ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 35,974 รายการ

หนังสือที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพแม่ถ้วน หลีกภัย มารดา ฯพณฯ ชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20


ชื่อเรื่อง                                 โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 และสุภาษิตพระร่วงผู้แต่ง                                    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเภทวัสดุ/มีเดีย                  หนังสือหายากISBN/ISSN                            -หมวดหมู่                                ประเพณี ขนบธรรมเนียม คติชนวิทยาเลขหมู่                                   398สถานที่พิมพ์                           กรุงเทพฯสำนักพิมพ์                             โรงพิมพ์พระจันทร์ปีที่พิมพ์                                 2508ลักษณะวัสดุ                           84 หน้าหัวเรื่อง                                  หนังสืออนุสรณ์งานศพภาษา                                    ไทย
21 มีนาคม 2566 “วันวสันตวิษุวัต” เวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน รวมถึงเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิในซีกโลกเหนือ“วสันตวิษุวัต” (วะ-สัน-ตะ-วิ-สุ-วัด) (Vernal Equinox) ช่วงเวลากลางวันยาวเท่ากับกลางคืน คำว่า “วิษุวัต” (Equinox) เป็นภาษาสันสกฤตหมายถึง “จุดราตรีเสมอภาค” จุดที่ดวงอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลกพอดี ส่งผลให้เป็นวันที่มีเวลากลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน วันดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของซีกโลกเหนือ เรียกว่า วันวสันตวิษุวัต (Vernal Equinox) และช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ร่วงของซีกโลกเหนือ เรียกว่า วันศารทวิษุวัต (Autumnal Equinox)ในภาษาจีน คือ ชุนเฟิน 春分 chūnfēn ภาษาญี่ปุ่น คือ ชุนบุน しゅんぶん, shunbun และเกาหลีใต้ 춘분, chunbunแต่ละวันดวงอาทิตย์จะปรากฏในตำแหน่งต่างกัน เปลี่ยนตำแหน่งไปประมาณวันละ 1 องศา ตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมา ดวงอาทิตย์ค่อย ๆ เคลื่อนจากจุดใต้สุดขึ้นมาทางเหนือ เมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนมา ณ ตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นศูนย์สูตรของโลก ดวงอาทิตย์จะขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกและตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกพอดี สำหรับประเทศไทย วันดังกล่าวดวงอาทิตย์ขึ้น เวลาประมาณ 06:21 น. และตกลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 18:28 น. (เวลา ณ กรุงเทพมหานคร) นับเป็นวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิของประเทศทางซีกโลกเหนือและเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงของประเทศทางซีกโลกใต้ฤดูกาลเกิดจากแกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา กับแนวตั้งฉากกับระนาบโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ ทำให้พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วโลกได้รับแสงอาทิตย์ในปริมาณไม่เท่ากัน ส่งผลให้มีอุณภูมิต่างกัน รวมถึงระยะเวลากลางวันและกลางคืนก็ต่างกันด้วย เหตุนี้ทำให้เกิดฤดูกาลขึ้นบนโลกนั่นเอง จะสังเกตได้ว่าในฤดูร้อนเวลากลางวันจะยาวกว่ากลางคืน ดวงอาทิตย์จะขึ้นเร็วและตกช้า แตกต่างกับฤดูหนาวเวลากลางคืนจะยาวนานกว่ากลางวัน ดวงอาทิตย์จะขึ้นช้าและตกเร็วปรากฏการณ์ต่อไปที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์ คือ “วันครีษมายัน” (Summer Solstice) ในวันที่ 21 มิถุนายน 2566 เป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด ส่งผลให้ช่วงเวลากลางวันยาวที่สุดในรอบปี สำหรับประเทศทางซีกโลกเหนือ นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาวซุ้มลีลาวดี หรืออุโมงค์ต้นลีลาววดี ด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน กำลังเริ่มผลิใบ ออกดอก หลังจากในฤดูหนาวได้ทิ้งใบเหลือเพียงกิ่งก้าน เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ที่กำลังมาถึงเอกสารอ้างอิงสงกรานต์ 3 วัน 13-15 เม.ย.เริ่มมีเมื่อใด ปีใหม่ไทยในอดีตเปลี่ยนไปมา ชาวบ้านตามตรวจดูวันเอง เข้าถึงได้โดย https://www.silpa-mag.com/history/article_31026NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เข้าถึงได้โดย https://www.facebook.com/photo?fbid=584756840361529&set=a.304334558403760ว่าด้วยเรื่องของภาษา https://www.facebook.com/.../a.54837983.../5830437897068363/


เลขทะเบียน : นพ.บ.412/3ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 52 หน้า ; 4 x 53 ซ.ม. : ชาดทึบ-ล่องรัก ; ไม่มีไม้ประกับชื่อชุด : มัดที่ 147  (71-80) ผูก 3 (2566)หัวเรื่อง : แปดหมื่นสี่พันขันธ์--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


