ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 34,637 รายการ

         ตาลปัตร ภาพอักษรข้อความพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช ๒๕๖๒           เทคนิค : สีฝุ่นบนตาลปัตร          ศิลปิน : นายเจริญ  มาบุตร           ตำแหน่ง : จิตรกรชำนาญการ          กลุ่มงาน : กลุ่มจิตรกรรม  สำนักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร          พ.ศ.๒๕๖๔          ผลงานศิลปกรรมออกแบบและจัดสร้างโดย  กลุ่มจิตรกรรม  สำนักช่างสิบหมู่  กรมศิลปากร  จัดแสดงในนิทรรศการพิเศษ “เถลิงรัชช์หัตถศิลป์” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  ระหว่างวันที่ ๙ มิถุนายน – ๑๗ กันยายน ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. วันพุธ – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร)          การพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ นับเป็นขั้นตอนสำคัญภายหลังจากการถวายเครื่องสิริราชกกุธภัณฑ์และเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศที่มีพัฒนาการของถ้อยพระวาจาสัมพันธ์อยู่กับสภาพการเมืองการปกครอง สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละช่วงเวลา ดังเช่น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  ส่วนในรัชกาลปัจจุบันมีพระปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”            ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมสื่อวีดิทัศน์ : ขั้นตอนการเขียนสีฝุ่นบนตาลปัตร  ได้จากระบบศูนย์ข้อมูลงานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่ ทางลิ้งค์ด้านล่าง ------------------------------------- https://datasipmu.finearts.go.th/knowledge/26 -------------------------------------


           สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมโครงการจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี “เสาร์สนุก” ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบกับรายการแสดง ดังนี้            การบรรเลงวง STRING CHAMBER โดยทศพร โพธิ์ทอง และไพโรจน์ พึ่งเทียน            - cello Double concerto Antonio Vivaldi RV 531            - Cinema Paradiso 1988            - BeethOven’5 SecretS - One Republic FROM THE PIANO GUYS            การบรรเลงดนตรีไทย            - ขับเสภาส่งเครื่อง เรื่องกากี โดยปกรณ์ หนูยี่ และคณะ             - การบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก เพลงลาวแพน โดยกิตติศักดิ์ อยู่สุข            - การบรรเลงเดี่ยวฆ้องวงเล็ก เพลงนกขมิ้น โดยถาวร ภาสดา            การแสดงนาฏศิลป์ไทย             - รำกริชสุหรานากง โดยกษมา ทองอร่าม            - การแสดงชุดวายุบุตรชมอุทยาน โดยเอกภชิต วงศ์สิปปกร            - รำฉุยฉายนางมณี โดยไอศูรย์ ทิพย์ประชาบาล            - การแสดงชุดเทวดาเบญจพรรณ โดยสุรเดช เดชอุดม ,สุทธิ สุทธิรักษ์ และเกริกชัย ใหญ่ยิ่ง ชมฟรี !!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ ๐ ๒๒๒๑ ๐๑๗๑


คอมพิวเตอร์ คำศัพท์สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.รามคำแหง เรียนเขียนเว็บไซต์ออนไลน์ตั้งแต่เริ่มต้น(ฟรี) (คลิบวีดีโอตัวอย่างการสอน) ตรวจดู Domain Name (ที่ท่านอยากได้ยังว่างอยากได้ยังว่างอยู่หรือไม่) เรียนสร้างเว็บ รวมเว็บไซต์มหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่่านมา สำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรมการติดตั้งอุปกรณ์ทำลูกปัดแก้วให้กับกลุ่มเครือข่ายมรดกศิลปวัฒนธรรมตำบลเจียด ภายในวัดถ้ำพระศิลาทอง ต.เจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการฝึกอบรมเครื่องแก้วโบราณจากฐานความรู้ทางโบราณคดี ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งอุปกรณ์ที่ติดตั้งครั้งนี้จะสามารถช่วยให้กลุ่มเครือข่ายสามารถฝึกทักษะการทำลูกปัดแก้วได้อย่างต่อเนื่องและสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากแก้วให้มีคุณภาพมากขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้เสริมและสินค้าชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์โดยใช้ความรู้จากงานโบราณคดีเป็นฐานเริ่มต้น


กรมศิลปากรขอเชิญชวนเด็กและเยาวชน ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติทั่วประเทศ เด็กๆ ที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมกิจกรรมในหน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรใกล้บ้าน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การจัดกิจกรรมในส่วนกลาง มีดังนี้ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมบนเวที ดนตรีประกอบการเล่านิทาน ,การแสดงของเด็กและเยาวชน กิจกรรมด้านวิชาการ กิจกรรมตอบปัญหา, กิจกรรมแรลลี่, กิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่อาเซียน กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชน ระบายสี, งานประดิษฐ์จากดินฟีโม่, ชวนน้องปั้นดิน กิจกรรมสันทนาการ โยนห่วงยาง, ปิดลูกโปง, เก้าอี้ดนตรี และกิจกรรมต่างฯ อีกมากมาย สำหรับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับของขวัญของรางวัลทุกคน - สำนักการสังคีตจัดการแสดงรายการศิลปากรคอนเสิร์ตรอบพิเศษ ชุด “Children’s Day Concert” อำนวยเพลงโดย นายสถาพร นิยมทอง การแสดงจะเป็นการบรรเลงและการขับร้องจากศิลปินกรมศิลปากรร่วมกับสถานศึกษาและสถาบันการดนตรีที่มีชื่อเสียง อาทิ โรงเรียนหลักสูตรการดนตรีกรุงเทพมหานคร โรงเรียนดนตรีวีมุส โรงเรียนราชินี โรงเรียนปราโมชวิทยา รามอินทรา โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ตลอดจนเครือข่ายศิลปินจากสถานศึกษา เข้าร่วมฟังได้โดยไม่เก็บค่าบัตรเข้าชม - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี และตอบคำถามรับของรางวัล การตอบปัญหาเกี่ยวกับวันเด็ก เรื่องทั่วไป เรื่องอาเซียน การเล่นเกมส์เก้าอี้ดนตรี การต่อจิกซอว์ และกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ เช่น การแข่งร้องเพลง การแข่งเต้น - สำนักหอสมุดแห่งชาติ กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดคัดลายมือ การวาดภาพระบายสี เล่นเกมและกิจกรรมต่างๆ สร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว ลุ้นรับของรางวัลมากมาย พร้อมทั้งบริการอาหารเครื่องดื่มและรับของรางวัล ฟรีตลอดงาน - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดร่วมกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี, ซุ้มกิจกรรมศิลปะ โดยคณะจารย์ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ศิษย์เก่าสถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์, การแข่งขันแรลลี่ตอบปัญหาชิงรางวัล ด้านศิลปะ กิจกรรมสันทนาการ เช่น ดนตรี ประกวดร้องเพลง เกม ฯลฯ โดยความร่วมมือกับสำนักศิลปกรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม, ฉาย DVDแนะนำ และนำชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ให้แก่เยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งบริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม - หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงรำอวยพร การบรรเลงเพลง จากวงดนตรี “วีรพล” การแข่งขันตอบปัญหา การแสดงบนเวที ประกวดร้องเพลง การแข่งขันวาดภาพ การแข่งขันเรียงความ เกมการละเล่น พร้อมแจกของขวัญของรางวัลมากมาย กิจกรรมในส่วนภูมิภาค อาทิ - อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย กิจกรรมประกอบด้วย การละเล่น เกมต่างๆ การตอบปัญหา การประกวดร้องเพลง และแจกของรางวัล พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดวาดภาพ ระบายสี การปั้นตุ๊กตา การประกวดร้องเพลงและการแสดงออกบนเวที ฯลฯ - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงบนเวทีโดยเยาวชนจากโรงเรียนหรือชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสุรินทร์ การละเล่นเกมต่างๆ บนเวที ฉายภาพยนตร์ตลอดทั้งวัน และจับฉลากชิงรางวัล - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ การแสดงบนเวทีของกลุ่มเด็กนักเรียน การแสดงความสามารถ เล่นเกมตอบปัญหาชิงรางวัล รวมทั้งแจกของรางวัล อาหารและเครื่องดื่ม - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี กิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย ด้วยวีดิทัศน์ การบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ของพิพิธภัณฑ์/ศัพท์น่ารู้ เกมตอบคำถามและเกมที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์/ข้าวและการทำนา - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชนสุขสันต์ พิพิธภัณฑ์หรรษา” กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ให้เยาวชนได้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ และเรียนรู้การปั้นตุ๊กตาพื้นบ้านล้านนาจากครูภูมิปัญญาล้านนา ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ภายในจังหวัด สุพรรณบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ฯลฯ นอกจากนี้กรมศิลปากรยังเปิดให้เด็กๆ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมอีกด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ หอสมุดแห่งชาติ หอจดหมายเหตุแห่งชาติทั่วประเทศ ติดต่อ หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากรใกล้บ้าน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่เสียค่าใช้จ่าย


โครงการองค์ความรู้เรื่องตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารของวิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ (องค์ความรู้ปี ๒๕๕๓)


วัสดุ หินทราย แบบศิลปะ ศิลปะเขมรในประเทศไทย แบบนครวัด อายุสมัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17 สถานที่พบ ได้จากการขุดแต่งด้านหน้าปราสาทประธานของกู่เมืองบัว บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2548 ประติมากรรมสตรี ในอิริยาบถประทับยืน พระพาหาขนานพระวรกาย ทรงกรองศอและพาหุรัด ทรงผ้านุ่งยาวจีบเป็นริ้วในแนวตั้ง ขอบผ้านุ่งสลักลายแถวเม็ดประคำและลายกลีบดอกไม้ คาดเข็มขัดทับผ้านุ่ง เข็มขัดเป็นแถบสี่เหลี่ยมสลักลายเม็ดรี ขอบบนล่างของเข็มขัดสลักลายเม็ดประคำและเส้นขอบ ใต้เข็มขัดสลักอุบะโดยรอบ มีขอบผ้าพับทบเข็มขัดที่หน้าท้อง ชักชายผ้าคล้ายหางปลาห้อยลงที่ด้านหน้า


พิธีปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม   ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐยุคใหม่ ครั้งที่๒   โดย นายบวเวท รุ่งรุจี   ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม   ณ สำนักศิลปากรที่ ๑๒ นครราชสีมา   วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕อยากทราบว่ารับนักศึกษาฝึกงานหรือเปล่าครับ ผมเรียน วัฒนธรรม สาขา ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณดคี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับ