ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 26,832 รายการ


          สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญร่วมโครงการรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  การเสวนาเรื่อง "ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับวงดนตรี อ.ส.วันศุกร์" โดยสมาชิกวง "อ.ส.วันศุกร์" อ.นนท์ บูรณสมภพและ อ.สันทัด ตัณฑินันทน์ ดำเนินรายการโดย นายบุญศักดิ์ ปัญจสุนทร ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องจัดแสดง ชั้น 2 หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สำนักหอสมุดแห่งชาติ             ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2280-9856 หรือรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Fcebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ https://www.facebook.com/NationalLibraryThailand
วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ คณะผู้ทรงคุณวุฒิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๑๖ คน เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๕-๖ โรงเรียนบ้านคลอง ตำบลปรือ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๔๑ คน คุณครูจำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามกฎเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนางศรีสุดา ศรีสด พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒-๓ โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๙๐ คน คุณครูจำนวน ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามกฎเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๓๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๖ โรงเรียนบ้านณรงค์ ตำบลณรงค์ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ จำนวน ๑๐๐ คน คุณครูจำนวน ๑๕ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์


วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ รายวิชาสุรินทร์ศึกษา สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ จำนวน ๕๖ คน อาจารย์จำนวน ๒ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด - ๑๙ อย่างเคร่งครัด โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. กลุ่มแผนงาน โครงการและวิเทศสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมศิลปากร จัดเสวนาวิชาการประกอบนิทรรศการพิเศษเรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย: สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก” ในหัวข้อ "การค้าสำเภาสมัยอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๒ : หลักฐานจากแหล่งเรืออับปางในเอเชียอาคเนย์" วิทยากรโดย นายกมลาศ เพ็งชะอุ่ม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี และนายวงศกร ระโหฐาน นักโบราณคดีชำนาญการ กองโบราณคดีใต้น้ำ ณ ห้องประชุม อาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร