ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,000 รายการ

แนะนำหนังสือน่าอ่าน สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน, 2554. 216 หน้า. ภาพประกอบ. 250 บาท. หนังสือรวบรวมคำศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ อังกฤษ – ไทย เรียงลำดับตามตัวอักษร A-Z ประกอบด้วย คำศัพท์ คำแปล และคำอธิบาย เริ่มจาก ตัวอักษร A คำว่า abacus แป้นหัวเสา แผ่นหินที่อยู่ส่วนบนสุดของหัวเสา มักมีรูปทรงสี่เหลี่ยม อาจใช้ลวดบัวประดับตกแต่ง ถึง ตัวอักษร Z คำว่า zig - zag สลับฟันปลา ลายเส้นที่ขีดต่อเนื่องเป็นมุมสลับไปมาเหมือนฟันปลา นอกจากนี้มีคำเทียบ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ เรียงตามตัวอักษร A-Z พร้อมภาพประกอบ อ 720.3 ร419พ ห้องค้นคว้า


แนะนำหนังสือน่าอ่าน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. สารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย เล่ม 3 อักษร ฉ-ต ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2561. 480 หน้า. ภาพประกอบ. 400 บาท. หนังสือสารานุกรมเล่ม 3 อักษรฉ-ต เล่มนี้ได้รวบรวมคำและอธิบายความหมายของคำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ในเล่ม 3 อักษรฉ-ต เนื้อหาประกอบด้วย รายพระนามพระมหากษัตริย์ไทยและระยะเวลาครองราชย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน บัญชีคำ (อักษร ฉ – ต) เริ่มด้วยอักษร ฉ คำว่า ฉลองกรุงเทพครบรอบ 100 ปี, งาน - อักษร ต คำว่า ไตรรงค์, ธง ท้ายเล่มมี บรรณานุกรม รายชื่อผู้เขียน และ ดัชนี เรียงตามอักษร ก – อ อ 959.3003 ร419ส ล.03 ห้องค้นคว้า


แนะนำหนังสือน่าอ่าน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรปเล่ม 7 อักษร T-Z ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2561. 735 หน้า. ภาพประกอบ. 580 บาท. เป็นหนังสือสารานุกรมชุด จำนวน 7 เล่ม โดยรวบรวมคำศัพท์และอธิบายความหมายของคำศัพท์ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ อังกฤษ - ไทย ในเล่ม 7 นี้ ตั้งแต่อักษร T-Z เป็นเล่มสุดท้าย ประกอบด้วย บัญชีศัพท์อักษร T - อักษร Z เริ่มจากอักษร T คำว่า Taff Vale Case (1900-1901); Taff Vale Judgement : คดีทัฟฟ์เวล (พ.ศ.2443-2444), คำวินิจฉัยคดีทัฟฟ์เวล – อักษร Z คำว่า Zogu, Ahmet Muhtar Bey ดู Zog1 (1895-1961) อ 940.03 ร419ส ล.07 ห้องค้นคว้า


แนะนำหนังสือน่าอ่าน สำนักงานราชบัณฑิตยสภา. พจนานุกรม ศัพท์ภาษาศาสตร์(ภาษาศาสตร์ทั่วไป) ฉบับราชบัณฑิตยสภา. กรุงเทพฯ: สำนักงาน, 2560. 587 หน้า. ภาพประกอบ. 380 บาท. หนังสือรวบรวมคำศัพท์ภาษาศาสตร์ (ภาษาศาสตร์ทั่วไป) อังกฤษ - ไทย จัดเรียงลำดับตามอักษร A-Z เนื้อหาประกอบด้วย คำศัพท์ ความหมายศัพท์พร้อมคำอธิบาย เริ่มจาก abbreviation - zero morpheme ท้ายเล่มมี คำเทียบไทย- อังกฤษ จัดเรียงตาม อักษร ก-ฮ เพื่อสะดวกในการค้นหา อ 410.3 ร419พ ห้องค้นคว้า


แนะนำหนังสือน่าอ่าน สุมาลี. อยู่วังสระปทุม. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: นานมีบุ๊คส์, 2559. 120 หน้า. ภาพประกอบ. 175 บาท. เป็นเรื่องเล่าของบรรดาแมวทรงเลี้ยงของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ทรงพระเมตตาเลี้ยงไว้ในวังสระปทุมที่ประทับส่วนพระองค์โดยมีนักวาดเจ้าของเฟซบุ๊กแฟนเพจชื่อดัง หมาจ๋า ผู้คร่ำหวอดกับการวาดรูปสุนัข ก็ได้หันมาวาดรูปแมวสำหรับเล่าเรื่องราวผ่านรูปภาพให้สนุกสนานอารมณ์ดี ตามประสาสัตว์ที่ได้มาพักพิงภายในรั้ววังสระปทุมอย่างมีความสุขท่านผู้อ่านสามารถติดตามเรื่องราวของแมวทรงเลี้ยงของพระองค์ท่านได้ในหนังสือเล่มนี้ 895.913 ส842อ (ห้องศาสตร์พระราชา)


แนะนำหนังสือน่าอ่าน 108 มงคลพระบรมราโชวาท. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2556. 218 หน้า. ภาพประกอบ. 199 บาท. เนื้อหาของเล่มนี้รวมพระบรมราโชวาท จำนวน 108 พระบรมราโชวาท ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงประทานแก่คนไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งพระบรมราโชวาทของพระองค์นับเป็นเครื่องชี้แนะอันมีค่าที่คนทั้งปวงจะน้อมนำมาใช้เป็นหลักเพื่อความสุขและความมั่นคงของชีวิตได้อย่างยั่งยืนตลอดกาล 895.915 ภ671 (ห้องศาสตร์พระราชา)


          วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำกรมศิลปากร เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๓ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร จากนั้นในเวลา ๑๐.๑๕ น. ร่วมพิธีทำบุญถวายเพลพระเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรและแขกผู้มีเกียรติ ณ กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ


วาสนา   บุญสม.  อัครมหาราชา.  กรุงเทพฯ: ปิรามิด, 2547.  112 หน้า.  ภาพประกอบ.  85 บาท. อัครมหาราชาแปลว่าพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในที่นี้หมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื้อหานำเสนอเรื่องพระราชประวัติ  เรื่องยุคเศรษฐกิจพอเพียง  พระอัจฉริยภาพทางด้านภาไทย  ด้านดนตรี  ด้านจิตรกรรม  ประติมากรรม  ด้านการถ่ายภาพ  การกีฬาและงานช่าง ด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งด้านการศึกษา 923.1593 ว491อ       (ห้องศาสตร์พระราชา)      


แถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2560.  324 หน้า.          350 บาท. ภายในเล่มเป็นเอกสารแถลงการณ์เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ ทั้งพระราชบันทึก  รายงานการประชุม  บันทึกย่อ ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญชั้นต้น ที่ช่วยต่อยอดความเข้าใจสภาพของประเทศไทย ระหว่างการปฏิวัติการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 959.3059 ถ581       (ห้องศาสตร์พระราชา)


สุมน  อมรวิวัฒน์.  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับเสริมการเรียนรู้  เล่ม 2.  พิมพ์ครั้งที่ 8.  กรุงเทพฯ:          ด่านสุทธาการพิมพ์, 2548.  186 หน้า.  ภาพประกอบ.  80 บาท.     สาระในเล่มให้ข้อมูลน่ารู้สำหรับเด็กในวัย 10-15 ปี ประกอบด้วยเรื่องอาหารไทย ประเภทของอาหารไทย  ภูมิปัญญาในอาหารไทย  อาหารในท้องถิ่น  อาหารไทยตามฤดูกาลและเทศกาล  วิธีปรุงอาหาร  ศิลปะการปรุงอาหารไทย  มารยาทในการรับประทานอาหารไทย  เรื่องโภชนาการ ประเภทสารอาหาร  บทบาท แหล่งที่มา  และความต้องการของร่างกาย  โปรตีน  คาร์โบไฮเดรต  ไขมัน   วิตามิน  แร่ธาตุ  น้ำ  ใยอาหาร  การกินอาหารให้ถูกหลักโภชนา  เรื่องการปลูกพืชไร้ดิน  ความหมาย  ความเป็นมา  หลักการ  เทคนิค  ข้อดี  ข้อเสียของการปลูกพืชไร้ดิน               039.95911               ส841ส       ล.2               (ห้องศาสตร์พระราชา)


นางสาวกุลริศา รัชตะวุฒิ นักภาษาโบราณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ให้เข้าร่วมโครงการสำรวจเอกสารโบราณ โดยกลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินโครงการ ณ วัดป่าดงหนองตาล (โนนตูมสราราม) จังหวัดอุดรธานี และวัดบึง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๔-๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าโครงการฯ ดังนี้ ๑. คัดแยกตัวอักษร อ่านชื่อเรื่อง และแยกหมวดหมู่ของเอกสารโบราณ ๒. ทำความสะอาดเอกสารโบราณ ๓. ประทับตราวัดและเขียนเลขที่เอกสารโบราณ ๔. มัดจัดเก็บคัมภีร์ใบลาน . ทั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากพระเทพสีมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบึง จังหวัดนครราชสีมา พระอธิการพิศนุ สนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าดงหนองตาล จังหวัดอุดรธานี ท่านอธิบดีกรมศิลปากร ท่านผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ ท่านผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา และท่านผู้บริหารตามสายงาน ทำให้การดำเนินการสำเร็จลงได้ด้วยดี อนึ่ง โครงการสำรวจเอกสารโบราณเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ กรมศิลปากร และภาคส่วนประชาชน เพื่อเป็นการรักษามรดกภูมิปัญญาของบรรพชนให้มีอายุยืนนานสืบไป


นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กรมศิลปากร” เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔ ตลอดระยะเวลา ๑๑๓ ปี กรมศิลปากรได้ทำหน้าที่ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง ส่งเสริม สืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่องค์ความรู้ในงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานนาฏศิลป์และดนตรี งานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ งานด้านภาษา เอกสาร และหนังสือ งานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและช่างศิลป์ไทย รวมไปถึงงานสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมศิลปากร.ปัจจุบันกรมศิลปากร เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีที่ทำการของหน่วยงานส่วนกลางตั้งอยู่ที่อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ และยังมีหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ คือ สำนักการสังคีต ตั้งอยู่บริเวณถนนราชินี สำนักหอสมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตั้งอยู่บริเวณถนนสามเสน และสำนักช่างสิบหมู่ ตั้งอยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๕ จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังมีสำนักศิลปากรที่ ๑ - ๑๒ ดูแลในส่วนภูมิภาค


นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กรมศิลปากร” เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๕๔ ตลอดระยะเวลา ๑๑๓ ปี กรมศิลปากรได้ทำหน้าที่ดูแล ปกป้อง คุ้มครอง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุง ส่งเสริม สืบทอด สร้างสรรค์ และเผยแพร่องค์ความรู้ในงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นงานนาฏศิลป์และดนตรี งานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ งานด้านภาษา เอกสาร และหนังสือ งานสถาปัตยกรรม ศิลปกรรมและช่างศิลป์ไทย รวมไปถึงงานสนับสนุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมศิลปากร ปัจจุบันกรมศิลปากร เป็นหน่วยงานภาครัฐ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม มีที่ทำการของหน่วยงานส่วนกลางตั้งอยู่ที่อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) ถนนศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ และยังมีหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ต่างๆ คือ สำนักการสังคีต ตั้งอยู่บริเวณถนนราชินี สำนักหอสมุดแห่งชาติและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ตั้งอยู่บริเวณถนนสามเสน และสำนักช่างสิบหมู่ ตั้งอยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย ๕ จังหวัดนครปฐม นอกจากนี้ยังมีสำนักศิลปากรที่ ๑ - ๑๒ ดูแลในส่วนภูมิภาค


วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวปริศนา ตุ้มชัยพร บรรณารักษ์ชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้ไปประชุมที่ห้องประชุมเพชรอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในสาขาวิชาภาษาไทย การประชุมในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นและสะท้อนความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย


พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “กรมศิลปากร” เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๔๕๔ จึงนับเป็นวันแรกแห่งการสถาปนากรมศิลปากร ตลอดระยะเวลา ๑๑๓ ปี กรมศิลปากรได้ทำหน้าที่คุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ บำรุงรักษา ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ เผยแพร่ วิจัย พัฒนา สืบทอดศิลปะและทรัพย์สินมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เพื่อธำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติให้คงอยู่สืบไป