ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,665 รายการ


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 หอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านความร่วมมือระหว่างหอสมุดแห่งชาติประเทศอาเซียนและ สาธารณรัฐเกาหลี Read me a book : ASEAN-ROK is Reading โดยการสนับสนุนจากสำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ที่ห้องโถง ห้องหนังสือทั่วไป ห้องค้นคว้า และห้องโสตทัศนวัสดุ
 โบราณสถานธาตุเมืองจันทร์และสิม ตั้งอยู่ภายในวัดเมืองจันทร์ ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โบราณสถานประกอบด้วย (๑) ธาตุเมืองจันทร์ รูปแบบเป็นเจดีย์เพิ่มมุมไม้ ๑๒ เรือนธาตุมีซุ้มจระนำทั้ง ๔ ด้าน ส่วนบนเป็นการจำลองเรือนธาตุซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป ๓ ชั้น ปลียอดสอบแหลม กำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ศิลปะล้านช้างผสมขอมแบบท้องถิ่น เปรียบเทียบได้กับปราสาทบ้านปราสาท ตำบลบ้านปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ (๒) สิมบ้านเมืองจันทร์ เป็นอุโบสถขนาดเล็กมีเสมาอยู่ภายในตัวโบสถ์ เป็นศิลปอีสานพื้นถิ่นกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๕ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๘๓ง. วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๑ กำหนดเขตพื้นที่ประมาณ ๘๖ ไร่ ๒ งาน ๓๘ ตารางวา และกรมศิลปากรดำเนินการบูรณะเมื่อปี ๒๕๕๓


วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๒.๑๐ - ๑๓.๓๐ น. คุณปิยะลักษณ์  เนื่องจำนงค์ พร้อมคณะ ๗ คนจากจังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท โดยมีนายสมพงษ์  ช่วยแสง เป็นวิทยากรนำชม  
วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมบนเวทีเพื่อให้เด็กๆและผู้ปกครองได้ร่วมสนุกกับการเล่นเกมส์ การแสดงของน้องๆนักเรียน และการจับฉลากรางวัล ส่วนภายในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์เปิดบริการให้เข้าชมและร่วมสนุกโดยการทำกิจกรรมเพื่อรับรางวัล ซึ่งมีผู้ปกครองและเด็กๆให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก


