเลง - ขับร้องดนตรีไทยสากล จากสำนักการสังคีต ในวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรเลงเพลงโดย  ดุริยางคศิลปิน สำนักการสังคีต  ควบคุมการบรรเลงโดย นาวี คชเสนี  อำนวยการแสดงโดย  ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342 และ โทร. 0 2221 0171


          อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ขอเชิญชมฟรี "พลุ ตะไล ไฟพะเนียง" ในงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 เวลา 22.30 น. ระหว่างวันที่ 18-27 พฤศจิกายน 2566กำหนดการจัดงาน : https://drive.google.com/file/d/1cSP3gu0fj1naIaqEVBBoVCt-63LGNlFo/view?fbclid=IwAR3ohpVsJY5UfC5guixIBMqn8RaiHpV6kksExcvLjMo-wd2m61Q-P7mLX70   แผนผังการจัดงาน : https://drive.google.com/file/d/1cTu38okPuRwgDxX2cGyETnRrQCreAI7D/view?fbclid=IwAR0Et1x2SW-LGpDYiP6-hXPzY9IPTlXQ79Gzqk9NH3uoLkSGCqy2xOU82Ec


           สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “กรมศิลปากรขอส่งมอบสระมะโนราคืนให้ชาวลพบุรี” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุรี วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผู้เข้าร่วมฟังการเสวนา จะได้รับชมการแสดงโขน จากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เวลา ๑๙.๐๐ น. ฟรี!!  โดยสามารถลงทะเบียนด้วยการสแกน QR Code หรือทางลิ้ง https://forms.gle/3JYSvWKTQs3EiVFr9 ฟรี!! ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (*รับจำกัดเพียง ๑๐๐ ท่าน) 


           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “พระพิฆเนศ มหาเทพไอยรา” ในงานมหัศจรรย์งานช้าง ปี ๒๕๖๖ โดยนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประติมากรรมพระพิฆเนศที่พบในประเทศไทย และพระพิฆเนศประจำวันเกิดทั้ง ๗ วัน พร้อมทั้งเปิดให้สักการะพระพิฆเนศ และเช่าบูชาเหรียญพระพิฆเนศได้ในที่เดียว ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าชม จากวิทยาลัยชุมชนสงขลา ศูนย์การเรียนอำเภอเทพา อำเภอควนเนียง อำเภอสทิงพระ จำนวน 104 คน


วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าชม จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 112 คน


            กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริม Soft Power เบิกฟ้าอโยธยา ย้อนเวลาไปกับ “พรหมลิขิต” ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยายามค่ำ พบกับศิลปิน โอม-คณิน สแตนลีย์ รับบทหลวงชิดภูบาล (ยอร์จ ฟอลคอน) พีพี-ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ รับบทแม่ปราง และรอน- ภัทรภณ โตอุ่น รับบทเป็นเพิ่ม บ่าวยายกุย ฯลฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ด่วน!!!  https://forms.gle/Xxt6v3rxCfnUChJq5หรือสแกนคิวอาร์โค้ด


วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ กรมศิลปากร ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และเทศบาลตำบลท่าวังตาล จัดกิจกรรมจิตอาสารักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ โบราณสถานเวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี คือ นายชินณวุฒิ วิลยาลัย ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ร่วมด้วย นายธวัชชัย อุบลพิทักษ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และ นางวิมลรัก ตนซื่อ นายกเทศมนตรีตำบลท่าวังตาล ข้าราชการ หน่วยงานในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสา รวม ๒๐๐ คน ณ โบราณสถานวัดอีก้าง-วัดหนานช้าง เวียงกุมกาม ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โบราณสถานที่ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งในจังหวัดเชียงใหม่


อธิบดีกรมศิลปากรปลื้ม “ราตรีนี้...ที่ วัดไชยวัฒนาราม” คึกคัก ต่อยอดความสำเร็จขยายเวลาเปิดพิพิธภัณฑ์เครื่องทอง เพิ่มอยุธยาไนท์มาร์เก็ต วัดราชบูรณะ รับนักท่องเที่ยว            วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรี ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมกิจกรรมตลาดย้อนยุค อยุธยาไนท์มาร์เก็ต บริเวณลานด้านข้างวัดราชบูรณะ และกิจกรรม “ราตรีนี้...ที่ วัดไชยวัฒนาราม”            อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ผลการดำเนินงานการท่องเที่ยวโบราณยามราตรีที่วัดไชยวัฒนาราม ถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สำคัญ แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนนโยบายการดำเนินการแบบควิกวิน (Quick Win) ของรัฐบาล นอกจากจะส่งผลสำเร็จด้านการท่องเที่ยว คือจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และทำให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นหันมาพัก ค้างแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากขึ้น ยังทำให้ธุรกิจในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านเช่าชุดไทย ร้านอาหาร บริการต่าง ๆ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมาก กรมศิลปากรจึงมีแนวคิดต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว โดยการขยายเวลาเปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ซึ่งจัดแสดงเครื่องทองสมัยอยุธยาที่สวยงามและมีจำนวนมากที่สุดของประเทศไทย และเปิดให้เข้าชมวัดราชบูรณะ ยามค่ำคืน เพิ่มเติม เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราว และทำให้นักท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนเพิ่มขึ้น             นอกจากนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งตลาดย้อนยุค ไนท์มาร์เก็ต ขึ้นบริเวณลานด้านข้างวัดราชบูรณะ เพี่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวมของผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจชุมชน SME รองรับนักท่องเที่ยวยามค่ำ รวมถึงภาคธุรกิจโรงแรม ที่พัก เกสต์เฮ้าส์ รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ รถจักรยานเช่า ร้านเช่าชุดไทย ร้านค้าต่าง ๆ จะได้รับอานิสงส์จากการที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและมาพักค้างคืนในอยุธยา ช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ โดยตลาดอยุธยาไนท์มาร์เก็ต เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล             สำหรับกิจกรรม “ราตรีนี้...ที่ วัดไชยวัฒนาราม” ซึ่งเปิดให้เข้าชมในเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเทศกาลสำคัญนั้น จะเปิดให้เข้าชมเป็นพิเศษ ติดต่อกัน ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการรับลมหนาว โดยวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จะมีการขับร้องและบรรเลงดนตรี จากศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ท่ามกลางโบราณสถานในยามค่ำคืน อีกด้วย