ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 2,585 รายการ
พระอาทิตย์ตรง ๑๕ ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง รอบที่สามของปีใกล้เข้ามาแล้ว สำหรับในเดือนกันยายนนี้ เป็น "ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้น" อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง สำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา กรมศิลปากร ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่าน ไปร่วมรับแสงแรกของวันที่ปราสาทพนมรุ้ง เทวสถานในศาสนาพราหมณ์ฮินดูลัทธิไศวนิกายที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย            เช็ควันกันให้ดี ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕ ประตูเปิดให้เข้าเวลา ๐๕.๓๐ น. เป็นต้นไป (พระอาทิตย์จะขึ้นประมาณ ๐๕.๕๗ น.) แล้วพบกันที่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์            ทั้งนี้ เหตุการณ์พระอาทิตย์ตรง ๑๕ ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง จะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน หากมีฝนตก เมฆเยอะ หรือเมฆลงต่ำ จะไม่สามารถมองเห็นปรากฏการณ์ดังกล่าวได้

กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ "การออกแบบ ตาลปัตรพัดรอง" วิทยากรโดย นายณัฐพงค์ ปิยมาภรณ์ นักวิชาการช่างศิลป์เชี่ยวชาญ สำนักช่างสิบหมู่ ดำเนินรายการโดย นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และ Youtube Live : กรมศิลปากร


วันอังคารที่ ๑๔ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๔๕ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร นางสาวนิตยา กนกมงคล ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ และนางวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ ผู้มอบโบราณวัตถุ เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การรับมอบโบราณวัตถุ “ครอบพระเศียรทองคำ” ที่รับคืนมาจากสหรัฐอเมริกาและโบราณวัตถุ“เครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรีจากแหล่งเตาจังหวัดบุรีรัมย์” พร้อมทั้งสมุดบัญชีโบราณวัตถุเครื่องปั้นดินเผาสมัยลพบุรีจำนวน ๑๖๔ รายการ เพื่อเป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ของคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ณ โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ รัฐบาล ทั้งนี้โบราณวัตถุดังกล่าว กรมศิลปากร จะนำไปจัดแสดงในนิทรรศการถาวร ห้องประวัติศาสตร์โบราณคดีสมัยลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมและศึกษาหาความรู้ตามเจตนารมณ์ของผู้มอบ ต่อไปกรมศิลปากร ขอเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันสร้างสรรค์เกมมรดกวัฒนธรรม จากโจทย์ของกรมศิลปากร ครั้งใหญ่ที่สุด ชิงรางวัลมากมาย ติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://itch.io/jam/fit-game-jam