ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,153 รายการ

เลขทะเบียน : นพ.บ.59/2ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  56 หน้า ; 4.8 x 51.5 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา มีฉลากไม้แกะสลักชื่อชุด : มัดที่ 38 (376-381) ผูก 2หัวเรื่อง :  สุชวัณณจักกกุมาร --เอกสารโบราณ             คัมภีร์ใบลาน             พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนมชื่อผู้แต่ง  ดำรงราชานุภาพ,สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชื่อเรื่อง  ตำนานเรื่องเครื่องโต้ะและถ้วยปั้นครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ ๑๓สถานที่พิมพ์  กรุงเทพฯสำนักพิมพ์ โรงพิมพ์มิตรสยามปีที่พิมพ์   ๒๕๒๗จำนวนหน้า  ๑๕๖ หน้าหมายเหตุ  อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พระครูธีราภินันท์ (ชุบ ทสฺสนีโย) อดีตเจ้าคณะแขวงพระโขนง และเจ้าอาวาสวัดคลองเตยใน ณ เมรุวัดคลองเตยใน วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๗

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. บทละครร้องเรื่องศกุนตลา. พระนคร : กรมศิลปากร. 2512         เรื่องศกุนตลานี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นบทละคอนรำสำนวนหนึ่ง และเป็นละครร้องหรือบทละคอนดึกดำบรรพ์อีกสำนวนหนึ่ง  เรื่องศกุนตลานี้ต้นเรื่องอยู่ในมหาภารต สมมุติว่าเป็นเรื่องราวของกษัตริย์จันทรวงศ์องค์หนึ่ง ซึ่งเป็นชนกแห่งกษัตริย์โกรพและปาณฑพ   ชื่อเรื่อง : คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พิมพ์ครั้งเเรก) ผู้แต่ง : กลุ่มจารีตเเละประเพณี  สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์  กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ : 2559 สถานที่พิมพ์ : นครปฐม สำนักพิมพ์ : สุวรรณภูมิ เฮอริเทจ

ผู้แต่ง : พระยาอนุมานราชธน ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ : 2493 หมายเหตุ : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์               นำเสนอเรื่องราวของพระลัญจกรซึ่งประกอบด้วยพระราชลัญจกรที่เป็นของเก่าและพระราชลัญจกรที่โปรดให้สร้างขึ้นใหม่ เนื้อหายังกล่าวถึงเรื่องตราประจำตัวประจำตำแหน่งของกระทรวงต่าง ๆ ของไทย