ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 34,695 รายการ            กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากร ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริม Soft Power เบิกฟ้าอโยธยา ย้อนเวลาไปกับ “พรหมลิขิต” ในวันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ในเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคารเครื่องทองอยุธยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา และเยี่ยมชมวัดไชยวัฒนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยายามค่ำ พบกับศิลปิน โอม-คณิน สแตนลีย์ รับบทหลวงชิดภูบาล (ยอร์จ ฟอลคอน) พีพี-ปุญญ์ปรีดี คุ้มพร้อม รอดสวาสดิ์ รับบทแม่ปราง และรอน- ภัทรภณ โตอุ่น รับบทเป็นเพิ่ม บ่าวยายกุย ฯลฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ด่วน!!!  https://forms.gle/Xxt6v3rxCfnUChJq5หรือสแกนคิวอาร์โค้ด


***บรรณานุกรม***  ไชยันต์  ถนัดหัตถกรรม อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ พลตรีไชยันต์  ถนัดหัตถกรรม ป.ช.,ป.ม. ณ ฌาปนสถานกองทัพบก วัดโสมมนัสวิหาร วันอังคารที่ ๑๑ พศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๓ พลตรีไชยันต์  ถนัดหัตถกรรม ป.ช.,ป.ม. ณ ฌาปนสถานกองทัพบกวัดโสมมนัสวิหาร วันอังคารที่   ๑๑ พศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๒๓ กรุงเทพฯ  โรงพิมพ์ไทยเขษม 2533


เกษตรศาสตร์  8 : Kasetsart  เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๒           เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๒ ทรงพระราชนิพนธ์ในพุทธศักราช ๒๕๐๙ ทรงพระกรุณาปรดเกล้าฯ  ให้ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประพันธ์คำร้องถวายและพระราชทานเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำออกบรรเลงครั้งแรกในวันทรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีสากลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ บริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๙ อีกทั้งยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลี้ยงอาหารเย็นแก่ อาจารย์ ข้าราชการ นิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีกด้วย   Royal composition Number 42           The forty-second royal musical composition was written in 1966. His Majesty tasked Professor Dr. Prasert Na Nagara to work on the lyrics to be granted as the theme song for Kasetsart University. It was performed for the first time on the day his Majesty joined the Kasetsart University Band at Amphonsathan Throne Hall, Dusit Palace on 17 December 1966. His Majesty also graciously hosted a dinner for faculty members, officials and students on the occasion.๔  ธันวาคม  ๒๕๕๘  เวลา ๑๐.๓๐ น. จังหวัดกำแพงเพชรจัดแถลงข่าวการกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD"  โดยนายธานี ธัญญาโภชน์ ผู้ราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมขึ้นแถลงข่าว มีนายนลิน ตั้งประสิทธิ์ นายรุ่งชัย ใบกว้าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร นางธาดา สังข์ทอง หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร หัวหน้าราชการ ผู้ร่วมปั่นเพื่อพ่อ และผู้สื่อข่าวจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมรับฟังการแถลงข่าว  ณ  ห้องประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
            บรรยากาศงานประเพณีปอยส่างลอง หรือ ประเพณีบวชลูกแก้ว เป็นการบวชเณรให้กับบุตรหลานตามธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยใหญ่ ที่อยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน               ในวันที่ ๓   วันข่ามส่าง วันนี้ส่างลองจะเข้าพิธีบรรพชาเป็นสามเณร เริ่มด้วยการนำลูกแก้วไปยังวัด ซึ่งตลอดวันที่จัดงาน มีข้อห้ามสำคัญว่า ห้ามให้เท้าของส่างลองแตะพื้นเด็ดขาด ถ้าจะไปไหนให้พ่อ พี่หรือญาติที่เป็นผู้ชายเอาขี่คอแทน และจะมีตะแปหรือคนคอยกางร่มให้ตลอดเวลา                   พอถึงวัด ลูกแก้วทั้งหมดก็จะกล่าวขออนุญาตเพื่อทำการบรรพชาจากพระผู้ใหญ่ เมื่อท่านได้อนุญาต ลูกแก้วก็จะพร้อมกันกล่าวคำปฏิญาณตน และอาราธนาศีล แล้วจึงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากชุดเสื้อผ้าส่างลองที่สวยงามมาเป็นผ้ากาสาวพัตร์สีเหลือง และเป็นก็สามเณรอย่างสมบูรณ์ 

ผู้แต่ง                           ดอนโนหมวดหมู่                        ประวัติศาสตร์เลขหมู่                           914.4 ด296ปล.32สถานที่พิมพ์                    พระนครสำนักพิมพ์                      โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าวปีที่พิมพ์                         2512ภาษา                            ไทยหัวเรื่อง                         ฝรั่งเศษ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยวประเภทวัสดุ/มีเดีย             หนังสือหายากลักษณะวัสดุ                    320 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.บทคัดย่อ เนื้อหาภายในประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 57 (ต่อ) ว่าด้วยเรื่องโกศาปานไปฝรั่งเศส เพื่อถวายเครื่องราชบรรณาการ และชมกิจการต่างๆ เช่น การขุดคลอง การเจียระไนเพชรพลอย อู่เรือกัญชาและโรงงานพิเศษ หอน้ำประปา เยี่ยมชมวัดต่างๆ และการทดลองวิทยาศาสตร์ ในส่วนที่ 2 ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 58 จะเป็นการกล่าวถึงคณะราชทูตเดินทางไปตามเมืองต่างๆ ในฝรั่งเศส เช่น เมืองอาเมียงส์ เมืองอาราส เมืองกาแลส์  เมืองดึงแกร์ก  เมืองตูร์เนย์ เป็นต้น  


***บรรณานุกรม*** หนังสือหายาก สืบสวนอนุสรณ์ รุ่นที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๙๗.  พระนคร : โรงพิมพ์อุดม, ๒๔๙๗.