ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,293 รายการ

เลขทะเบียน : นพ.บ.355/ข/2ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 56 หน้า ; 4.5 x 58.5 ซ.ม. : ทองทึบ-ล่องรัก ; ไม้ประกับธรรมดาชื่อชุด : มัดที่ 136  (388-396) ผูก 2ข (2565)หัวเรื่อง : มหานิปาตวณฺณนา (ทศชาติ)ชาตกฏฐกถา ขุทฺทกนิกายฎฐกถา (นารทพรหม)--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


ชื่อผู้แต่ง            ปีย์ มาลากุล , หม่อมหลวง ชื่อเรื่อง              พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา พุทธศักราช ๒๕๑๒ ครั้งที่พิมพ์          - สถานที่พิมพ์        นครหลวงกรุงเทพธนบุรี สำนักพิมพ์          โรงพิมพ์พระจันทร์ ปีที่พิมพ์              ๒๕๑๕ จำนวนหน้า          ๑๗๘  หน้า หมายเหตุ            พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอำพล  จุโฬทก                           พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา หรือ พระราชพิธีศรีสัจจปานกาลเป็นพระราชพิธีใหญ่สำหรับแผ่นดินมาแต่โบราณกาลยกเลิกเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครอง บัดนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นอีก เมื่อวันที่ ๒๔ และ ๒๕ มีนาคม ๒๕๑๒ แต่ผู้ที่ถือน้ำพิพัฒน์สัตยาในพระราชพิธีครั้งนี้ เฉพาะผู้ที่เป็นสมาชิกราชอิสริยาภรณ์อันที่ศักดิ์รามาธิบดีเท่านั้น และไม่ได้เรียกการพระราชพิธีนี้ว่า พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา หรือ พระราชพิธีศรีสัจจปานกาล แต่เรียกว่า “พระราชพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี” ซึ่งผนวกการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี กับพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเป็นพระราชพิธีที่รวมทั้งพิธีทางพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ ในโบราณมีปีละ ๒ ครั้ง คือ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๔ ครั้งหนึ่ง และ แรม ๑๓ ค่ำ เดือน ๑๐ อีกครั้งหนึ่ง


ชื่อเรื่อง : ภาคปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แห่งวัฎฎะ ชื่อผู้แต่ง : แนบมหานีรานนท์ ปีที่พิมพ์ : 2514 สถานที่พิมพ์ : ธนบุรีสำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์ จำนวนหน้า : 84 หน้าสาระสังเขป : หนังสือภาคปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์แห่งวัฎฎะ โดย อาจารย์ แนบมหานีรานนท์ เล่มนี้ผู้แต่งได้ถอดข้อความจากแถบบันทึกเสียง เป็นการรวบรวมคำบรรยายของท่านอาจารย์แนบมหานีรานนท์ ในการปฏิบัติวิปัสสนา ตามนัยมหาสติปัฏฐาน 4 เป็นเรื่องที่กล่าวถึงอริยสัจจ์ 4 ญาณ 16 และวิสุทธิ 7 เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องปฏิบัติวิปัสสนาห่างไกลจากปุคลสปายะ อาจจะได้ถึงซึ่งปฏิเวธธรรม คือความพ้นจากทุกข์ อันเป็นความประสงค์ที่สุดแห่งคำสอนในพุทธศาสนา


ชื่อเรื่อง                  นสพ. เล่ม 4 (กค-กย 2505 ฉ.282-299)ประเภทวัสดุ/มีเดีย     หนังสือพิมพ์สำนักพิมพ์              คนสุพรรณปีที่พิมพ์                  2505ลักษณะวัสดุ             184 หน้า.ภาษา                      ไทยบทคัดย่อ/บันทึก


แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่อง กระจ่างครูผู้ถวายพระอักษร 130 ปี ชาตกาล ครูกระจ่าง แสงจันทร์ บรรพกวีเมืองตราดและเมืองปัจจันเขตร์ กระจ่างครูผู้ถวายพระอักษร 130 ปี ชาตกาล ครูกระจ่าง แสงจันทร์ บรรพกวีเมืองตราดและเมืองปัจจันเขตร์. กรุงเทพฯ: สามลดา , 2555. 242 หน้า. ภาพประกอบ. หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาส 130 ปีชาตกาล ครูกระจ่าง แสงจันทร์ กวีคนสำคัญอีกคนหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ ผู้เป็นครูผู้ถวายพระอักษรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอนุสรมงคลการ ภายในรวบรวมประวัติและผลงานการประพันธ์ของครูกระจ่างไว้อย่างครบถ้วน โดยแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ คือหมวดบทร้องเพลงไทย หมวดคำประพันธ์ที่ประพันธ์ในโอกาสต่างๆ หมวดตำนานคำกลอน และหมวดนิราศคำกลอน ท 928 ก213 (ห้องจันทบุรี)


          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. รับฟังเพลงสมเด็จพระราชินี ประพันธ์และเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นใหม่ และบทเพลงเฉลิมพระเกียรติ ที่ประพันธ์และเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นใหม่สำหรับวงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร อาทิเพลง ลาวดวงเดือน หนึ่งในร้อย To Love You More เป็นต้น รวมทั้งยังมีการแสดงระบำมยุราภิรมย์            สามารถติดตามชมผ่านทาง Facebook Fanpage: สำนักการสังคีต กรมศิลปากร และ National Symphony Orchestra of Thailand


          เริ่มด้วยที่มาของคำว่า “ฉลู” สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า ឆ្លូវ (ฉลูว) ในภาษาเขมรเก่า ส่วนพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ระบุว่าคือชื่อปีที่ ๒ ของปีนักษัตร มีวัวเป็นเครื่องหมาย พระพุทธรูปปางมารวิชัย ประดับรูปวัวตรงชุดฐานสิงห์            สำหรับวัตถุชิ้นแรกเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย พระหัตถ์ซ้ายถือตาลปัตร ขัดสมาธิเพชรบนฐานบัวคว่ำบัวหงายเหนือชุดฐานสิงห์ ซึ่งชุดฐานนี้มีการประดับรูปวัวยื่นออกมา แสดงนัยยะว่าพระพุทธรูปองค์นี้ คือ “พระโคตโม” พระพุทธเจ้ากัปปัจจุบัน (ภัทรกัป) ตามเรื่องราวของพระเจ้าห้าพระองค์และตำนานแม่กาเผือกที่เล่าว่าทรงเป็นบุตรของพญากาเผือก (ที่มาของประเพณีจุดประทีปตีนกาบูชาแม่กาเผือกในวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๑๒) โดยมีวัวเป็นผู้เลี้ยงดู พระพุทธเจ้าองค์นี้จึงมีนามว่า “พระโคตมพุทธเจ้า” ตามนามของแม่เลี้ยง ประติมากรรมรูปโคนนทิ           วัตถุชิ้นต่อไป เป็นประติมากรรมรูปโคนนทิ องค์เทวพาหนะของพระศิวะ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู มีรูปลักษณ์เป็นโคเพศผู้ สีขาวปลอด (ขาวสะอาดไม่มีสีอื่นปน) บางตำราถือว่าทรงเป็นหัวหน้าของบรรดาสัตว์สี่ขา โดยรูปโคนนทิที่พบในประเทศไทย มักพบอยู่ตามศาสนสถานในวัฒนธรรมร่วมแบบเขมร เช่น ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เมืองโบราณศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ นอกจากนี้ ยังปรากฏรูปโคนนทิในตราตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงวัง ผลงานที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงออกแบบทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (ดูเพิ่มเติมใน เพจสมเด็จครู) และ“แผ่นตรานนทิมุข” สำหรับรถยนต์หลวง มีอักษรระบุว่า “กระทรวงวังอนุญาตรถนี้เข้าออกในพระบรมมหาราชวังได้” หนังใหญ่รูปไพร่พลลิงขี่หลังวัว           ส่วนวัตถุชิ้นสุดท้าย เป็นแผ่นหนังฉลุลาย ประเภทหนังเขน (“เขน” คือหนังใหญ่รูปไพร่พลในกองทัพ จัดอยู่ในกลุ่มหนังเบ็ดเตล็ด) รูปลิงสองตัวขี่หลังวัว ตัวหนึ่งถืออาวุธ อีกตัวดึงสายเชือกสนตะพายบังคับวัว ระบุประวัติว่าได้รับมอบจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่ง “หนังใหญ่” โดยทั่วไปจะสร้างขึ้นจากหนังโค เพราะหนังโคมีความบางและโปร่งแสง หากเล่นในเวลากลางคืน เมื่อถูกไฟส่องจะเหมือนไฟลุกจับตัวหนัง หากเล่นในเวลากลางวัน ตัวหนังที่ถูกระบายสี ก็จะช่วยขับสีต่าง ๆ ให้เห็นเด่นขึ้นอย่างชัดเจน อนึ่ง ยังมีเกร็ดเล็กน้อยที่ว่า “หนังเจ้า” คือหนังรูปพระอิศวรและพระนารายณ์ จะต้องทำจากหนังที่เสือกินตาย ฟ้าผ่าตาย หรือออกลูกตาย อย่างที่สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงเรียกว่า “โคตายพราย” อีกด้วย           นอกจากนี้ ยังมีเรื่องวัว ๆ ที่พบเห็นได้ตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น “โคขาวลำพูน” โคพื้นเมืองภาคเหนือ ที่ใช้เป็นพระโคในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ “พระธาตุลำปางหลวง” พระธาตุประจำปีนักษัตรฉลูของชาวล้านนา (ดูเพิ่มเติมใน เพจพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ลำพูน) “รูปโคเหนือหน้าบันหอคำ” (ปัจจุบันคือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน) และ “รูปโคเทินพระธาตุ” ตราประจำจังหวัดน่าน อีกทั้งคติหัวเมืองบริวาร ๑๒ นักษัตรของนครศรีธรรมราช ที่ถือว่า “เมืองปัตตานี” ถือตรานักษัตรปีฉลูเป็นตราประจำเมือง สุดท้ายนี้ ปีฉลู ๒๕๖๔              เผยแพร่โดย นายศรัญ กลิ่นสุคนธ์ ภัณฑารักษ์ กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ / เทคนิคภาพโดย นายอริย์ธัช นกงาม ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ / ภาพโดย กิตติยา เชื้อทอง กลุ่มทะเบียน คลังพิพิธภัณฑ์และสารสนเทศ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร  
ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความชำรุดของเอกสารจดหมายเหตุแบ่งได้ 2 ประการ 1. ปัจจัยภายใน เป็นการเสื่อมชำรุดจากตัววัสดุเอง เช่น    สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิต2. ปัจจัยภายนอก  เป็นการเสื่อมชำรุดจากสิ่งแวดล้อม    โดยรอบตัวเอกสาร     2.1 มนุษย์ เป็นศัตรูสำคัญที่ทำให้เกิดการชำรุดเสื่อมสภาพ           โดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ เช่น             -  สะเพร่า มักง่าย ละเลย ไม่ดูแลรักษา            - ไม่ระมัดระวังในการหยิบยก จับถือ เคลื่อนย้าย            - เมื่อชำรุดซ่อมโดยไม่ถูกต้อง             - รับประทานอาหารเเล้วมาจับโดยไม่ล้างมือ            - ขีดเส้นใต้หรือเขียนข้อความเพิ่มเติม            -  พับมุมทำเครื่องหมายหน้าที่อ่านค้าง            -  ใช้เทปกาวซ่อมเอกสารที่ฉีกขาด ซึ่งผ่านกาลเวลา                จะเกิดรอยเปื้อนบนกระดาาขจัดออกได้ยาก                เเละลอกเทปกาวออกทำให้ฉีกขาดมากขึ้น       2.2  แมลง  เช่น เเมลงสามง่าม ปลวก แมลงสาป หนอนหนังสือ                กัดเป็นรอยแหว่ง รอยพรุน รูโหว่ และรอยเปื้อนทางเดินปลวก       2.3  สัตว์อื่น ๆ  นก หนู ค้างคาว ต่างมีบทบาททำลายทั้งทางตรงเเละ              ทางอ้อม โดย หนู มีฟันแหลมคมที่กัดทำลายเอกสาร              มูลของนกและค้างคาว ทำให้วัสดุสกปรก เปรอะเปื้อน สึกกร่อน              และมีกลิ่นเหม็น  นกยังเป็นพาหะนำเเมลงหลายชนิดเข้ามาภายในอาคาร       2.4   จุลินทรีย์  สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าต้องตรวจสอบ               กล้องจุลทรรศน์ จุลินทรีย์มีบทบาทสำคัญในการทำลายเอกสาร               เสื่อมสภาพ ได้เเก่  รา พบว่ามีการเจริญเติบโตในที่มีความชื้นสูง               ทำให้กระดาษหมดความเหนียว ความเเข็งแรง กลายเป็นกระดาษ               ที่เปื่อยยุ่ย ฉีกขาดง่าย        2.5   อุณหภูมิและความชื้น  มีความสัมพันธ์เเละเกี่ยวเนื่องกัน                อุณหภูมิ สูง ความชื้นสัมพัทธ์ ต่ำลง  กระดาษกรอบ                อุณหภูมิ ต่ำ ความชื้นสัมพัทธ์ สูงขึ้น  กระดาษอ่อนนุ่ม ฉีกขาดง่าย                จึงกำหนดอุณหภูมิ 55-70 องศาฟาเรนไฮต์                 เเละความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 55 เปอร์เซนต์        2.6   แสงสว่าง  ทั้งแสงแดดและแสงสว่างจากหลอดไฟทำให้เอกสาร                ชำรุดเสื่อมสภาพได้ แต่แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าไม่รุนแรงเท่า                แสงแดด ซึ่งส่งผลทำให้กระดาษเปลี่ยนสี ขาดความเเข็งแรง กรอบ                 เปราะ ฟอกจางสีหมึกที่ใช้เขียนหรือพิมพ์        2.7   ก๊าซต่างๆ  ในบรรยากาศมีก๊าซต่่างๆ ปะปนอยู่มาก มีผลกระทบสำคัญ                ทำให้เกิดชำรุดเสื่อมสภาพ  คาร์บอนไดออกไซด์ CO₂                  ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO₂   ไนโตรเจนไดออกไซด์ NO₂ ออกซิเจน O₂                 โอโซน O₃ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ H₂S         2.8    ฝุ่นละออง  ในบรรยากาศมีฝุ่นละอองเเละอนุภาคแขวนลอย ทำให้                 เอกสารเสื่อมสภาพได้ ฝุ่นละอองที่มีอนุภาคใหญ่ หรือแหลมคม                 ทำให้เอกสารสึกกร่อน จากการ ขัด สี ครูด ถู  ฝุ่นละอองที่มีเขม่า                 หรือควันจะมียางเหนียวๆ และยังเป็นแหล่งสะสมให้เกาะติดเพิ่ม                 มากขึ้น                        สำหรับหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา                 ตั้งอยู่ในภาคใต้  ยังได้รับความชื้นจากฝนตกชุกในพื้นที่และ                 ฝุ่นละอองที่มีเกลือปะปนมากับไอเค็มจากชายทะเล                 ที่พัดมาตามลม เมื่อบรรยากาศมีความชื้นสูง ฝุ่นละอองจะดูด                 ความชื้นเข้ามาทำให้วัสดุชื้น เเละทำให้เกิดปฏิกิริยาที่ส่งผลต่อ                 การเสื่อมสภาพของเอกสาร                         ทั้งนี้เอกสารที่จัดเก็บภายในหน่วยงานราชการใกล้ชายทะเล                  ได้รับผลกระทบมากกว่าเอกสารที่เก็บในพื้นที่อื่น ๆ                  ที่มา :  คู่มือวิชาการพื้นฐานการบริหารและจัดการงานจดหมายเหตุ                     หน้า 282-283 ชื่อเรื่อง                                        สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม  (สงฺคิณี-มหาปฏฺฐาน) อย.บ.                                           28/5ประเภทวัสดุ/มีเดีย                       คัมภีร์ใบลานหมวดหมู่                                     พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                               36 หน้า : กว้าง 4.9 ซม. ยาว 54.7 ซม.หัวเรื่อง                                        พุทธศาสนาบทคัดย่อ/บันทึก               เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร ฉบับทองทึบ ได้รับบริจาคมาจาก จ.พระนครศรีอยุธยา


