ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 31,556 รายการ

การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการ - หาหินที่เหลือจากการบูรณะและหินที่เหลือจากการทดลองประกอบ มาแต่งเพื่อนำมาใช้งานทดแทนหินที่สูญหาย - เคลื่อนย้ายและติดตั้งชิ้นส่วนที่ทดลองประกอบได้ - เสริมหินใหม่ทดแทนในส่วนที่สูญหายเพื่อรับหินที่ทดลองประกอบได้ - ประกอบติดตั้งฐานเพื่อรองรับซุ้มหน้าบันด้านทิศตะวันออก * *วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ นายสถาพร เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามความคืบหน้า การดำเนินงานโครงการฯ**


          กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเที่ยวงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ พบกับกิจกรรมในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย                                                                     - ไหว้พระ เที่ยววัด ยลวัง สัมผัสพิพิธภัณฑ์ยามค่ำ                                               - ดื่มด่ำประทับใจแหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์                                                - ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก                                                     - เลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย CPOT                                         - ลองลิ้มชิมอาหารเลิศรส                                                                   กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕  เมษายน ๒๕๖๖  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และ ๒๑ แหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์ (สวนสันติชัยปราการ  ๒๑ เมษายน-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ )


         กระทรวงวัฒนธรรม ขอประชาสัมพันธ์เส้นทางไหว้พระรับพร เสริมสิริมงคล ผังการเดินรถ ขสมก. รับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ฟรี!!! วันที่ 20 เมษายน 2566  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา จัดกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สัญจร ให้ความรู้ แนะนำหน่วยงาน เล่นเกมส์ต่อจิ๊กซอว์โบราณวัตถุ เนื่องในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ ร่วมกับโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา โดยมีนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดแหลมบ่อท่อ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาภวพล  ศุภนันทนานนท์.  ไม้ใบ ไม้ด่าง.  กรุงเทพฯ: บ้านและสวน, 2564.  360 หน้า. ภาพประกอบ.  725 บาท.  เนื้อหาเป็นเรื่องของประวัติความเป็นมาของไม้ใบ ไม้ด่าง  การรวมพันธุ์ที่มีมากกว่า 600 ชนิดของพรรณไม้ใบไม้ด่าง   พร้อมภาพที่สวยงาม และอธิบายถึงไม้ด่างคืออะไร   มีกี่ประเภท   ราคาของไม้ด่าง    ไม้ด่างในเมืองไทยคนไทยส่วนใหญ่เลี้ยงไม้ด่างแบบไม้สะสมเป็นอย่างไร    มีวิธีการเลือกอย่างไร   ความหลากหลายของไม้ด่าง   การดูแล  การปลูก  การอนุรักษ์ไม่ให้สูญพันธุ์ 635.975 ภ211ม      ( ห้องทั่วไป 2 )


รักษ์รัฐ  สิทธิโชค.  เที่ยวรัสเซีย RUSSIA.  กรุงเทพฯ: โปรวิชั่น, 2562.  368 หน้า.  ภาพประกอบ.  429 บาท. ให้ข้อมูลของประเทศรัสเซียทุกด้าน การเตรียมตัวไปท่องเที่ยวประเทศรัสเซียต้องทำอย่างไร  เตรียมอะไรบ้าง  เงินรัสเซียอัตราแลกเปลี่ยน มีสนามบินกี่แห่งจะเลือกลงที่ไหน  การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง  จากสนามบินจะเข้าเมืองได้โดยวิธีใด เรื่องสถานทูตในรัสเซีย  ฤดูกาลในรัสเซียควรไปเที่ยวช่วงไหนดี   เรื่องเวลา  ระบบไฟฟ้า  น้ำดื่ม  อักษรรัสเซีย  สัญลักษณ์ป้ายต่างๆ  เรื่องห้องน้ำ  และซิมโทรศัพท์ 914.7 ร294ท     ( ห้องทั่วไป 2 )  


จอห์นเคอ,  โรเจอร์.  ชี่ เพื่อการบำบัดเยียวยา.  กรุงเทพฯ: รุ่งศิลป์การพิมพ์(1977), ม.ป.ป.  353 หน้า.  ภาพประกอบ.  360 บาท.  สาระในเล่มนี้เป็นข้อมูลในเรื่องชี่  เพื่อการบำบัดและเยียวยา ในบุคคลที่ เจ็บป่วยหลายๆ โรค   เมื่อได้ฝึกฝน  ทำตามก็สามารถรักษาบำบัดโรคที่เป็นอยู่ได้ แต่ต้องทำตามลำดับขั้นตอน  เพราะจะทำให้ปฏิบัติง่ายขึ้น  เนื้อหาภาคที่ 1  เป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์พื้นฐาน  ภาคที่2  เป็นเรื่องของอุปกรณ์และวิธีการเชิงลึกในการบ่มเพาะชี่  จากขั้นต้นๆไปสู่ขั้นสูง  ภาคที่3 เป็นส่วนของการส่งเสริมให้เข้าใจและปฏิบัติได้อย่างลึกซึ้งขึ้น ในภาคนี้มีวิทยาการล่าสุดของชี่  รวมถึงการค้นให้พบความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นของไท้ชิ      613.7148 จ212ช    ( ห้องทั่วไป 2 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ จันทะลุน บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๕๐ ปี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ตามโครงการกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้ ประจำปี ๒๕๖๖ เนื่องในโอกาสเปิดทำการครบรอบ ๕๐ ปี เพื่อเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ โดยได้อาราธนาพระสงฆ์ จำนวน ๕ รูป ทำพิธีทางศาสนา ณ ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่