ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 31,626 รายการ


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๑๕๐ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด- ๑๙ อย่างเคร่งครัด


ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2566


ท่านที่สนใจต้องการสั่งซื้อหนังสือกรมศิลปากร สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ โดยเข้าไปเลือกดูรายการหนังสือและสั่งซื้อได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th/
          กองโบราณคดีใต้น้ำ กรมศิลปากร ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “อาสาสมัครเครือข่ายโบราณคดีใต้น้ำ” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสอดส่องดูแลและแจ้งพบแหล่งโบราณคดีใต้น้ำ โดยในปีนี้ กองโบราณคดีใต้น้ำจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 18 คน จากผู้สมัครทั้งหมด  กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งมรดกวัฒนธรรมใต้น้ำ การทำงานโบราณคดีใต้น้ำ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานโบราณคดีใต้น้ำ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกที่ตั้งโดยผู้เข้าอบรมจะร่วมเดินทางไปกับเรือสำรวจของเรา (เรือแววมยุรา) เพื่อชมและทดลองทำกิจกรรมสาธิตการเก็บข้อมูลทางโบราณคดีใต้น้ำเพื่อการแจ้งพบแหล่งโบราณคดี            กิจกรรมจะจัดระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 นี้ ณ สำนักงานกองโบราณคดีใต้น้ำ จังหวัดจันทบุรี และแหล่งดำน้ำหินบอยเซ็น จ.จันทบุรี  ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับการขึ้นบัญชีเป็นเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ (อส.มศ.) มีบัตรประจำตัว มีสิทธิเข้าชมแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร ฟรี รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม อส.มศ.ในอนาคต ปิดรับสมัคร :         14 พฤษภาคม 2566 ประกาศรายชื่อ :   16 พฤษภาคม 2566 อบรม :                  27-28 พฤษภาคม 2566 คุณสมบัติผู้สมัคร :           1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย สุขภาพแข็งแรง มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง           2) มีความสนใจในเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมใต้น้ำ           3) สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ           ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกผ่าน Google Forms ตามลิงค์นี้ได้เลย https://forms.gle/jRMbwSWuFLYa4bQC9


          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี “เสาร์สนุก” วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร รายการแสดงประกอบด้วย           ๑. Solo Trumpet  โดยนายศศิศ จิตรรังสรรค์           - George Enescu -Légende for Trumpet and Piano           - Herbert LClarke : Carnival of Venice           ๒. Solo Tuba โดยนายมานิตย์ บูชาชนก           - A.Lebedev : Concerto in One Movement (Concerto No.1)           ๓. การบรรเลงเดี่ยวซออู้ เพลงสุดสงวน สามชั้น           ๔. รำฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน           ๕. การแสดงชุดนางสำมนักขาวิลาวัณย์   'ชมฟรี' ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑          อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ขอเชิญเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (เขตในกำแพงเมือง : วัดพระแก้ว - วัดพระธาตุ) พร้อมระบบไฟส่องสว่างโบราณสถานยามค่ำคืน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสบรรยากาศการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ที่สวยงามในช่วงกลางคืน           อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี พ.ศ.๒๕๓๔ ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย ภายใต้ชื่อ “เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร” (Historic Town of Sukhothai and Associated Historic Towns) เนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม สถาปัตยกรรมที่มีความงดงามและเป็นผลงานชิ้นเอกที่ได้รับการสร้างสรรค์จากอัจฉริยภาพด้านศิลปะอย่างแท้จริง รวมทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่ง หรือเป็นพยานหลักฐานที่แสดงขนบธรรมเนียมประเพณี หรืออารยธรรมซึ่งยังคงหลงเหลือและปรากฏให้เห็น            ขอเชิญชวนผู้สนใจไปชมความสวยงามยามค่ำคืนของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท


          โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ แจ้งข่าว.... ขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสามเสนและบนถนนศรีอยุธยา บริเวณหน้าสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบริเวณแยกสี่เสาเทเวศร์ เพื่อดำเนินการการก่อสร้างกำแพงสถานี สถานีหอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2566  ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง           ​กิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) สัญญาที่ 2 ช่วงหอสมุดแห่งชาติ - ผ่านฟ้า มีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงจราจรบนถนนสามเสนบริเวณหน้าสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และบนถนนศรีอยุธยาบริเวณแยกสี่เสาเทเวศร์ เพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงสถานี สถานีหอสมุดแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ตลอด 24 ชั่วโมง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ปิดเบี่ยงจราจร 2 ช่องจราจร ฝั่งชิดทางเท้า บริเวณสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ปิดเบี่ยง 2 ช่องจราจร ฝั่งชิดทางเท้า บริเวณทางเข้าหอสมุดแห่งชาติ - ปิดเบี่ยง 2 ช่องจราจร ฝั่งชิดทางเท้า บนถนนศรีอยุธยา บริเวณแยกสี่เสาเทเวศร์ มีผลให้ช่องจราจร ฝั่งมุ่งหน้าแยกสี่เสาเทเวศร์ เหลือ 2 ช่องจราจร  ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ ​           การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจมีเสียงดังรบกวนในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข 08 4438 3943 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ เว็บไซต์ www.mrta-purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ และ Line@mrtpurpleline   ------------------------------------------- ที่มาของข้อมูล : Facebook page โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ  https://www.facebook.com/MRTPurplelinesouth


          สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ “กิจกรรมทวีปัญญา” ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ รับฟังการเสวนาเรื่อง “ปกิณกะจากจดหมายเหตุราชกิจรายวัน ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว” วิทยากรโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง และ พระศรีวชิรากรณ์กิตฺติธโร ดำเนินรายการโดย นางสาวรวิวรรณ พุฒซ้อน ในวันพุธที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องศรีอยุธยา หอวชิราวุธานุสรณ์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ            ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/RGshxo5Pq537NMxC6 รับจำนวนจำกัดเพียง ๘๐ คน (ปิดรับสมัครในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖)


 ในการจัดฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์           ๑. การเสริมสร้างศักยภาพผู้เข้าร่วมฝึกอบรมด้วยการบรรยายทฤษฎีและแนวปฏิบัติการสงวนรักษาอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Preservation of Historical and Cultural Monuments) พัฒนาการล่าสุดด้านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและแนวปฏิบัติการสงวนรักษาอนุสรณ์สถานฯ           ๒. การสร้างความรู้ ให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปฏิบัติงานจริง การจัดทำเอกสาร วิเคราะห์แหล่งมรดกวัฒนธรรมหรืออนุสรรณ์สถานที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built Heritage) รวมทั้งพัฒนาเทคนิคการสงวนรักษาและบริหารจัดการแหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมได้อย่างมีคุณภาพ           ๓. ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการและปกป้องคุ้มครองแหล่งมรดกโลกกับเครือข่ายนักวิชาการจากประเทศต่างๆ