เลขทะเบียน : นพ.บ.544/4ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 42 หน้า ; 4 x 52 ซ.ม. : ลานดิบ-ล่องรัก-รักทึบ-ล่องชาด ; ไม่มีไม้ประกับชื่อชุด : มัดที่ 181  (303-310) ผูก 1 (2566)หัวเรื่อง : ลำมูลนิพพาน--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


ชื่อเรื่อง : ชีวิตมันสมองและการต่อสู้ของหลวงวิจิตรวาทการ ชื่อผู้แต่ง : พิมาน แจ่มจรัสปีที่พิมพ์ : 2505 สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : ผ่านฟ้าพิทยาจำนวนหน้า : 1,012 หน้า สาระสังเขป : ชีวิตมันสมองและการต่อสู้ของหลวงวิจิตรวาทการ เป็นหนังสือชีวประวัติของหลวงวิจิตรวาทการรัฐบุรุษคนสำคัญของประเทศไทย ชื่อหนังสือ มีที่มาจากหนังสือเรื่อง “มรสุมชีวิต” และ “มันสมอง” ของหลวงวิจิตรวาทการ หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหา 8 บทประกอบด้วย ความรักอันใด จิตตานุภาพ วิธีทำงานและสร้างอนาคต ทางสู้ในชีวิต มันสมอง กำลังใจ วิชา 8 ประการ และวิชาครองเรือนและครองรัก มีบทเสริม 4 บท ประกอบด้วย เรื่องจิตวิทยาทางการเมือง โลกพูด-วิญญาณฟัง จากชีวิตถึงวิญญาณ และบทส่งท้ายมหาบุรุษ
พระศุกร์พระอิศวรทรงสร้างจากโค ๒๑ ตัว บดป่นเป็นผง ห่อด้วยผ้าสีฟ้าอ่อน พรมด้วยน้ำอมฤตเป็นพระศุกร์ มีผิวกายสีฟ้า ทรงโคเป็นพาหนะ ประจำอยู่ทิศเหนือ เป็นเทพนพเคราะห์ประเภทศุภเคราะห์ กิริยาน่ารัก อ่อนหวาน ชอบงานศิลปะทุกประเภท เป็นมิตรกับ พระอังคารและเป็นศัตรูกับพระเสาร์ สัญลักษณ์เลข ๖ มีกำลังพระเคราะห์เป็น ๒๑ พระศุกร์เป็นครูของเหล่ายักษ์


หญิงลักษณาเลิศ  พรพิมล.  กล้วยไม้.  พิมพ์ครั้งที่ 1. ธนบุรี: เกษมบรรกิจ, 2499.           กล้วยไม้หรือเอื้อง ปาล์มหรือหมาก ชื่อวงศ์ของไม้ ชื่อชนิดของพันธ์ไม้ ไม้ที่กำเนิดในต่างประเทศ ลักษณะมีกลีบใหญ่เรียกว่ากลีบนอก ส่วนกลีบรอบในเรียกว่ากลีบใน ใบกว่าขั้วของดอก มีสีหลากหลาย ขาว แดง ม่วง ฯลฯ กล้วยไม้ปลูกได้ในอากาศเรียกว่ากล้วยไม้อากาศและปลูกลงดิน การขยายพันธุ์ใช้วิธีขยายแขนง การแบ่ง และการเพาะเมล็ด อาหารคือน้ำและแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น แคลเซียม ไนโตรเย็น ฟอสฟอรัส กำมะถัน และแร่ธาตุอื่น ๆ กระถางสำหรับปลูกแล้วแต่รูปทรง ความสูงอาจจะ 10 หรือ 12 ซ.ม. รองพื้นด้วยหญ้ามอส กาบมะพร้าวที่แช่น้ำ แสงสว่างมากให้มีร่มเงาเพื่อเป็นกำบังแดด การให้น้ำให้รดทั้งราก ใบ ดอก กล้วยไม้มีหลายตระกูล เช่น ตระกูลวันดา หวาย แคทลียา ฟาเลนน็อพซีส คาลันเท ลาเลีย เรนันเทอรา ฯลฯ


ชื่อเรื่อง                         ธมฺมบทวณฺณนา ธมฺมบทฏฺฐกถา (ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถา) อย.บ.                            327/11 หมวดหมู่                       พุทธศาสนา ลักษณะวัสดุ                   54 หน้า กว้าง 5 ซม. ยาว 53 ซม. หัวเรื่อง                         พระธรรมเทศนา                                                                       บทคัดย่อ/บันทึก           เป็นคัมภีร์ใบลาน ฉบับล่องชาด ไม้ประกับธรรมดา


วัดหัวเวียง แม่ฮ่องสอน         วัดหัวเวียง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามประวัติวัดระบุว่าวัดหัวเวียง คือวัดหัวเมือง ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๓๐๙  จากนั้นจึงสร้างวัดหัวเวียงขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๖ ไม่ทราบนามผู้สร้างวัด ทราบเพียงว่าเป็นวัดแห่งที่สองของเมืองแม่ฮ่องสอน ชาวเมืองแม่ฮ่องสอนจะเรียกว่าวัดกลางเวียง โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๙         ภายในวัดประกอบด้วยศาสนาสถานสำคัญ อาทิ วิหารพาราละแข่ง พระเจ้าพาราละแข่ง (พระมหามัยมุนีจำลอง) ศาลาจำศีลอาคารไม้ เจดีย์ อุโบสถวัดหลังใหม่ เป็นต้น โดยมีรูปแบบงานสถาปัตยกรรมศิลปะไทใหญ่ ผสมผสานศิลปะพม่า และศิลปะตะวันตก ซึ่งมีการทำนุบำรุงรักษา รวมทั้งการบูรณะให้คงความสมบูรณ์ ด้วยความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานภาครัฐเสมอมา         อาคารที่โดดเด่น มีเอกลักษณ์ คือวิหารพระเจ้าพาราละแข่ง รูปแบบศิลปกรรมไทใหญ่ เป็นอาคารไม้ แบ่งพื้นที่อาคารเป็น ๒ ส่วน ยอดหลังคาซ้อนชั้นเหมือนปราสาทจำนวน ๒ ยอด ยอดแรกเป็นปยาทาดแบบพม่า อีกยอดหนึ่งเป็นปยาทาดโดยมีโดมด้านบน มุงด้วยสังกะสี สลักลวดลายสังกะสีประกอบทุกชั้นหลังคา ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป พระเจ้าพาราละแข่ง จำลองจากพระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยหล่อจำลอง ณ เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า แยกเป็น ๙ ส่วน แล้วอัญเชิญล่องมาตามแม่น้ำสาละวิน ขึ้นที่ท่าเรือบ้านท่าโป่งแดง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นนำไปประกอบที่วัดพระธาตุดอยกองมู และอัญเชิญมาประดิษฐาน ณ วัดหัวเวียงจนถึงปัจจุบัน#แม่ฮ่องสอน#วัดในแม่ฮ่องสอนเรียบเรียง นายวีระยุทธไตรสูงเนิน นักจดหมายเหตุ ชำนาญการภาพ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่อ้างอิงกรมการศาสนา. ๒๕๓๓. ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรไทย เล่ม ๙. โรงพิมพ์กรมศาสนา : กรุงเทพมหานคร ปุ่น เที่ยงบูรณธรรม และคณะ. ๒๕๕๓ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ "การออกแบบเบื้องต้นและการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับพิพิธภัณฑ์มีชีวิตของเมืองแม่ฮ่องสอน". สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)


วันพุธที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ มอบให้นพรัศม์ เมธีวราธนานันท์ ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ และอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม เข้าตรวจสอบพื้นที่ (โคกครึ หนองหงส์) บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้รับการประสานงานจากนายชน ช่อจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน ว่าพบโบราณวัตถุในพื้นที่ และคาดว่าพื้นที่ดังกล่าวจะมีโบราณสถานตั้งอยู่ จึงให้กรมศิลปากรตรวจสอบ เพื่อการดำเนินการที่เหมาะสมต่อไป


           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดกิจกรรม “มหาคณปติบูชา” เนื่องในเทศกาลคเณศจตุรถีและวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร วันเสาร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. และวันอาทิตย์ - วันอังคารที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๒๐.๐๐ น.            พบกับกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้            - เปิดเทวาลัยชั่วคราว ณ ห้องชวา - ศรีวิชัย เพื่อสักการะขอพรพระคเณศ            - Talk & Touch พูดคุยและทำเวิร์กชอปสนุก ๆ แต่งองค์พระคเณศก่อนเชิญเข้าบ้าน และเรียนรู้การทำพระพิมพ์ผง “ภัทรบูชา”             - DIY สายมู ระบายสีมุสิกะและร้อยเครื่องประดับชาร์มพระคเณศ            - เปิดตลาดอาร์ตทอยครบเครื่องเรื่องพระคเณศจากศิลปิน/สตูดิโอต่าง ๆ            - กาชาปองที่ระลึก “นวคเณศ” รุ่น ๒ โดยศิลปินอาร์ตทอย ๒๙ แบบ           - เก้าแต้มควิซ ตามล่าหาดอกไม้สำคัญในการสักการะพระคเณศเพื่อรับของรางวัลพิเศษสุด            - สนุกกับลายเส้นจากพี่ ๆ ขายหัวเราะ            - นำชมยามค่ำรอบพิเศษ ๑๗ - ๑๙ กันยายน “กำเนิดพระคเณศ” วันละ ๑ รอบเท่านั้น            นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๒๕๖๖ จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ทั่วประเทศ ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ กันยายนนี้ อีกด้วย           ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม “มหาคณปติบูชา” สามารถติดตามรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม ได้ทาง Facebook : Education.National Museum Bangkok เที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร