ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 34,602 รายการ

มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ. บทละครร้องเรื่องศกุนตลา. พระนคร : กรมศิลปากร. 2512         เรื่องศกุนตลานี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นเป็นบทละคอนรำสำนวนหนึ่ง และเป็นละครร้องหรือบทละคอนดึกดำบรรพ์อีกสำนวนหนึ่ง  เรื่องศกุนตลานี้ต้นเรื่องอยู่ในมหาภารต สมมุติว่าเป็นเรื่องราวของกษัตริย์จันทรวงศ์องค์หนึ่ง ซึ่งเป็นชนกแห่งกษัตริย์โกรพและปาณฑพ   ชื่อเรื่อง : คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พิมพ์ครั้งเเรก) ผู้แต่ง : กลุ่มจารีตเเละประเพณี  สำนักวรรณกรรมเเละประวัติศาสตร์  กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ : 2559 สถานที่พิมพ์ : นครปฐม สำนักพิมพ์ : สุวรรณภูมิ เฮอริเทจ

ผู้แต่ง : พระยาอนุมานราชธน ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ : 2493 หมายเหตุ : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์               นำเสนอเรื่องราวของพระลัญจกรซึ่งประกอบด้วยพระราชลัญจกรที่เป็นของเก่าและพระราชลัญจกรที่โปรดให้สร้างขึ้นใหม่ เนื้อหายังกล่าวถึงเรื่องตราประจำตัวประจำตำแหน่งของกระทรวงต่าง ๆ ของไทย

ชื่อเรื่อง                    เล่าเรื่องในไตรภูมิ ของ เสฐียรโกเศศ ครั้งที่พิมพ์                 -ผู้แต่ง                      พระยาอนุมานราชธนผู้แต่งเพิ่ม                  กรมศิลปากรประเภทวัสดุ/มีเดีย        หนังสือหายากISBN/ISSN                 -หมวดหมู่                   ศาสนาพุทธเลขหมู่                      294.3123 อ197ลสถานที่พิมพ์               พระนครสำนักพิมพ์                 ศรีเมืองการพิมพ์ ปีที่พิมพ์                    2511ลักษณะวัสดุ               27 ซ.ม.; 112 หน้า : ภาพประกอบหัวเรื่อง                    ไตรภูมิ                              นรก                             สวรรค์     ภาษา                       ไทยบทคัดย่อ/บันทึก                    ไตรภูมิเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่แปลว่าแดนสาม กล่าวถึง กามภูมิ รูปภูมิ และอรูปภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของมนุษย์ สัตว์นรก เปรต อสุรกาย เทวดา และพรหม รวมถึงการกำเนิดของสากลจักรวาลว่ามีขึ้นได้อย่างไร เป็นความรู้ของคนในสมัยก่อนที่พยายามจะเข้าใจเรื่องของการสร้างโลก เรื่องภูมิศาสตร์ เรื่องตายแล้วไปไหน และเรื่องลึกลับอื่น ๆ   เนื้อหาภายในประกอบด้วย ในช่วงต้นจะเป็นการรวบรวมข้อความจากคัมภีร์ต่างๆ ของพุทธศาสนารวม ๓๐ คัมภีร์ แต่งขึ้นเพื่ออธิบายเพิ่มเติมข้อความในพุทธศาสนา ถ้าในทางวรรณคดี นอกจากศิลาจารึกแล้ว ไตรภูมิฉบับนี้นับเป็นหนังสือไทยเรื่องแรกที่รอดจากการถูกทำลายมาจนถึงปัจจุบัน โดยเนื้อหาจะแบ่งออกเป็นตอนๆ เช่น นรกภูมิ ติรัจฉานภูมิ เปตภูมิ อสูรกายภูมิ มนุษยภูมิ และสวรรคภูมิ


ชื่อเรื่อง                                สตฺตปฺปกรณภิธมฺมเทสนา (เทศนาวิภังค์-มหาปัฏฐาน)สพ.บ.                                  129/3ประเภทวัสดุมีเดีย                    คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                               พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                           26 หน้า กว้าง 5 ซ.ม. ยาว 57 ซ.ม. หัวเรื่อง                                 ธรรมเทศนา บทคัดย่อ/บันทึก  เป็นคัมภีร์ใบลาน อักษรขอม เส้นจาร ฉบับล่องชาด ได้รับบริจาคมาจากวัดประสพสุข ต.ทับตีเหล็ก อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี