ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,781 รายการ

            พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการเนื่องในโครงการวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เรื่อง "เครื่องถ้วยโบราณกับงานพิพิธภัณฑ์" รับชมได้ผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom และ Facebook LIVE : Nakhon Si Thammarat National Museum - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช วันที่ ๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. พร้อมเผยโฉมห้องนิทรรศการใหม่ล่าสุด “ห้องเครื่องถ้วยโบราณที่พบในนครศรีธรรมราช”             ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังผ่าน QR code บนโปสเตอร์หรือกดลิ้ง https://forms.gle/WkvE1rsqY8rvsq2J9 พิเศษ!!! สำหรับผู้ลงทะเบียนและเข้ารับฟังผ่านแอพพลิเคชั่น Zoom มีสิทธิ์ลุ้นรับของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะโครงการนี้ (ปิดรับลงทะเบียน ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗)


           กรมศิลปากร โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ตราประจำจังหวัด” กิจกรรมประกอบการจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในงานสัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม ในวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร             ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการสแกน QR Code หรือผ่านลิ้ง https://forms.gle/NytgqhRxwQvenbEa9 (พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน) ลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็ม สามารถติดตามผลการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานรับฟังการเสวนาได้ที่ Facebook : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาตินายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ สนเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี และนายวีระชาติ พงค์ชนะ นักโบราณคดีชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งการขุดหาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ บริเวณบ้านหลักขาว ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอสูงเนิน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีการขุดหาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในพื้นที่จริง จึงขอความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลในการตรวจสอบ ทางสำนักฯจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไปนายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา พร้อมด้วยนายกิตติพงษ์ สนเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี และนายวีระชาติ พงค์ชนะ นักโบราณคดีชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีได้รับแจ้งการขุดหาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ บริเวณบ้านหลักขาว ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยลงพื้นที่ร่วมกับนายอำเภอเสิงสาง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของที่ดิน ทั้งนี้จากการตรวจสอบพบว่ามีการขุดหาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในพื้นที่จริง จึงขอความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลในการตรวจสอบ ทางสำนักฯจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมายต่อไป


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๑-๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๘๐ คน


Messenger