ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 38,822 รายการ


เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ กรมศิลปากร โดยสำนักหอสมุดแห่งชาติ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก  ได้ดำเนินการทำสำเนาจารึกและขึ้นทะเบียนจารึก ณ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ถนนศรีอยุธยากรุงเทพมหานคร ตามที่ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ พิพิธภัณฑ์วังสวนผักกาด ได้ขอความอนุเคราะห์ให้กรมศิลปากร เดินทางไปทำสำเนาจารึกวังสวนผักกาดซึ่งพบใหม่อีก 1 หลัก จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าเป็นจารึกอักษรขอมโบราณ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะสำเนาจารึกมาดำเนินการอ่านแปลต่อไป


วันที่ 9 กันยายน 2560 เวลา 10:30 น. ณ ศูนย์ข้อมูล อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ นำคณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขา การท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 27คน คณะครู 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชม ศึกษา เมืองโบราณคดี โดยมีวิทยากรพร้อมให้ความรู้แก่นักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นักเรียนเนตรนารีและยุวกาชาด ชั้นมัธยมศึกษาที่ ๑ - ๓ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ นักเรียนจำนวน ๓๓๕ คน คุณครูจำนวน ๕๐ คนเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์ โดยมี นางสาวพรเพ็ญ บุญญาทิพย์ ภัณฑารักษ์ชำนาญการ นายกรภัทร์ สุขใหญ่ พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ นางสาวอาภาภรณ์ เปล่งปลั่งศรี นักวิชาการวัฒนธรรม และพนักงานประจำห้องทุกคน ให้การต้อนรับและบรรยายนำชม

***บรรณานุกรม*** หนังสือหายาก  จาณกยศตกม ราชนิติของจาณกยพราหมณ์ แปลจากภาษาสันสกฤต รองอำมาตย์ โท หลวงสุนทรนุรักษณ์ พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ เสวกเอก พระยานรราชจำนง (มา วรรณโกวิท) ท.จ. ผู้บิดา เมื่อปีชวด พ.ศ. ๒๔๖๗.  พระนคร : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร, ๒๔๖๗.Messenger