ค้นหา


กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “smart museum” เที่ยวทิพย์พิพิธภัณฑ์ วิทยากรโดย นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร, นางวัญญา ประคำทอง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม และนางนิภา สังคนาคินทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ดำเนินรายการโดย นางวิรยาร์ ชำนาญพล ผู้อำนวยการกลุ่มระบบสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และ Youtube Live : กรมศิลปากร


เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 19 กันยายน 2564 สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร เชิญร่วมกิจกรรมมหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย 2564 “THAILAND MUSEUM EXPO 2021” ครั้งแรกในรูปแบบออนไลน์บนแพลตฟอร์มของกรมศิลปากร เปิดตัวพร้อมกันวันที่ 19 กันยายน 2564ท่านจะได้พบกับ การนำเสนอเรื่องราว นวัตกรรมที่โดดเด่นของพิพิธภัณฑ์เครือข่าย 27 แห่งจากทั่วประเทศ ในรูปแบบดิจิทัล ติดตามได้ทาง https://www.finearts.go.th/museumexpo2021 "เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์” (Museum Streaming Talk) ระหว่างวันที่ 19 - 21 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป รับชมผ่าน Facebook Live : Office of National Museums, Thailand รับชมคลิปแนะนำกิจกรรม “Thailand Museum Expo 2021” (Teaser)#ThailandMuseumExpo2021 #มหกรรมพิพิธภัณฑ์ไทย2564 #เสวนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ #MuseumStreamingTalk#สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #OfficeofNationalMuseumsThailand #กรมศิลปากร------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ติดตามกิจกรรมต่างๆ ของสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เพิ่มเติมได้ที่Facebook Page : Office of National Museums, ThailandYouTube : Office of National Museums, Thailand


กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “จิตรกรรมฝาผนังในหอไตร วัดระฆังโฆสิตาราม วรมหาวิหาร” วิทยากรโดย นายฤทธิเดช ทองจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านช่างศิลปกรรม (อนุรักษ์ศิลปกรรม), นายสมัคร ทองสันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์จิตรกรรมและประติมากรรม ดำเนินรายการโดย น.ส.นัฐวรรณ ไทยดี นายช่างศิลปกรรมปฏิบัติงาน กองโบราณคดี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และ Youtube Live : กรมศิลปากร


กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดให้บริการเข้าชมอาคารประติมากรรมขุนหลวงพะงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี ในรูปแบบออนไลน์ ๑๙ ส.ค.นี้   ชมภาพประติมากรรมสำริดอันตระการตาที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย โดยบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live โครงการบรรยายความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่อง : จิตรกรรมเครื่องเรือนจีน วัดเชิงท่า ตัวตนและความนิยมแห่งราชสำนักกรุงเทพฯ ในถิ่นฐาน (จีน) แห่งกรุงเก่า วิทยากรโดยนายกิตติคุณ จันทร์แย้ม : นักวิจัยอิสระ ผ่านทาง Facebook Live พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา กรมศิลปากร ในวันเสาร์ที่ ๑๐ กรกฎาคา ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๔.๓๐ น.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1423258958032092&id=100010440043353---------------------------https://www.facebook.com/105643887839498/posts/332255221845029


กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “การอนุรักษ์ซ่อมแซมบานไม้ประดับมุกศิลปะญี่ปุ่น วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร” วิทยากรโดย นายธนาวัฒน์ ตราชูชาติ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส สำนักช่างสิบหมู่ และนายสรรินทร์ จรัลนภา นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ดำเนินรายการโดย นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และ Youtube Live : กรมศิลปากร