ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,917 รายการ


ชื่อเรื่อง : กว่าจะมาเป็นซีเกมส์ที่เชียงใหม่ ผู้แต่ง : ชมรมผู้สื่อข่าวเชียงใหม่ ปีที่พิมพ์ : 2538 สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ สำนักพิมพ์ : ธันย์ชนกการพิมพ์        กีฬาซีเกมส์ เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะจัดขึ้นในทุกๆ 2 ปี ดำเนินการแข่งขันโดยสมาพันธ์กีฬาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้กำกับการดูแลของคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย จึงถือเป็นการจัดแข่งขันกีฬาครั้งยิ่งใหญ่ แต่ในทางตรงกันข้ามด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์เชิงพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ในขณะนั้นถูกล้อมรอบด้วยตึกรามบ้านช่องที่เบียดเสียดแออัด จึงมีความเป็นไปได้ยากมากที่จังหวัดเชียงใหม่จะได้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ขึ้น ซึ่งผู้เขียน มุ่งหวังให้ผู้อ่านเกิดความรู้ เข้าใจ และภาคภูมิในในการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 18 โดยนำเอาการแข่งขันกีฬาครั้งนี้มาเป็นจุดชี้วัดพัฒนาการทางเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสังคมของเมืองเชียงใหม่ในระยะต่อมาอีกด้วย

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ได้ดำเนินการทำสำเนาจารึกและขึ้นทะเบียนจารึก ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยากรุงเทพมหานคร ตามที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรมศิลปากร เดินทางไปทำสำเนาจารึกวังสวนผักกาดซึ่งพบใหม่อีก 1 หลัก จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นจารึกอักษรขอมโบราณ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสำเนาจารึกมาดำเนินการอ่านแปลต่อไป


วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 10:30 น. ณ ศูนย์ข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ นำคณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขา การท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 27คน คณะครู 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ศึกษา เมืองโบราณคดี โดยมีวิทยากรพร้อมให้ความรู้แก่นักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักเรียนเนตรนารีและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑ - ๓ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ นักเรียนจำนวน ๓๓๕ คน คุณครูจำนวน ๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมี นางสาวพรเพ็ญ บุญญาทิพย์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ นายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ นางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม และพนักงานประจำห้องทุกคน ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม


Messenger