ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,844 รายการ


          โครงการขุดค้นขุดแต่งโบราณสถานสะพานขอม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม         ข้อมูลโดยสังเขป โบราณสถานสะพานขอม เป็นสะพานก่อด้วยศิลาแลง มีความกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖ เมตร สูง ๓ เมตร บนสะพานทำเป็นพื้นเรียบ ยกขอบศิลาแลงเป็นสันขึ้นมาทั้งสองข้าง ส่วนด้านล่างที่เป็นเสาสะพานก่อด้วยศิลาแลงยาวตลอดความกว้างสะพาน โดยก่อเว้นเป็นช่อง ๑๑ ช่อง เพื่อรับน้ำหนักสะพานด้านบน และเป็นช่องให้น้ำไหลผ่านได้ สันนิษฐานว่า เดิมสะพานขอมเป็นสะพานข้ามลำน้ำสาขาของห้วยโมงที่ไหลมาจากด้านตะวันตกสู่หนองหารหลวงด้านเหนือ กำหนดอายุโดยพิจารณาจากหลักฐานสมัยวัฒนธรรมเขมรโบราณที่พบในพื้นที่จังหวัดสกลนครแล้ว ควรสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘ หรือ ๑,๐๐๐ - ๘๐๐ ปีมาแล้ว            นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ตรวจราชการแหล่งโบราณคดีโนนพลล้าน เขตเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ได้ดำเนินการขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมา ด้านทิศตะวันออก ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2567 พบโครงกระดูกมนุษย์ 3 โครง และหลักฐานทางโบราณคดี มีอายุอยู่ในช่วงยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยเหล็ก หรือราว 2,500 – 1,500 ปีมาเเล้ว นับเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าสำคัญของการศึกษาร่องรอยมนุษย์โบราณ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในพื้นที่เมืองเก่านครราชสีมา จึงมอบนโยบายให้กรมศิลปากรดำเนินการขุดค้นแหล่งโบราณคดีแห่งนี้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้หลักฐานที่มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และอาจนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งโบราณคดี (site museum) ต่อไป               รมว. สุดาวรรณ กล่าวอีกว่า การดำเนินงานทางโบราณคดีในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างเทศบาลนครนครราชสีมากับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความสนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ การขุดตรวจทางโบราณคดีในครั้งนี้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความรัก และหวงแหน มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติเพิ่มขึ้นอีกด้วย              แหล่งโบราณคดีโนนพลล้าน เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งใหม่ที่พบในพื้นที่ตัวเมืองนครราชสีมา  บริเวณแนวคูเมืองด้านทิศตะวันออก โดยในเขตเมืองเก่านครราชสีมาไม่เคยมีการขุดค้นทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบมาก่อน ในส่วนของการขุดค้นทางโบราณคดี นักโบราณคดีได้ดำเนินการเก็บกู้โครงกระดูกและหลักฐานทางโบราณคดีที่พบร่วมจากหลุมขุดตรวจมาเก็บรักษาไว้ยังที่ปลอดภัย ณ ห้องปฏิบัติการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากน้ำใต้ดิน และน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจะดำเนินการทำความสะอาดหลักฐานทางโบราณคดีที่พบทั้งหมดก่อนนำส่งตัวอย่างหลักฐานไปวิเคราะห์ต่อไป               ทั้งนี้ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา จะชะลอการขุดค้นทางโบราณคดีไว้เป็นการชั่วคราวเนื่องจากเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคและปัญหาต่อการขุดค้น ประกอบกับเพื่อให้มีช่วงเวลาที่นักโบราณคดี จะทำการศึกษา วิเคราะห์หลักฐานที่ได้มาก่อนหน้านี้อย่างเป็นระบบ และจะดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีอีกครั้งในเดือนตุลาคม 2567 


            สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ โดยกลุ่มภาษาและวรรณกรรม กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงสาธิต "พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์สู่การแสดง 'นารายณ์ปราบนนทก' ของกรมศิลปากร" ประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ "เอกสารล้ำค่า จารึกสยาม (Priceless Document of Siam)" ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ผู้สนใจขอเชิญลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทางแบบฟอร์ม https://forms.gle/kVXCYxsB8NWhCt947 รับจำนวน ๑๐๐ คน หรือสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม https://www.facebook.com/FineArtsDept


             สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ด้วยความทรงจำอันงดงามและความคิดถึง” กิจกรรมประกอบนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2567 เรื่อง เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วิทยากรโดย นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ อดีตผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และนางสาวกรพินธุ์ ทวีตา อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจดหมายเหตุ ดำเนินรายการโดย นางบุศยารัตน์ คู่เทียม อดีตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจดหมายเหตุ              ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการสแกน QR Code หรือผ่าน Link https://forms.gle/eWXURwt9WEt3r11a9 (พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน) รับจำนวน 100 ท่าน สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2567 หรือจนกว่าจะเต็ม ติดตามผลการประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมงานรับฟังการเสวนาได้ที่ Facebook : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  และยังสามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม


            สำนักช่างสิบหมู่ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สิปปกรวรราชสามิภักดิ์”  ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ สำนักช่างสิบหมู่ ศาลายา จังหวัดนครปฐม ภายในงานนิทรรศการฯ พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้              - การจัดแสดงผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ที่จัดสร้างโดยสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าของกลุ่มงานต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องอาทิเช่น งานจิตรกรรมไทยร่วมสมัย งานประติมากรรม งานประดับมุก งานประดับกระจก งานปิดทอง งานแกะสลัก เป็นต้น             - การบรรยายพิเศษ โดยอาจารย์สมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร พร้อมด้วยแขกรับเชิญอีกมากมาย ที่จะร่วมกันเสวนางานวิชาการด้านศิลปะ กระบวนการออกแบบ รูปแบบงานศิลปกรรม กระบวนการสร้างสรรค์งานลายรดน้ำ งานหล่อโลหะ และกระบวนการสร้างผลงานแบบฉบับของสำนักช่างสิบหมู่            - การสาธิตงานศิลปกรรม โดยบุคลากรของสำนักช่างสิบหมู่จากทุกกลุ่มงาน ร่วมพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้สร้างงานศิลปกรรมแต่ละแขนง โดยมีการนำชิ้นงานมาสาธิตวิธีการขั้นตอนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด              - การทำกิจกรรม Workshop ผู้เข้างานสามารถร่วมทำกิจกรรม Workshop อาทิเช่น งานเขียนลายรดน้ำ งานจิตรกรรม งานเซรามิค งานปั้นปูนสด เป็นต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเตรียมวัสดุอุปกรณ์มาเอง ซึ่งจะมีรายละเอียดในการประชาสัมพันธ์ครั้งต่อไป             - Art Market พบกับตลาดนัดผลิตภัณฑ์ด้านศิลปกรรมของกรมศิลปากร             ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทางเฟซบุ๊กเพจ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร https://www.facebook.com/officeoftraditionalarts หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2482 1362


            คณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาการจัดทำหนังสือที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ขยายเวลากำหนดส่งคำขอจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567              เนื่องจากขณะนี้ยังมีหน่วยงานภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ สมาคม ชมรม หรือบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่มีความประสงค์จะร่วมจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จึงขยายเวลาการส่งแบบคำขอจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ โดยขอความร่วมมือดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาที่ได้กำหนดไว้ เพื่อให้การจัดทำหนังสือมีวัตถุประสงค์และลักษณะเนื้อหา รูปแบบ ที่ถูกต้อง เหมาะสม และกรอกแบบการขอจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ ตามที่กำหนด ทั้งนี้ หน่วยงานภาครัฐจะต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนจะต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร จากนั้นส่งมายัง ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและพิจารณาการจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567              สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรอง และดาวน์โหลดแบบการขอจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ ได้ที่ https://shorturl.at/betJ8 หรือเว็บไซต์ nat.go.th ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2281 1599 ต่อ 141, 143, 145 โทรสาร 0 2282 3826 E-mail: Korbokor57@gmail.com


            คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open House เปิดบ้านคลังกลางฯ ในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน กับการเสวนาวิชาการที่จะหยิบยกโบราณวัตถุไม่คุ้นตามาบอกเล่าเรื่องราวภายใต้หัวข้อ "บอกเล่า ไม่เข้าใจ" ที่อยากเชิญชวนทุกท่านมาร่วมทำความเข้าใจไปพร้อมกัน พบกันวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ณ คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี              เปิดบ้านคลังนี้...พิเศษกว่าครั้งไหน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/pmheKyhSvhDk26ie7 หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง e-mail หลังจากปิดรับลงทะเบียน สอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Inbox  : Central Storage of National Museums : คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ


            กรมศิลปากรขยายเวลาจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” ไปถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ได้มีเวลาในการเข้าชมมากขึ้น              นิทรรศการนี้จะบอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตแบบดั้งเดิม สู่การเป็นรัฐสมัยใหม่ในห้วงศตวรรษที่ผ่านมา โดยจัดแสดงเอกสารต้นฉบับ ๔๑ ชุด กว่า ๒๐๐ รายการ ที่ล้วนเป็นเอกสารทรงคุณค่าสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทย ซึ่งหลายฉบับยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อน แบ่งการจัดแสดงออกเป็น ๖ หัวข้อ ได้แก่              ๑. “จารจารึก บันทึกสยาม” เป็นชุดเอกสารโบราณที่บันทึกอยู่ในรูปของศิลาจารึก หนังสือสมุดไทย และเอกสารใบลาน ได้แก่ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ นันโทปนันทสูตรคำหลวง คัมภีร์อัลกุรอาน ไตรภูมิฉบับพระมหาช่วยจารที่วัดปากน้ำ จินดามณี จุลศักราช ๑๑๔๔ รามเกียรติ์ บทละครพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ หนังสือสมุดไทย เรื่อง สามก๊ก มหาชาติคำหลวง และอุรังคธาตุ ซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพเค้าโครงทางประวัติศาสตร์ช่วงสมัยสุโขทัยจนถึงก่อนการปฏิรูปประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว               ๒. “แผนภูมิของแผ่นดิน” จัดแสดงแผนที่โบราณของประเทศไทย และตราประจำจังหวัด              ๓. “นิติสารเมื่อเพรงกาล เล่าขานประวัติศาสตร์ไทย” นำเสนอเอกสารด้านกฎหมายและความ สัมพันธ์ระหว่างประเทศ อาทิ กฎหมายตราสามดวง สนธิสัญญาเบาว์ริ่ง เอกสารเกี่ยวกับการเลิกทาส              ๔. “เมื่อแรกมีการพิมพ์” จัดแสดงชุดเอกสารกลุ่มแรก ๆ ในสังคมไทยที่เปลี่ยนจากการจดจารด้วยวัสดุและเทคนิคแบบโบราณ มาเป็นการบันทึกด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบตะวันตก เช่น หนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์ คัมภีร์ครรภ์ทรักษา ราชกิจจานุเบกษา รัชกาลที่ ๔               ๕. “ต้นร่างสร้างเมือง เรืองรองศิลปกรรม” จัดแสดงเอกสารการออกแบบก่อสร้างอาคาร สถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามรูปแบบตะวันตก เช่น แบบแปลนวังพญาไท แบบหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ             ๖. “ด้วยความทรงจำอันงดงามและความคิดถึง” ย้อนระลึกถึงวันวานกับของสะสมใน ความทรงจำ ที่สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมตะวันตกได้มีอิทธิพลมาสู่วิถีชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไทยอย่างแพร่หลาย เช่น การเขียนจดหมาย การส่งไปรษณียบัตร                ผู้สนใจสามารถไปชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๖๗ เรื่อง “เอกสารล้ำค่าจารึกสยาม” ได้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร) ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
           สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ประจำปี 2567 ครั้งที่ 3 การบรรยายเรื่อง "พระราชโอรสในสมเด็จพระปิยมหาราช กับการศึกษา ณ ทวีปยุโรป" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต ประจำปี 2567 วิทยากรโดย นายไพศาล เปี่ยมเมตตาวัฒน์ นักวิชาการอิสระ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ อาคารดำรงราชานุภาพ 2490 ถนนหน้าพระธาตุ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live : National Library of Thailand สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 6891 2548, 08 9545 3194


วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ลงพื้นที่ตรวจราชการแหล่งโบราณคดี บริเวณพื้นที่ปรับภูมิทัศน์คูเมืองด้านตะวันออก ถนนอัษฎางค์ ตัด ถนนพลล้าน เขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสถาพร เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายทศพร ศรีสมาน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยนายกิติพงษ์ สนเล็ก ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา ได้รายงานข้อมูลการขุดตรวจทางโบราณคดีซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่าง เทศบาลนครนครราชสีมา กับ สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา โดยดำเนินการขุดตรวจบริเวณกำแพงเมืองนครราชสีมา ด้านทิศตะวันออก เพื่อตรวจสอบร่องรอยแนวกำแพงเมืองนครราชสีมา ก่อนดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ จากการขุดตรวจทางโบราณคดีในครั้งนี้ ขุดพบโบราณวัตถุ อาทิเช่น โครงกระดูกมนุษย์ ชามสัมฤทธิ์ เครื่องมือเหล็ก ต่างหูทองคำ แหวนทองคำ ลูกปัดแก้ว ภาชนะดินพิมายดำ เป็นต้น จากนั้นนางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เดินทางไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรับฟังสรุปข้อมูลการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม


          หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ขอเชิญชวนน้องๆ อายุระหว่าง 6 - 10 ปี เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ "ระบายสี สร้างจินตนาการไปกับสัตว์ตัวโปรด" พบกับกิจกรรม เล่านิทานกับหนังสือสัตว์เล่มโปรดของฉัน, ประดิษฐ์หมวกรูปสัตว์ตัวโปรด, เล่นบอร์ดเกม  พร้อมลุ้นรับของรางวัล ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องรักการอ่าน ชั้น 1 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ร่วมกิจกรรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ได้ที่เฟซบุ๊กเพจ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง  ติดต่อสอบถามได้ที่ 06 4229 2540 (พี่เชฟ), 08 5474 5150 (พี่ปุ๋ย)


Messenger