ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,781 รายการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดกู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย ตำบลบัวใหญ่ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น


          วันพฤหัสบดีที่  ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น มอบหมายกลุ่มโบราณคดี และกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถาน เข้าหารือกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย (นรข.เขตหนองคาย) ถึงแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดหอพระแก้วที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จัดกิจกรรม “เส้นสาย ลายศิลป์ บ้านเชียงสมัยก่อนประวัติศาสตร์” ทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่ไม่ตรงกับวันจันทร์และวันอังคาร เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ได้ทดลองนำลวดลายบนโบราณวัตถุต่างๆ ในวัฒนธรรมบ้านเชียง เช่น ภาชนะดินเผา ตราประทับดินเผา ลูกกลิ้งดินเผา มาประยุกต์เป็นลวดลายบนถุงผ้าและกระเป๋าผ้า ส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมบ้านเชียงในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และจะได้รับผลงานเป็นของที่ระลึกกลับบ้านไปอีกด้วย             ผู้สนใจสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ สอบถามรายละเอียดและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ก เพจ “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง : Banchiang National Museum” https://www.facebook.com/bcnmfinearts หรือ โทร. ๐ ๔๒๒๓ ๕๐๔๐


วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ร้อยเอก บุณยฤทธิ์ ฉายสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรีและหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 60 คน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ โบราณสถานคูเมือง – กำแพงเมืองสุพรรณบุรี ด้านทิศตะวันตก (ฝั่งใต้) ถนนอาชาสีหมอก ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เมษายน ๒๕๖๗พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์[Event] กิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์สากล 2567Museums for Education and Research : พิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาและวิจัย วันที่ 15 พฤษภาคม 2567เวลา 09.30 – 12.30 น.สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ YoutubeOffice of National Museums, Thailand สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมเฉลิมฉลองกิจกรรมวันพิพิธภัณฑ์สากล 2567 กับเวทีการบรรยายและเสวนาโดยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งผู้มีส่วนสนับสนุนการศึกษาพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบต่างๆมาถ่ายทอดความรู้ พร้อมเบื้องหลังแนวทางการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการศึกษาของพิพิธภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของพิพิธภัณฑ์ในฐานะผู้ให้บริการทางการศึกษาและวิจัยอย่างแท้จริง กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง-   เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย-   สมาชิก ICOM Thailand-   ผู้ปฏิบัติงานและครีเอเตอร์ด้านพิพิธภัณฑ์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม นิทรรศการ และหอศิลป์-   ผู้ที่ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์-   นักวิชาการศึกษา นักเรียน นักศึกษา กำหนดการกิจกรรม09.30 – 09.45 น. พิธีเปิด09.45 – 10.00 น. “นโยบายการศึกษาและวิจัยของกรมศิลปากร”โดย นายพนมบุตร จันทรโชติ - อธิบดีกรมศิลปากร10.00 – 10.15 น. “มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023”โดย นายประสพ เรียงเงิน - ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย10.15 – 10.30 น. “Museums for Education and Research in Taiwan”โดย National Taiwan Museum10.30 – 10.45 น. “พื้นที่ให้เล่า : เล่าเรื่องประวัติศาสตร์อย่างไรให้น่าสนใจ”โดย นางสาวมนสิชา รุ่งชวาลนนท์ เจ้าของ Facebook Page “พื้นที่ให้เล่า”10.45 – 11.00 น. “เที่ยวพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกไปกับ Google”โดย นายจิระวัฒน์ ภูมิศรีแก้ว อดีตผู้บริหารบริษัท Google Thailand จำกัด11.00 – 11.15 น. “กิจกรรมการศึกษาพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ : ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ในสังคมแห่งการเรียนรู้”โดย นางสาวณชนก วงศ์ข้าหลวง ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ11.15 – 12.00 น. “กิจกรรมสร้างสรรค์ ส่งเสริม Soft Power จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ”โดย นางสาววัชรี ชมภู ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรีนางสาวศุภวรรณ นงนุช ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครนางสาวธีรนาฎ มีนุ่น ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลาเวลา 12.00 – 12.30 น. “ฟื้นชีวิตโรงกลึงเก่า สู่พิพิธตลาดน้อย”โดย นายชลทิตย์  ไชยจันทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์นายจุฤทธิ์ กังวานภูมิ ผู้แทนจากชุมชนตลาดน้อย #วันพิพิธภัณฑ์สากล2567 #imd2024 #สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ #กรมศิลปากรวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวฑาริกา กรรมจันทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมด้วยนางสาวนภัสสร แย้มคงเมือง นักโบราณคดีปฏิบัติการ และนางสาวอรุณี เนียนไธสง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตรวจโบราณสถานในเขตจังหวัดนครราชสีมา - ปราสาทพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา - ปราสาทบ้านบุใหญ่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา - ปราสาทเมืองแขก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา - เมืองโบราณเมืองเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา - วัดพระนอน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา - กู่บ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา - ปราสาทบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา - แหล่งโบราณคดีบ้านปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 ผอ.เมษา ครุปิติ และคณะเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2567 โดยนางมานัสศรี ตันไล้ วัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรม มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม และชุมชนในท้องถิ่นเข้าร่วมจัดกิจกรรม ณ วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี รวม 35 คน #จิตอาสา #วันคล้ายวันประสูติ #ทีปังกร #วัดโบสถ์เมืองจันทบุรี #หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกจันทบุรี #หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี #พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณฺิชย์นาวีจันทบุรี #กองโบราณคดีใต้น้ำ


วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ผอ.เมษา ครุปิติ นำคณะเจ้าหน้าที่หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ทำความสะอาดหน่วยงาน Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567Messenger