ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 28,639 รายการ


          กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมส่งคลิปสั้นเข้าประกวดในหัวข้อ “ร.ศ.๒๔๒ ชมตู้ลายทองสืบสานงานศิลป์” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท โดยส่งเป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่ต่ำกว่า ๑ นาที และไม่เกิน ๓ นาที ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ National Library of Thailand ขยายเวลาส่งผลงานได้จนถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖            กรมศิลปากรได้จัดนิทรรศการ “ร.ศ.๒๔๒ ชมตู้ลายทองสืบสานงานศิลป์” ชมความงดงามของศิลปะลายรดน้ำจากตู้พระธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ ณ อาคารถาวรวัตถุ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. และจัดกิจกรรมเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งคลิปสั้นเข้าประกวด โดยมีเนื้อหาตามหัวข้อที่กำหนดเกี่ยวกับตู้พระธรรมสมัยรัตนโกสินทร์ และต้องมีภาพของตู้ลายทองที่จัดแสดงภายในห้องนิทรรศการเป็นส่วนหนึ่งของผลงาน เนื้อหาของผลงานอาจมีภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและอื่นๆ ประกอบได้เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา ไม่จำกัดรูปแบบ วิธีการ และเทคนิคในการนำเสนอ ความละเอียดของไฟล์ผลงานจะต้องไม่ต่ำกว่า ๗๒๐ pixel (๑๒๘๐ x ๗๒๐) ประเภทไฟล์ mp4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการนำไปเผยแพร่จากที่ใดมาก่อนและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น ผู้จัดประกวดจะพิจารณาผลงานที่ส่งประกวดทุกชิ้น เมื่อผลงานนั้นถูกต้องตามกติกาจะได้รับการเผยแพร่ในเฟซบุ๊กแฟนเพจของสำนักหอสมุดแห่งชาติ “National Library of Thailand”            ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์โดยบันทึกคลิปใส่ HDD หรือ CD ส่งมาที่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทมหานคร ๑๐๓๐๐ ระบุที่ซอง “ส่งผลงานโครงการ ร.ศ. ๒๔๒ ชมตู้ลายทองสืบสานงาน ศิลป์” หรืออัพโหลดคลิปบนเว็บไซต์รับฝากไฟล์เช่น google drive, dropbox เป็นต้น จากนั้นกรอกข้อมูลการสมัครและแนบลิงก์ผลงานใน Google form กำหนดส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะประกาศผลการประกวดทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ National Library of Thailand           ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ลิงก์ shorturl.at/kvDSW  และกรอกรายละเอียดพร้อมส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ shorturl.at/B0139 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ National Library of Thailand ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ สอบถามเพิ่มเติม นางสาวงามเพ็ญ ยาวงษ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ สำนักหอสมุดแห่งชาติ โทร. ๐๖ ๒๖๔๕ ๔๙๕๙  


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ศิลป์ในสวน ปี ๗" ... ยังอยู่ (YOUNG YOU) ครั้งที่ ๑๙ จัดโดยชมรมศิลป์ในสวน ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และภาคีเครือข่าย ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ๒๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ สนามหญ้า ใต้ต้นจามจุรียักษ์ หน้าวัดพระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ทางเข้าศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร (ตรงข้ามสนามหน้าเมือง)            นอกจากนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวยังสามารถเที่ยวชมโบราณสถานช่วงกลางคืน ชมความสวยงามยามค่ำคืนของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐ น. - ๒๐.๐๐ น. ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ๒๐ บาท ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท 


ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการบรรยายและเสวนาทางวิชาการเนื่องในวาระครบ 130 ปี ห้ามเจ้านายมิให้ไปเมืองสุพรรณบุรีเรื่อง เทศาภิบาล : ศาสตร์การปกครองของไทยสมัยรัชกาลที่ 5 โดย หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ ชมรมนักโบราณคดี (สมัครเล่น) เมืองสุพรรณ วันศุกร์ ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น.ณ หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายและเสวนา ดังนี้#ภาคเช้า- การบรรยายเรื่อง เทศาภิบาล : ศาสตร์การปกครองของไทยสมัยรัชกาลที่ 5โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ #ภาคบ่าย การเสวนา เรื่อง เมืองสุพรรณบุรี ภายใต้การปกครองระบอบเทศาภิบาล พ.ศ. 2435– 2476 โดย- ดร. อาสา คำภา นักวิจัย สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์- อาจารย์วรพร พรหมใจรักษ์ นักวิชาการประวัติศาสตร์ อาจารย์วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรี ศรีสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย- ดำเนินรายการและร่วมเสวนา โดย นายปัณชลิต โชติกเสถียร สมาชิกชมรมนักโบราณคดี(สมัครเล่น) เมืองสุพรรณ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าด้วยการสแกน QR Code หรือทาง https://forms.gle/m3KVKaprpKjvwFqs8 **ปิดรับลงทะเบียนวันที่ 15 มีนาคม 2566 หรือหากมีผู้ลงทะเบียนเต็มจำนวนแล้ว**


          กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอ่านเป็นเล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ในหัวข้อ "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยพลังแห่งการอ่าน" พบกับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การขับร้องและบรรเลงดนตรี สาธิตงานช่างศิลปกรรม พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บริเวณสวนด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติ เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป           สำนักหอสมุดแห่งชาติ  จัดกิจกรรมอ่านเป็นเล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ในหัวข้อ "เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยพลังแห่งการอ่าน" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะ และเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสวงหาความรู้และทักษะที่สร้างสรรค์ ตามความสนใจของตนผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ จากแหล่งเรียนรู้ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมศิลปากร ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ การขับร้องและบรรเลงดนตรี โดยสำนักการสังคีต การสาธิตงานช่างศิลปกรรม โดยสำนักช่างสิบหมู่ และกิจกรรมพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ โดยสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ    ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมอ่านเป็นเล่นสนุก สร้างความสุขให้ทุกคน ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ บริเวณสวนด้านหน้าหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไป วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะผู้ประกอบการการท่องเที่ยวร่วมกับภาคีเครือข่าย AET (Agent Educational Trip) กิจกรรมเสนอขายเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงจังหวัดสุรินทร์-บุรีรัมย์ เส้นทาง "พระอาทิตย์ขึ้นดูนก พระอาทิตย์ตกดูช้าง" โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุรินทร์ จำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๕๒๖ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด


วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๓ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) ตำบลทมอ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๔๙ คน คุณครู ๒๑ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยแบ่งการบรรยายนำชมออกเป็น ๔ กลุ่มย่อย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำห้อง ทุกคน ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม          สำนักการสังคีต ขอเชิญชมรายการ “เหมันต์เบิกบาน สุขสราญสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด “ทศกัณฐ์พรหมพงศ์ลงกา” ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดย นายสมชาย อยู่เกิด อำนวยการแสดงโดย นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต           บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑


ป.พิบูลสงคราม, จอมพล.  ประวัติศาสตร์สุโขทัย (ภาค 1).  พระนคร: ไทยบริการ, 2498.


 ชุมนุมเรื่องเกี่ยวกับกรุงสุโขทัย (ภาค1).  พระนคร: โรงพิมพ์รุ่งเรืองธรรม, 2498.


วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ์๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ อาคารกรมศิลปากร เทเวศร์ นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร พร้อมด้วยนายสมชาย ณ นครพนม ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ และนายดิษพงศ์ เนตรล้อมวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ได้ประชุมหารือกับ Dr.William Southworth ภัณฑารักษ์ด้านศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิพิธภัณฑ์ Rijksmuseum ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เกี่ยวกับการขอความร่วมมือในการขอยืมโบราณวัตถุจากประเทศไทยไปจัดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับยุคสำริดของเอเชีย (Asian Bronze Exhibition) ที่ส่วนจัดแสดงหลักของพิพิธภัณฑ์ Rijksmuseum ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในปี ๒๕๖๗-------------------------------- Thursday, February 2, 2023 at 1:30 p.m., at Meeting Room 2, 8th floor, Fine Arts Department Building, Thewet. Mr. Sathaporn Thiengtham, Deputy Director General of the Fine Arts Department together with Mr. Somchai Na Nakhon Phanom, an expert in archeology and museums and Mr. Ditsapong Netlomwong, director of the research group Office of the National Museum had a meeting with Dr.William Southworth, curator of Southeast Asian art, Rijksmuseum, the Kingdom of the Netherlands Regarding the request for cooperation in borrowing antiquities from Thailand to organize a special Asian Bronze Exhibition at the main exhibition of the Rijksmuseum, the Kingdom of the Netherlands in 2024.


วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา วิจัย วิจักขณ์ การนำเสนอผลงานวิชาการของกรมศิลปากร ประจำปี ๒๕๖๕ และปาฐกถาพิเศษ พร้อมด้วยนางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ รองอธิบดีกรมศิลปากร โดยมีนางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ รักษาราชการผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