ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 34,654 รายการ

ชื่อเรื่อง                                 ทางไมตรีกับฝรั่งในรัชกาลที่ 4ผู้แต่ง                                    -ประเภทวัสดุ/มีเดีย                  หนังสือหายากISBN/ISSN                            -หมวดหมู่                                ปรัชญา โหราศาสตร์เลขหมู่                                   327สถานที่พิมพ์                           พระนครสำนักพิมพ์                             โรงพิมพ์ตรีสารปีที่พิมพ์                                 2502ลักษณะวัสดุ                           285 หน้า หัวเรื่อง                                  หนังสืออนุสรณ์งานศพ                                              ไทย ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่ 4                                              ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ  ภาษา                                    ไทย         พระเจ้าเข้านิพพาน (พระพุทธรูปปางถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ)          ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ (ประมาณ ๑๐๐ ปีมาแล้ว)           สมบัติเดิมของวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี           โลหะผสมปิดทอง กว้าง ๘.๗ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร สูงพร้อมฐาน ๑๙.๕ เซนติเมตร           ปัจจุบันจัดแสดงใน นิทรรศการพิเศษ “พระพุทธรูปสำคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” ณ พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๖          ประติมากรรมรูปพระหีบประดิษฐานพระพุทธสรีระ ซึ่งแสดงปาฏิหาริย์เหยียดพระบาททะลุออกมาภายนอกพระหีบเพื่อให้พระมหากัสสปะบูชาด้วยเศียรเกล้า พระหีบปากผายมีฝาปิดตั้งบนพระจิตกาธาน ส่วนบนประดับกลีบบัวหงายพระหีบและฐานตกแต่งลวดลายนูน  มีรูปพระสาวก ๕ องค์ นั่งอยู่ฐานสี่เหลี่ยม ฐานแต่ละองค์จารึกระบุนาม คือ พระอนุรุทธ พระอุบาลี และพระมหากัสสปะ ทั้ง ๓ รูป นั่งประคองอัญชลีระหว่างอก พระสุภัททะ นั่งชันเข่าข้างหนึ่ง และพระอานนท์ นั่งกระหย่งก้มใบหน้า มือขวาทาบที่หน้าอก มือซ้ายยกป้องใบหน้า แสดงความโศกเศร้าเสียใจ          พระสุภัททะ ที่นั่งในท่าทางไม่สำรวมนี้ คงได้แก่ พระสุภัททวุฑฒบรรพชิต ภิกษถผู้บวชเมื่อแก่  พระสุภัททะเมื่อรู้ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้กล่าวว่า “การที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนั้นดีแล้ว เพราะเวลาที่ทรงพระชนม์อยู่นั้น มีแต่ทรงห้ามไม่ให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ เมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้ว พวกเราก็จักทำตามชอบใจได้” ครั้งพระมหากัสสปเถระได้ฟังคำพระสุภัททะเช่นนั้น ก็เกิดธรรมสังเวชและเหตุนี้ส่งผลให้เกิดการทำสังคายนาครั้งแรกขึ้นภายหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้  ๓ เดือน          งานศิลปกรรมพระพุทธเจ้าเข้านิพพานในประเทศไทยพบหลักฐานการสร้างเก่าที่สุดในสมัยสุโขทัย เมื่อราวต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๐ (ประมาณ ๖๐๐ ปีมาแล้ว) ในสมัยกรุงศรีอยุธยา-รัตนโกสินทร์ พบทั้งงานจิตรกรรม ประติมากรรม และพระพิมพ์ โดยมีคติการสร้างเพื่อบูชาเนื่องในพิธีอัฐมีบูชา หรือการบูชาในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ วันคล้ายวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ มกุฏพันธนเจดีย์    อธิบดีกรมศิลปากรปลื้ม “ราตรีนี้...ที่ วัดไชยวัฒนาราม” คึกคัก ต่อยอดความสำเร็จขยายเวลาเปิดพิพิธภัณฑ์เครื่องทอง เพิ่มอยุธยาไนท์มาร์เก็ต วัดราชบูรณะ รับนักท่องเที่ยว            วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เดินทางไปติดตามความคืบหน้าโครงการท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรี ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชมกิจกรรมตลาดย้อนยุค อยุธยาไนท์มาร์เก็ต บริเวณลานด้านข้างวัดราชบูรณะ และกิจกรรม “ราตรีนี้...ที่ วัดไชยวัฒนาราม”            อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ผลการดำเนินงานการท่องเที่ยวโบราณยามราตรีที่วัดไชยวัฒนาราม ถือเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่สำคัญ แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนนโยบายการดำเนินการแบบควิกวิน (Quick Win) ของรัฐบาล นอกจากจะส่งผลสำเร็จด้านการท่องเที่ยว คือจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และทำให้นักท่องเที่ยวเหล่านั้นหันมาพัก ค้างแรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามากขึ้น ยังทำให้ธุรกิจในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ร้านเช่าชุดไทย ร้านอาหาร บริการต่าง ๆ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างมาก กรมศิลปากรจึงมีแนวคิดต่อยอดความสำเร็จดังกล่าว โดยการขยายเวลาเปิดให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ซึ่งจัดแสดงเครื่องทองสมัยอยุธยาที่สวยงามและมีจำนวนมากที่สุดของประเทศไทย และเปิดให้เข้าชมวัดราชบูรณะ ยามค่ำคืน เพิ่มเติม เพื่อเชื่อมโยงเรื่องราว และทำให้นักท่องเที่ยวมีสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนเพิ่มขึ้น             นอกจากนี้ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งตลาดย้อนยุค ไนท์มาร์เก็ต ขึ้นบริเวณลานด้านข้างวัดราชบูรณะ เพี่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในภาพรวมของผู้ประกอบการโอทอป วิสาหกิจชุมชน SME รองรับนักท่องเที่ยวยามค่ำ รวมถึงภาคธุรกิจโรงแรม ที่พัก เกสต์เฮ้าส์ รถตุ๊กตุ๊กหัวกบ รถจักรยานเช่า ร้านเช่าชุดไทย ร้านค้าต่าง ๆ จะได้รับอานิสงส์จากการที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นและมาพักค้างคืนในอยุธยา ช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ โดยตลาดอยุธยาไนท์มาร์เก็ต เปิดทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ตามนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาล             สำหรับกิจกรรม “ราตรีนี้...ที่ วัดไชยวัฒนาราม” ซึ่งเปิดให้เข้าชมในเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. ทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเทศกาลสำคัญนั้น จะเปิดให้เข้าชมเป็นพิเศษ ติดต่อกัน ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการรับลมหนาว โดยวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จะมีการขับร้องและบรรเลงดนตรี จากศิลปินสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ท่ามกลางโบราณสถานในยามค่ำคืน อีกด้วย


***บรรณานุกรม***    กฎหมายตราสามดวง เล่ม 4 พระนคร  โรงพิมพ์คุรุสภา 2506


โบราณสถานและสถานที่สำคัญที่น่าเยี่ยมชม ของอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ตรัง ร่วมต้อนรับนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายบ้านศิลปินแห่งชาติ นายณรงค์ จันทร์พุ่ม และเปิดถนนสายวัฒนธรรมจังหวัดตรังณ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง โดยมี นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม และนายเดชรัตน์ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าวด้วย


วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ข้าราชการและลูกจ้าง สำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ และหน่วยงานในสังกัด พร้อมด้วย อส.มศ อำเภอสันป่าตอง อำเภอจอมทอง และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันรดน้ำดำหัว ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ และขอพรเนื่องในวาระขึ้นปีใหม่ไทย ชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1645415575709717.1073741855.1440813319503278&type=1วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาที่ ๓ โรงเรียนเสม็ดประชาอุปถัมภ์ ตำบลสองชั้น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ นักเรียนจำนวน ๓๓ คน คุณครูจำนวน ๘ คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมีนายแก่นแก้ว หอมนวล พนักงานประจำห้อง ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม