ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 33,556 รายการ

มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.                   ประวัติวรรณคดีไทย ฉบับมูนนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ภาค ข วรรณคดีไทยประเภทต่างๆ เล่ม 2.  กรุงเทพฯ: มูลนิธิสมเด็จพระ             เทพรัตนราชสุดา, 2565.  448 หน้า.                จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา 2 เมษายน 2563 แบ่งเนื้อหา 2 ภาค ภาค ก 1 เล่ม ภาค ข 2 เล่ม ส่วนหนังสือ ภาค ข เล่ม 2 นี้ให้ความรู้เรื่อง วรรณคดีนิราศและวรรณคดีบันทึกการเดินทางและประสบการณ์ พร้อมตาราง ตั้งแต่สมัยอยุธยา เช่น โคลงนิราศหริภุญไชย ทวาทศมาส เป็นต้น ไปจนถึง สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 7 เช่น ราชาภิเษก นางนพมาศ เป็นต้น พร้อมด้วยดัชนีชื่อวรรณคดีภาค ข ฯลฯ             อ           895.91           ส243ป           ล. 2             ห้องค้นคว้า           เดือน ก.ย.66  


กิจกรรมการฝึกซ้อมดนตรีและแสดงดนตรีในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสาธารณรัฐอินโดนีเซียและสาธารณรัฐเกาหลี จำนวน ๒ รอบ โดยแสดงที่กรุงโซล ๑ รอบ และที่นครควังจู ๑ รอบ บรรเลงโดยนักดนตรีพื้นเมืองจากประเทศสมาชิกชาติอาเซียนและนักดนตรีพื้นเมืองจากสาธารณรัฐเกาหลี


วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายพงศ์ธันว์  สำเภาเงิน ผู้อำนวยการกองโบราณคดี  นายฤทธิเดช  ทองจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม พร้อมด้วย นายสมัคร  ทองสันท์ ผู้อำนวยการ กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เข้ากราบนมัสการพระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์  เจ้าคณะแขวงวัดราษฎร์ฐูรณะ (เจ้าอาวาสวัดประเสริฐสุทธาวาส) และลงพื้นที่ตรวจรับฯ งวดงานที่ ๔ (งวดสุดท้าย) งานโครงการอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส โดยมีนางสาวนัฐวรรณ  ไทยดี นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน กลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม กองโบราณดี กรมศิลปากร  เป็นผู้รับผิดชอบและควบคุมงานโครงการฯ รายงานการดำเนินงานดังกล่าว ณ อุโบสถวัดประเสริฐสุทธาวาส แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร


           กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “เปิดมุมมองใหม่ เที่ยวโบราณสถานยามค่ำคืน” วิทยากร นายบัณฑิต ทองอร่าม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ผู้ดำเนินรายการ นายสิทธิพร  บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.            ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

          สภาการจดหมายเหตุระหว่างประเทศประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia Regional Branch of the International Council on Archives: SARBICA)  ร่วมกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ SARBICA International Symposium 2023 หัวข้อ “งานจดหมายเหตุในยุคดิจิทัล: การเปลี่ยนแปลง การปรับตัว และก้าวต่อไปของจดหมายเหตุ” (Archives in the Digital Era: Changing, Adaptations, and Achievements) ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566            พิเศษ!! ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 ค่าธรรมเนียมเพียง 130 ดอลล่าร์ (US$) เท่านั้น ลงทะเบียนและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sarbica2023.nat.go.th
วันศุกรที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร ลงตรวจพื้นที่หน่วยงานที่รับผิดชอบของสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา ในการประชุมผู้บริหารกรมศิลปากร (สัญจร) ครั้งที่ ๑๑/งป ๒๕๖๖ โดยมีนายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ -โบราณสถานพระนอน วัดธรรมจักรเสมาราม ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา -โบราณสถานปราสาทเมืองแขก ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา -โบราณสถานปราสาทโนนกู่ ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา -การดำเนินงานขุดแต่งปราสาทบ้านบุใหญ่ ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา -แหล่งตัดหินสีคิ้ว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา -ภาพเขียนสีเขาจันทน์งาม อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


          อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ขอเชิญชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู ณ ปราสาทพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 5 - 7 ตุลาคม 2566  เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป บริเวณลานหน้าปราสาท ทิศตะวันออก โดยพระอาทิตย์จะขึ้นประมาณ 17.55 น. ร่วมชมแสงสุดท้ายของวัน ณ ปราสาทพนมรุ้ง เทวสถานศาสนาพราหมณ์ฮินดูไศวนิกายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย            สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4466 6251 หรือ Inbox Facebook : อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ Phanom Rung Historical Park   *หมายเหตุ : ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ 15 ช่องประตู เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน หากมีฝนตก หมอก เมฆเยอะ หรือเมฆลงต่ำ จะไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้
วันศุกร์ที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๑ - ๖ โรงเรียนบ้านโคกเมือง ตำบลสะทก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน ๔๔ คน คุณครู ๑๐ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม