ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 29,674 รายการ

         สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม รายการ“เหมันต์เบิกบาน สุขสราญสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ วันอาทิตย์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. พบกับการแสดงวิพิธทัศนาชุด “จากฟ้าสู่ดิน” ประกอบด้วย - การแสดงชุดพระอุมามเหศวร - การแสดงชุดมโนห์ราแต่งตัว - การแสดงชุดอ้อมกอดอีสานบ้านเฮา นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต / กำกับการแสดงโดย สิริวรรณ อาจมังกร / อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต           บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง) ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑


          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ขอเชิญชมนิทรรศการ "วาดศิลป์แผ่นดินชุมพรครั้งที่ ๑" จัดแสดงผลงานของศิลปินสีน้ำระดับประเทศและระดับนานาชาติกว่า ๑๐๐ ชิ้น แต่ละชิ้นก็มีเอกลักษณ์อันงดงามแตกต่างกัน ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร ซึ่งอยู่ติดกับศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร เปิดทำการวันพุธ - วันอาทิตย์  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ปิดทุกวันจันทร์ - วันอังคารตัวอย่างผลงาน

วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เข้าร่วมประชุมคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการ Unseen New Chapter โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดำเนินโครงการ Unseen New Chapter โดยการคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีมุมมองใหม่ มีศักยภาพที่หลากหลายและสวยงาม มีการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ดีเข้าถึงได้สะดวก และไม่เคยได้รับการคัดเลือกเป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen / Unseen New Chapter จังหวัดละ ๑ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๗๗ แห่ง จาก ๗๗ จังหวัด เพื่อนำมาดำเนินการส่งเสริมทางด้านการตลาดท่องเที่ยว ก่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ในปีท่องเที่ยวไทย ๒๕๖๖ และ “Visit Thailand Year 2023 : Amazing New Chapters”


การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปราสาทพนมวัน จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๑๓-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการ - จัดทำแท่งคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้ทดแทนหินวงกบประตูทิศตะวันออกเฉียงใต้ช่วงต่อกับระเบียงคต - หาหินเก่าที่ขนาดพอใช้ได้นำมาแต่งเพื่อเสริมความสมบูรณ์ของหน้าบัน รอการนำขึ้นนิดตั้ง - นำหินเก่ามาตัดแต่งบัวผนังด้านบน เพื่อความสมบูรณ์ของผนังอาคารโคปุระด้านทิศตะวันออก - นำชุดทดลองประกอบของหน้าบันมุมระเบียงคตทิศตะวันออกเฉียงใต้ขึ้นติดตั้งพร้อมบัวผนังที่ตัดแต่งเสริมไว้ - นำหินเก่าและหินใหม่มาตัดแต่งแล้วนำขึ้นติดตั้งตามส่วนของผนังและย่อมุมโคปุระ


          สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี ๒๕๖๖ การบรรยายเรื่อง "พระพุทธศาสนา: การสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรม" วิทยากรโดย พระธรรมกิตติเมธี (เกษม สญฺญโต ป.ธ.๙, ดร.) พระราชาคณะชั้นธรรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร ประธานกรรมการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ             นอกจากนี้ยังสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : National Library of Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. ๐๘ ๖๘๙๑ ๒๕๔


เมื่อ 22-24 ม.ค. ที่ผ่านมา อำเภอศรีเทพ อุทยานฯ และหน่วยงานราชการ-เอกชนต่างๆ ได้ร่วมกันจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพขึ้น ที่ศาลเจ้าพ่อศรีเทพ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ โดยวันงานบวงสรวงจัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี (ประมาณกลาง มกราคม-ต้น กุมภาพันธ์. ในปีนี้ตรงกับวันที่ 24 ม.ค.) เพื่อสักการะเจ้าพ่อศรีเทพซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของคนในท้องที่ หากแต่หลายคนอาจยังไม่เคยรู้ว่า ที่หมู่บ้านศรีเทพน้อยซึ่งเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากเมืองโบราณ ได้มีการจัดงานบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพด้วยเช่นเดียวกัน โดยจะจัดขึ้นในวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี หรือ 1 วันก่อนงานบวงสรวงที่ศาลเจ้าพ่อฯภายในอุทยานฯ เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ต้นกำเนิดของประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ปีนี้แอดฯได้มีโอกาสไปร่วมงานบวงสรวงเจ้าพ่อฯที่บ้านศรีเทพด้วย จึงอยากจะพาทุกท่านไปรู้จัก และรับชมภาพบรรยากาศกัน นอกจากประเพณีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพแล้วที่บ้านศรีเทพน้อยยังมีการจัดพิธีอีกคือ 1.พิธีเลี้ยงปีเจ้าพ่อศรีเทพ จัดขึ้นในเดือน 6-7 หรือเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน จะเป็นวันไหนก็ได้ ยกเว้นวันพระ 2.ประเพณีส่งเจ้าพ่อศรีเทพไปทัพ จัดในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10 3.ประเพณีรับเจ้าพ่อศรีเทพกลับจากทัพ จัดในวันขึ้น 5 ค่ำ เดือน 11 ซึ่งในโอกาสหน้า แอดฯจะหาโอกาสไปร่วมงานและเก็บภาพบรรยากาศมาฝากมาเหล่าให้มิตรรักแฟนเพจได้ดูกันนะ  ปล.ประเพณีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารญญาณ แอดฯประทับใจและอเมซซิ่งที่ได้เข้าร่วมในพิธีกรรมครั้งนี้มากๆ เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ แอดฯได้พบมุมมองในแง่มานุษยวิทยาที่น่าสนใจหลายอย่าง เช่น การผสมผสานของวัฒนธรรมของความเชื่อดั่งเดิมและความเชื่อใหม่ รวมถึงได้เห็นบทบาทของเพศหญิงในพิธีกรรมทางศาสนาของความเชื่อดั่งเดิม ซึ่งทำให้เรามองเห็นภาพในอดีตได้อย่างชัดเจนมากขึ้น


ลำปางเมื่อห้วงหนึ่งศตวรรษ 100  ปี       คนที่รู้จักรากเหง้าของบ้านเกิดเมืองนอน รู้ทั้งข้อดีและข้อด้อย ทั้งความเจริญและความเสื่อม ตลอดจนความเปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยแห่งยุคสมัย ย่อมเป็นผู้มีดุลยภาพทางความคิดและทางอารมณ์ ถ้าจะรักท้องถิ่นรวมไปถึงรักชาติ ก็จะรักเป็นรักอย่างมีวุฒิภาวะ ลำปางเมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมาแต่โบราณ วัดและสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่า มีรถม้าเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และผู้คนก็มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ซึ่งยังคงรักษาไว้เป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่น จึงเป็นเมืองที่ควรค่าแก่การมาเยือนและน่าศึกษาอย่างยิ่งสนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการหนังสือท้องถิ่น                                                หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่                              แนะนำโดย มนัสชยา ศักดื์ชัชวาล


เกร็ดย่อยร้อยเรื่องเป็นเรื่องเกร็ดเบ็ดเตล็ด มารวมร้อยให้เป็นเรื่อง หรือมีจำนวนเรื่องมากถึงหนึ่งร้อย ผู้เขียนค้นคว้าและใช้ประสบการณ์อันยาวนาน เป็นการเลือกเฟ้นสาระจากหนังสือหลายๆ เล่มมากลั่นกรองไว้ตามเรื่องต่างๆ ได้อ่านในเวลาอันสั้น มีทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ วรรณคดี ภาษานิยาย นิทานและประเพณี อ่านเพื่อหาความรู้และเพลิดเพลิน ตลอดจนให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน ซึ่งบางเรื่องไม่มีใครคิดมาก่อน เสมือนได้รับความรู้จากหนังสือเล่มอื่นๆ อีกมากมายหลายเล่มสนใจหนังสือเล่มนี้หาอ่านได้ที่ห้องบริการท้องถิ่น                 หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม่                                            แนะนำโดย มนัสชยา ศักดิ์ชัชวาล