ชื่อวัตถุ :: แอบ  เลขทะเบียน :: 43/0028/2550    ลักษณะ :: ทรงกระบอกมีฝาปิด ที่ลำตัวบุลายรูปสัตว์เช่น นก หนู ด้านบนฝาของตลับดุนลายนูนต่ำเป็นรูปสัตว์ 4 ขา เป็นเครื่องใช้สำหรับใส่สิ่งของมีค่าเช่นเครื่องประดับ ยารักษาโรค แหล่งที่มาวัตถุ :: แขวงบางบอน เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ :: กระเป๋าถือสตรี เลขทะเบียน :: 43/0072/2554    ลักษณะ :: กระเป๋าถือสตรีสีเขียว ด้านในมีช่องสำหรับใส่ธนบัตรและช่องสำหรับเก็บกระจก ส่วนบนสำหรับเปิดปิดเป็นโลหะสีเงินแหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ :: กระเป๋าถือสตรี เลขทะเบียน :: 43/0071/2554 ลักษณะ :: กระเป๋าถือสตรีสีดำ มีซิปสำหรับเปิดปิด แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ :: หีบเงิน เลขทะเบียน :: 43/0067/2554 ลักษณะ :: หีบเงินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฝาสำหรับเปิดปิด ส่วนตัวหีบเรียบไม่ตกแต่ง ส่วนฝาหีบสลักลายเทพร่ายรำและข้อความ "มอบแด่พระยาบริหารนครินทร์ เนื่องในงานสมรัตนโกสินทร์เล็กต้นเต็มทรัพย์และพิศมัยโชติวุฒิ" ด้านในหีบเป็นไม้อัดแบ่งเป็นช่องใส่ของ 2 ช่อง แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ :: กล่องไม้ เลขทะเบียน :: 43/0065/2554  ลักษณะ :: กล่องไม้สีดำทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี2ส่วนคือฝาและตัว กล่องเปิดปิดได้โดยใช้บานพับ ตัวกล่องมีลักษณะเป็นสีดำเทาเรียบ ฝากล่องมีร่องรอยการเขียนสีเป็นรูปทิวทัศน์แบบจีนและมีผู้ชายแก่นั่งเล่นดนตรี ด้านในกล่องเป็นสีดำเหลือบทองแบ่งเป็น2ช่อง แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ :: กระเป๋าเครื่องเขิน เลขทะเบียน :: 43/0064/2554  ลักษณะ :: กระเป๋าไม้ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ประกอบด้วยส่วนฝาและส่วนตัว ลงรักสมุกทั้งใบ ด้านนอกขูดขีดลายดอกไม้ถมลายสีแดง ส่วนฝามี2ชิ้นสามารถเปิดออกได้ทั้ง2ข้างมีหูสำหรับหิ้ว ทำมาจากโลหะ ส่วนมือจับเป็นรักทาด้วยชาดด้านในมีช่องสำหรับใส่ของ แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ :: ตะกร้าหิ้ว เลขทะเบียน :: 43/0086/2550  ลักษณะ :: ตัวตะกร้าทรงรีเตี้ย คล้ายกระจาด ปากผายออก ก้นสอบเข้าตัวตะกร้า สานลายโปร่งลายตาชะลอมมีหูหิ้วไว้สำหรับหิ้วใช้ใส่ของเวลาเดินทาง หรือไปวัดแหล่งที่มาวัตถุ :: ต. แม่ริม อ. แม่ริม จ.เชียงใหม่ แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ :: เปี๊ยด  เลขทะเบียน :: 43/0355/2549 ลักษณะ :: เครื่องเขิน ทำด้วยไม้ไผ่สาน ทารักด้านใน ผิวนอกลงรักสมุกและเคลือบทารักทั้งสี่มุม ฝังหอยเป็นขา สำหรับให้วางบนพื้นได้เรียบเสมอกันไม่กระโดกกระเดก ใช้เชือกหรือหนังสัตว์ร้อยหูเล็กๆ 4 สาย เพื่อแขวนไม้คานและเปี๊ยดอีกลูกหนึ่ง เพื่อหาบของไปวัด แหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)   ชื่อวัตถุ :: ผ้าคลุมหัวนาคเลขทะเบียน :: 43/0064/2558  ลักษณะ :: ผ้าฝ้ายขิดลายนาคสลับลายขัดดอกในช่องสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ใช้สำหรับโพกหัวนาคในพิธีบวช แหล่งที่มาวัตถุ :: บ้านยามกาน้อย อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานีแหล่งที่มาข้อมูล :: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายวิชาการ)


๑๔ มิถุนายา ๒๕๖๑ คณะพนักงานบริษัท SCG เชียงใหม่ จำนวน ๕๐ คน เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และงานจดหมายเหตุของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จันทบุรีผลการประเมินตนเองตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกรมศิลปากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


ห้องที่ 7 : สงขลาบ่อยาง จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามสาระสำคัญ คือ สงขลาบ่อยาง ภายใต้การนำของผู้ปกครองเชื้อสายจีน ได้รับเอาอิทธิพล ศิลปะ วิทยาการใหม่ ๆ จากจีน ฮ่องกง ปีนังและสิงคโปร์มาเป็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง  ***บรรณานุกรม***  กรมศิลปากร ชุมนุมเรื่องจันทบุรี พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทาน -เพลิงศพ นางวรรณ จันทวิมล ณ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส วันที่ 29 พฤศิกายน พุทธศักราช 2514 พระนคร  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว 2514


Messenger