ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 31,556 รายการ


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ เปิดให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น ๓๕ คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัดกรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการ ไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน “สืบ สร้าง สาน ศาสตร์ศิลป์” วิทยากร นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร, นางอัจฉริยา บุญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มประณีตศิลป์, นางประภาพร ตราชูชาติ ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปะและการช่างไทย, นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มจิตรกรรม และนายภราดร เชิดชู หัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม ผู้ดำเนินรายการ นายสิทธิพร บุปผา นักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร
กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ เที่ยวพิพิธภัณฑ์วันครอบครัว 24 เมษายน 2566 24 เมษายน 2566 - รับจำนวนจำกัด 50 ท่าน เท่านั้น !!! - มาด้วยกันทั้งครอบครัว (ตั้งแต่ 2 ท่าน – 4 ท่าน / ครอบครัว) - ในครอบครัวต้องมีผู้อายุ 50 ปี ขึ้นไป อย่างน้อย 1 ท่าน - ชมพิพิธภัณฑ์แบบ Exclusive ด้วย Application #FADiscovery - พระตำหนักแดง อาคารมหาสุรสิงหนาท อาคารประพาสพิพิธภัณฑ์ อาคารอิศเรศราชานุสรณ์ โรงราชรถ และ หมู่พระวิมาน - ลับพิเศษ ชมสวนในหมู่พระวิมาน จิบชายามบ่าย สบายอารมณ์หลังชมพิพิธภัณฑ์ - ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลพิเศษ ipad Tablet FADiscovery - สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/463JVRMKrtspCjmL8

การดำเนินงานโครงการบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์ โบราณสถานปราสาทพนมวัน ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ ๑๘ เมษายน - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ดำเนินการดังนี้ - หาหินที่เหลือจากการบูรณะและหินที่เหลือจากการทดลองประกอบมาแต่งเพื่อนำมาใช้งานทดแทนหินที่สูญหาย - เคลื่อนย้ายและติดตั้งชิ้นส่วนที่ทดลองประกอบได้ - เสริมหินใหม่ทดแทนในส่วนที่สูญหายเพื่อรับหินที่ทดลองประกอบได้ - แต่งผิวหินทรายใหม่ให้กลมกลืนกับหินทรายเดิม - ประกอบติดตั้งคานเพื่อรองรับซุ้มหน้าบันด้านทิศตะวันออก จำนวน ๒ จุด