ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 37,000 รายการ

เลขทะเบียน : นพ.บ.3/1ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  52 หน้า  ; 5 x 55 ซ.ม. : ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดา ชื่อชุด : มัดที่ 2 (11-19) ผูก 1หัวเรื่อง : แปดหมื่นสี่พันขันธ์--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนมเลขทะเบียน : นพ.บ.49/4ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ :  52 หน้า ; 4.5 x 54 ซ.ม. : ล่องชาด ; ไม้ประกับธรรมดา ชื่อชุด : มัดที่ 30 (308-325) ผูก 8หัวเรื่อง :  บาลียมก --เอกสารโบราณ             คัมภีร์ใบลาน             พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม
ชื่อเรื่อง : โบราณคดีล้านนา ผู้แต่ง : สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ปีที่พิมพ์ : 2540 สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ : สมาพันธ์


ว่าด้วยตำรายาเกร็ด เช่น ยาสันนิบาต, ยาสะอึก, ยาตัดราก, ยาแก้อับแก้จน, ยาแก้สเลด, แก้คุณผีคุณคน, ยาพิมเสน, ยาแท่งทอง ฯลฯ


ชื่อเรื่อง : ตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ และประชุมบทเพลงไทยเดิม ภาคหนึ่ง ภาคสอง และภาคสาม ชื่อผู้แต่ง : ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา ปีที่พิมพ์ : 2507 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์เกษมสัมพันธ์การพิมพ์ จำนวนหน้า : 74 หน้า สาระสังเขป : หนังสือเรื่องตำนานเครื่องมโหรีปี่พาทย์นี้ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงนิพนธ์ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2471 ได้มีชาวต่างชาติขออนุญาตนำไปแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส และภาษาดัช เมื่อทรงเห็นว่ามีผู้นิยมมากจึงทรงชำระเรื่อง และทำรูปเล่มสมบูรณ์ เมี่อ พ.ศ.2472 เนื้อหากล่าวถึง เรื่องตำนานเครื่องมโหรี เครื่องตำนานกลองแขก เรื่องตำนานปี่ซอและคน เครื่องมโหรีและเครื่องปี่พาทย์ของไทย เป็นต้น เนื้อหาส่วนถัดมาเป็นเรื่องประชุมบทเพลงไทยเดิม รวบรวมบทลำนำเนื้อร้องของเพลงไทยต่าง ๆ แบ่งเป็น 3 ภาค 65 บท


ชื่อเรื่อง : เมืองน่าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศิลปะ ผู้แต่ง : กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ : 2537 สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ สำนักพิมพ์ : ชวนพิมพ์


ชื่อเรื่อง : นครศรีธรรมราชในอดีต   ผู้แต่ง : นครศรีธรรมราช   ปีที่พิมพ์ : ๒๕๒๕   สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ   สำนักพิมพ์ : กรุงสยามการพิมพ์                  จุดมุ่งหมายของหนังสือ " นครศรีธรรมราชในอดีต" เล่มนี้ นอกจากจะเป็นบันทึกเหตุการณ์หรืออนุทินกิจกรรมในครั้งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมเฉลิมฉลองสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีอายุได้สองปีแล้ว ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านต่างๆของนครศรีธรรมราช เช่น เศรษฐกิจ สังคม และการปกครองในช่วงสองปีที่ผ่านมา โดยได้รวบรวมบทความจากนักประวัติศาสตร์ไทยหลายท่่าน ทั้งที่เรียบเรียงขึ้นใหม่ หรือเมื่อครั้งประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง "ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมนครศรีธรรมราช"่ชื่อผู้แต่ง  : -ชื่อเรื่อง : จารึกอาณาจักรน่านเจ้า พ.ศ.๑๓๙๐ครั้งที่พิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่่-สถานที่พิมพ์ : พระนครสำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์สำนักทำเนียบรัฐมนตรีปีที่พิมพ์ : ๒๕๑๐         จารึกอาณาจักรน่านเจ้า ได้จารึกด้วยอักษรจีน โดยพระราชโองการของพระเจ้าโกะล่อฝง เมื่อ พ.ศ.๑๓๙๐มีคำจารึกในหลักศิลาทั้งสองด้าน ได้ประดิษฐ์ไว้ที่ประตูเมือง ไทเซงโห ซึ่งเป็นเมืองหลวงของจารึกอาณาจักรน่านเจ้าในสมัยนั้น จารึกนี้เป็นจารึกหลักเดียวที่กล่าวถึงเรื่องราวของอาณาจักรน่านเจ้า ในรัชสมัยของพระเจ้าโกะล่อฝงผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร ปีที่พิมพ์ : 2506 หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ อำมาตย์ตรี พระธราธรพิทักษ์ (อั๋น กนิษฐะเสน)             เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงนิทานทองอิน ภาคที่ 2 ประกอบด้วยเรื่อง ผู้ร้ายฆ่าคนที่บางขุนพรหม นายจรูญเศรษฐี ระเด่นลันได และเรื่องสร้อยคอร้อยชั่ง