ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 31,556 รายการ

          ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ขอเชิญเลือกซื้อหนังสือของกรมศิลปากรราคาพิเศษ ลดราคาสูงสุด ๒๐% ในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้า และกิจกรรมอีกมากมาย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (ร้านหนังสือกรมศิลปากร อาคารเทเวศร์ ปิดทำการ) หรือผู้ที่สนใจสามารถสั่งหนังสือในระบบออนไลน์ได้ที่ https://bookshop.finearts.go.th (*ผู้ที่ทำรายการสั่งซื้อหนังสือในระบบออนไลน์ กรุณาชำระเงินภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ หากเกินกำหนดขออนุญาตยกเลิกทุกกรณี และหนังสือจะเริ่มจัดส่งไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ขออภัยในความล่าช้า)


          สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมรายการ "ประวัติศาสตร์ดำรง" ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระประวัติและผลงานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรำลึกถึงสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของไทย           หอสมุดดำรงราชานุภาพเป็นส่วนหนึ่งของสำนักหอสมุดแห่งชาติ สร้างเพื่อเป็นห้องสมุดอนุสรณ์แด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีพระองค์แรกของประเทศไทย ทางสำนักหอสมุดแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ผ่านคลิปสั้นๆ ต่อเนื่อง เพื่อได้ทราบถึงและพระอัจฉริยะและพระปรีชาสามารถของพระองค์ หลากหัวข้อ หลายวิทยากร เรียงร้อยเรื่องราวและผลงานของท่าน โดยใช้ชื่อว่า “ประวัติศาสตร์ดำรง” ดำรงอันเป็นพระนามของพระองค์ หมายถึง คงอยู่ คงไว้ นั่นหมายความว่า ให้พระนามของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพคงอยู่สืบไป           ผู้สนใจสามารถรับชมรายการ "ประวัติศาสตร์ดำรง" ผ่านทางช่อง YouTube : National Library of Thailand (หอสมุดแห่งชาติ) https://www.youtube.com/@nationallibraryofthailand1717 หรือทาง Facebook Page : National Library of Thailand https://www.facebook.com/NationalLibraryThailand   
วันที่ 23 เมษายน 2566 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 4 คน


วันเสาร์ ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ยินดีต้อนรับ  คณะอาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ. บุรีรัมย์ จำนวน ๑๑คน  เวลา ๐๘.๓๐ น. เข้าเยี่ยมชมปราสาทพนมรุ้ง  (นำชม/รายงานโดย นายบันเลง กำประโคน)


วันที่ 21 เมษายน 2566 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และน้อง ๆ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "Night at The Museum ยลพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ" ภายใต้กิจกรรมจัดงาน ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ------------------------------------ ขอเชิญชม - ความงดงามของโบราณสถาน (วังหน้า) ที่ประทับของพระมหาอุปราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ - การจัดแสดงนิทรรศการโฉมใหม่ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร - ชมการแสดงศิลปวัฒธรรม ณ เวทีสังคีตศาลา  ------------------------------------           กิจกรรมนำชมเป็นรอบสำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยจัดนำชมในหัวข้อ "ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์" และหัวข้อ "ประณีตศิลป์ไทย" จำนวน ๓ รอบต่อวัน ได้แก่ รอบ ๑๗.๐๐ น. / รอบ ๑๘.๐๐ น. / รอบ ๑๙.๐๐ น. ผู้สนใจร่วมกิจกรรมนำชมเป็นรอบสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ จุดลงทะเบียนด้านหน้าพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน (อาคารหมายเลข ๑) ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. ของแต่ละวัน โดยไม่รับลงทะเบียนล่วงหน้า และรับจำนวนจำกัด ----------------------------------- นอกจากนี้ ชวนมา "ช้อป ชิม ชิล" เลือกช้อปสินค้า ชิมอาหาร จากร้านค้า OTOP ชุมชน และสินค้าจากผู้ประกอบการ CPOT ชิลไปกับแสง สี เสียง ของพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน -----------------------------------  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 224 1402, 02 224 1333


วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และ พชอ.อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีเป้าหมายพัฒนาความรอบรู้สุขภาพให้กับประชาชนในพื้นที่ ทีมพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.ดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และอสม.อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒๖ คน ในการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยมีนายแพทย์จรัส สิงห์แก้ว อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลสารภี พร้อมทีมงานร่วมเป็นพี่เลี้ยงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่  


          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญรับฟังการบรรเลงและขับร้อง วงออเคสตราเพลงไทยและสากล ในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปีกรุงรัตนโกสินทร์  วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๙.๐๐ - ๒๐.๓๐ น. ณ เวทีใหญ่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีศิลปินรับเชิญ ดังนี้           - สุทธิพงษ์ วัฒนจัง (ชมพู ฟรุตตี้)           - กัณพล ปรีดามาโนช (ปิง ฟรุตตี้)           - กิตติธัช แก้วอุทัย (ธัช)           - เฉลิมรัฐ จุลโลบล (แบงค์)           - ธนัชศลักษณ์ ฮัดสัน (อลิศ) อำนวยเพลงโดย ธนู รักษาราษฎร์ อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต   * ชมฟรี *สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑


          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงละครนอก เรื่องสังข์ทอง ตอนหาปลา ในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปีกรุงรัตนโกสินทร์วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น. ณ เวทีใหญ่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร นำแสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดยนายหัสดินทร์ ปานประสิทธิ์ อำนวยการแสดงโดยนายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต            * ชมฟรี * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑
          วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ๙๙ รูป เนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์“ พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ภาครัฐ องค์กรภาคีวัฒนธรรม ร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม


          สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live การเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ "ภาพถ่ายเก่าในหัวเมือง" เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ อาคารอเนกประสงค์ มิวเซียมสยาม วันเสาร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. วิทยากรโดย นายเอนก นาวิกมูล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ และนายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย ดำเนินรายการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีรศรี โพวาทอง           ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  https://www.facebook.com/NationalArchivesofThailand