ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 31,777 รายการ          กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน "การสำรวจ – ตรวจสภาพ จิตรกรรมและประติมากรรม" วิทยากร นายอภิชาติ สุวรรณ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ กองโบราณคดี นายอลงกรณ์ เทียมจันทร์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กองโบราณคดี ผู้ดำเนินรายการ นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.           ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๑๗๒ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด


          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมโครงการจัดการแสดง "นาฏศิลป์และดนตรี" “เสาร์สนุก” วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร           รายการแสดงประกอบด้วย           1. การแสดงดนตรีสากล               - Der Erlkönig by Franz Schubert โดยมานิตย์ ธุวะเศรษฐกุล              - String Quartet No. 12 in F major, Op. 96, nicknamed the American Quartet, by Antonín Dvořá           2. วิธีการตีกลองทัด 3 ใบ โดยอนุชา บริพันธุ์           3. รำฉุยฉายมณีเมขลา โดยเสาวรักษ์ ยมะคุปต์           4. การแสดงชุดจรกาบวงสรวง โดยเยาวลักษณ์ ปาลกะวงศ์           5. รำฉุยฉายสมิงพระราม โดยเอก อรุณพันธ์   * ชมฟรี * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. 0 2224 1342 และ โทร. 0 2221 0171 +++++++++++++++++++++++++++++++ รายการแสดงโครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี  "เสาร์สนุก"   - Der Erlkönig by Franz Schubert. บทเพลง Der Erlkönig เป็นผลงาน Opus 1 อันมีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของ Franz Schubert (1797-1828) คีตกวีชาวออสเตรีย ชูเบิร์ต ประพันธ์บทเพลงนี้เมื่อ ค.ศ.1815 เมื่อเขามีอายุได้เพียง 18 ปีเท่านั้น     เนื้อร้องเป็นบทกวีที่ประพันธ์โดย Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) กวีผู้ยิ่งใหญ่ชาวเยอรมัน บทกวีเป็นเรื่องเล่าจากนิทานปรัมปราของชาวเดนมาร์กมีชื่อเรื่องเดิมว่า “Alder King” โดยมีฉากของเรื่องราวอยู่ในป่าชื่อว่า Black Forest in Baden ประเทศเยอรมัน บทกวีถ่ายทอดเรื่องราวผ่านบทบาทตัวละครที่ปรากฏในบทกวีอันประกอบด้วย ผู้เล่าเรื่อง (The Narrator) พ่อ(The Father) ลูกชาย(The Son) และภูตผีที่เรียกว่า Erlking (Erlkönig) บทวิเคราะห์บทเพลง  Der Erlkönig Op. 1, D328 จะประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้ 1) ชีวประวัติของ Franz Schubert (1797-1828) ผู้ประพันธ์ดนตรี 2) ชีวประวัติของ Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) ผู้ประพันธ์บทกวีซึ่งถูกนำมาเป็นเนื้อร้องของบทเพลง 3) บทกวี Der Erlkönig และคำแปลภาษาไทย 4) กาวิเคราะห์รายละเอียดของบทเพลง  Der Erlkönig Op.1, D328   - String Quartet No. 12 in F major, Op. 96, nicknamed the American Quartet, by Antonín Dvořák String Quartet no.12 in F major ของ ดโวชาค หรือ American Quartet เป็นงานแนวโรแมนติก แต่งในช่วงที่ไปพำนักที่อเมริกา และมีความประทับใจ ตื่นเต้น กับความเจริญ วัฒนธรรมและผู้คนที่นั่นมาก โดยเฉพาะเพลงพื้นเมืองของชาวอเมริกัน ทำนองหลายตอนใช้ Pentatonic Scale มีกลิ่นอายเพลงพื้นเมืองของอเมริกัน และเพลงพื้นบ้านของชาวเช็ค ซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้ประพันธ์  ท่วงทำนอง จังหวะ ลีลาและ สำเนียงหวานไพเราะและสง่างาม แสดงสปิริตจิตวิญญาณของผู้ประพันธ์ ดนตรีโดดเด่นทุกแนว ท้าทายฝีมือนักดนตรีมาก โดยเฉพาะแนววิโอลามีบทบาทสำคัญมากเป็นพิเศษ ทั้งสองบทเพลงนี้ เป็นงาน masterpiece เป็นเพลงมาตรฐานที่นักเล่นแชมเบอร์มิวสิคและนักฟังต้องเรียนรู้ เล่นและฟังกัน


           สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ประจำปี 2566 ครั้งที่ 4 การบรรยาย เรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย-จีน จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ในเอกสารจีน” วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. - 12.00 น. ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักหอสมุดแห่งชาติ    กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน NLT Edutainment ประจำปี 2566 กำหนดจัดกิจกรรม 5 ครั้ง โดยจัดเป็นรูปแบบการบรรยาย การอภิปราย การเสวนา การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานของวิทยากรที่มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขาวิชา โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 เป็นการบรรยายเรื่อง “เส้นทางความสัมพันธ์ไทย - จีน จากอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ในเอกสารจีน”  วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์  ดร.รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง            ผู้สนใจร่วมฟังการ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ : National Library of Thailand (www.facebook.com/NationalLibraryThailand)
วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๓ โรงเรียนบ้านแกใหญ่ ตำบลแกใหญ่ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๘๐ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนางศรีสุดา ศรีสด และนายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


         วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมงานพิธีในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้  ๑. พิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖          -  เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่          - เวลา ๑๗.๐๐ น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยได้รับมอบหมายจากสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ เป็นผู้แทนวางพานพุ่มในนามของหน่วยงานในสังกัดสำนักศิลปากรที่ ๗ เชียงใหม่ ณ ห้องนิทรรศการ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๒. พิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน          - เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำสรง เพื่อนำไปสรงพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง เนื่องในประเพณีสรงน้ำและสมโภชพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง (งานเดือนเก้า) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางวรรณภา ปะวิโน บรรณารักษ์ชำนาญการ นางพิมพ์สวาท จิตวรรณา เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม "วัฒนธรรมอาสา ทำความดีทั้งแผ่นดิน" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และวันต้นไม้แห่ง ชาติประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณพื้นที่ตั้งวิหารครูบาศรีวิชัยยานุสรณ์ ลานครูบาศรีวิชัย และทางขึ้นดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์


         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน  "Object of the Month" วัตถุจากคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี  ประจำเดือน "มิถุนายน" เชิญพบกับ "พระพุทธรูปปางมารวิชัย" ปางสัมผัสแผ่นดิน จัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖           พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง อายุสมัยรัตนโกสินทร์ มีลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกใหญ่ พระโอษฐ์แย้มสรวล พระรัศมีทรงกรวยยืดสูง ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิปลายตัดตรายางจรดพระนาภี พระหัตถ์แสดงปางมารวิชัย พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุ พระหัตถ์ซ้ายหงายขึ้นบนพระเพลา ประทับบนฐานบัวซ้อนเหนือฐานสิงห์ ด้านหน้ามีผ้าทิพย์          ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน "พระพุทธรูปปางมารวิชัย" ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ ปิดวันจันทร์ วันอังคาร) สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๓๐ หรือเฟสบุ๊ก: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี


กรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดทำบอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖  เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร และ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่   ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผ่านระบบออนไลน์