องค์ความรู้ส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เรื่อง “พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี” จังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองสำคัญที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการกู้อิสรภาพของชาติไทย กล่าวคือ ในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อครั้งยังเป็นพระยาวชิรปราการได้นำกำลังพลประมาณ 500 คน พร้อมด้วยทหารคู่ใจ คือ พระเชียงเงิน หลวงพิชัยอาสา หลวงพรหมเสนา และหลวงราชเสน่หา ตีฝ่าวงล้อมของพม่าออกจากกรุงศีอยุธยาก่อนเสียกรุง เพื่อไปหาที่ตั้งมั่น โดยออกไปทางทิศตะวันออกผ่านนครนายก ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง แล้วยึดเมืองจันทบุรีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งมั่นในการรวบรวมไพร่พล สะสมเสบียงอาหาร เป็นเวลา 5 เดือน ได้ทหารไทยจีนประมาณ 5,000 คน ต่อเรือรบได้ประมาณ 100 ลำ เพื่อไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยา ในเดือนธันวาคม มีวันสำคัญวันหนึ่ง คือวันที่ 28 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งพระองค์ได้ใช้เมืองจันทบุรีเป็นที่ตั้งมั่นในการรวบรวมไพร่พลไปกอบกู้เอกราชให้กับชาติไทย จะขอพูดถึงประวัติการก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ จังหวัดจันทบุรี ที่ชาวจันทบุรีได้สร้างเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่าน ซึ่งแนวความคิดในการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2515 เมื่อนายวิชิต ศุขะวิริยะ ได้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยคณะกรรมการและชาวจังหวัดจันทบุรี ได้พร้อมใจกันจะก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ขึ้น ณ เกาะกลาง ในสวนสาธารณะพระเจ้าตากสินมหาราช (ทุ่งนาเชย) อำเภอเมือง จันทบุรี เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติ และเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี ทั้งยังเป็นที่เคารพสักการะ และเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลังในการประกอบคุณงามความดี เพื่อประเทศชาติต่อไป แบบรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ กรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบและจัดทำ โดยปั้นเป็นรูปขนาดเท่าครึ่งของคนและม้า หล่อด้วยโลหะทองเหลืองผสมทองแดง ทาด้วยน้ำยารมดำ ประกอบด้วย 1. พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงม้าเผชิญศึกในเครื่องทรงแบบกษัตริย์ 2. รูปพระเชียงเงินในเครื่องแต่งกายแบบทหารเอก 3. รูปหลวงพรหมเสนาในเครื่องแต่งกายแบบทหารเอก 4. รูปหลวงพิชัยอาสาในเครื่องแต่งกายแบบทหารเอก 5. รูปหลวงราชเสน่หาในเครื่องแต่งกายแบบทหารเอก การก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรประกอบและตกแต่งพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ จนเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2523 ใช้เวลาก่อสร้างทั้งหมด 9 ปี ใช้เงินงบประมาณในการดำเนินงานจากการบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทั้งหมด จำนวน 2,518,712.90 บาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2524 อ้างอิง : ที่ระลึกพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดจันทบุรี. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์, 2524. ขอขอบคุณภาพการก่อสร้าง : เพจ facebook ตามรอย เจ้าตาก และในหลวง ร.9 เสด็จเปิด จาก facebook จันท์ จิ๊ด ผู้เรียบเรียง : #นางสาวเมษา ครุปิติ บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฎฺฐาน) ชบ.บ 137/3 เอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)


สตฺตปฺปกรณาภิธมฺม (สงฺคิณี-มหาปฎฺฐาน) ชบ.บ 172/6กเอกสารโบราณ(คัมภีร์ใบลาน)


ผู้แปล             สมศรี เอี่ยมธรรม. ชื่อเรื่อง           บันทึกสัมพันธภาพระหว่างประเทศสยามกับนานาประเทศ เล่มที่ ๓๓-๓๕ (ค.ศ. ๑๘๗๑ - ๑๘๗๒) ครั้งที่พิมพ์       - ปีที่พิมพ์          ๒๕๓๙สถานที่พิมพ์     กรุงเทพฯสำนักพิมพ์       กองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากรจำนวนหน้า      ๒๑๖ หน้า รายละเอียด บันทึกสัมพันธภาพระหว่างประเทศสยามกับนานาประเทศ เล่มนี้ กรมศิลปากร ได้มอบให้ นางสมศรี เอี่ยมธรรม แปลจากเอกสารชุด “Documents relation to the Relationship between Siam and Foreign Countries” Vol. ๓๓ - ๓๕  ทั้งชุดมี ๓๖ เล่ม ซึ่ง เล่มที่ ๓๓ - ๓๕  เนื้อเรื่องกล่าวถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับการปล้นสะดม การกระทบกระทั่งกันตามชายแดนภาคเหนือ รวมทั้งการพิจารณาคดีระหว่างของคนในบังคับของอังกฤษ เช่น พม่า กะเหรี่ยง มอญ และชาวไทยตอนเหนือ การทำสัญญาระหว่างอังกฤษกับเชียงใหม่ การวางสาย โทรเลข และไฟฟ้าของเจ้าหน้าที่อังกฤษในเชียงใหม่


Messenger