ค้นหา


รายการที่พบทั้งหมด 31,556 รายการ

เลขทะเบียน : นพ.บ.540/5ห้องจัดเก็บ : ศรีโคตรบูรณ์ประเภทสื่อ : เอกสารโบราณหมวดหมู่ : พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ : 70 หน้า ; 4 x 49 ซ.ม. : ล่องรัก-รักทึบ ; ไม้ประกับธรรมดาชื่อชุด : มัดที่ 180  (292-302) ผูก 5 (2566)หัวเรื่อง : สุวัณณสังขาร--เอกสารโบราณ            คัมภีร์ใบลาน            พุทธศาสนาอักษร : ธรรมอีสานภาษา : ธรรมอีสานบทคัดย่อ : มีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธศาสนา  สามารถสืบค้นได้ที่ห้องศรีโคตรบูรณ์ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม


ชื่อเรื่อง : รายงานการปราบเงี้ยว พ.ศ. 2445 โดย ร.อ. เพิ่ม (หลวงทวยหาญรักษา) พ.อ. ถวิล อยู่เย็น อธิบายความประกอบ พิมพ์เป็นที่ระลึกในงานฌาปนกิจศพ นายสยม จงใจหาญ ณ ฌาปนกิจสถาน วัดโสมนัสราชวรวิหาร นางเลิ้ง, นครหลวงกรุงเทพ ธนบุรี วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ชื่อผู้แต่ง : เพิ่ม (หลวงทวยหาญรักษา) ปีที่พิมพ์ : 2515สถานที่พิมพ์ : พระนคร สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์เจริญกิจ จำนวนหน้า : 128 หน้า สาระสังเขป : เริ่มเรื่องว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีรับสั่งให้นายพลโทเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ขึ้นไปเฝ้าที่พระราชวังบางปะอินและโปรดเกล้าฯ ให้เป็นแม่ทัพยกไปปราบเงี้ยวที่เข้าปล้นเมืองแพร่ กวีเล่าว่าได้รับมอบหมายหน้าที่จากแม่ทัพให้เป็นคลังทัพเบิกจ่ายเงินตรา เสื้อผ้า อาวุธยุทโธปกรณ์และรำพันว่า ตนไม่ได้อยู่ในวัยหนุ่มเหมือนเมื่อไปรบฮ่อแล้วเกรงจะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ดี กวีพรรณนาเส้นทางและคร่ำครวญถึงหญิงคนรักตามแบบอย่างนิราศโดยทั่วไปเมื่อกองทัพถึงบ้านพึ่ง เจ้าราชวงศ์เมืองแพร่มารับทัพเชิญเข้าเมือง ที่เมืองแพร่แม่ทัพได้สอบถามเรื่องเงี้ยวได้ทราบว่า เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ร.ศ. 120 พวกเงี้ยวมีหัวหน้าชื่อปะกาหม่อง ได้เข้าปล้นเมือง ยิงโรงพัก โรงไปรสินีย์ (ไปรษณีย์) ทำลายสายโทรเลข ขึ้นรื้อทำลายสิ่งของ บนเค้าสนาม (ที่ว่าการเมือง) ล้อมบ้านพักข้าหลวงข้าราชการต้องพากันหลบหนีเอาตัวรอด ราษฎรชาวเมืองหนีเข้าป่าก็มาก แม่ทัพได้สอบสวนกรมการเมืองฝ่ายต่าง ๆ เพื่อหาสาเหตุที่เงี้ยวเข้าปล้นเมืองแพร่ พร้อมกับให้กองทหารตามจับพวกเงี้ยวที่ก่อกบฏ ได้ตัวนำมาลงโทษประหารชีวิตส่วนหนึ่ง นักโทษที่ความผิดไม่ชัดเจนอีก 16 คนให้ขังคุกเพื่อนำไปกรุงเทพฯ ด้วย นอกจากปราบเงี้ยวกบฏแล้วยังได้ดำเนินการปรับปรุงการปกครองบ้านเมืองในด้านต่าง ๆ พร้อมกันไปด้วย เช่น จัดวางระเบียบปฏิบัติของราชการ การศาลยุติธรรม การจัดเก็บภาษีอากรซึ่งมีผู้ค้างจ่ายภาษีเก็บไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย รวมทั้งจัดวางแผนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน้าที่ของทหารและตำรวจ และการระดมพลและเสบียงเข้าสมทบหากมีทัพจากกรุงเทพฯยกมา เป็นต้นชื่อเรื่อง                               วิสุทธิมคฺคเทสนา (พระวิสุทธิมรรค)สพ.บ.                                 430/1ประเภทวัสดุ/มีเดีย            คัมภีร์ใบลาน หมวดหมู่                            พุทธศาสนาลักษณะวัสดุ                      98 หน้า : กว้าง 5 ซม.  ยาว 56.2 ซม.หัวเรื่อง                              พุทธศาสนา                                            คัมภีร์วิสุทธิมรรค                                            ธรรมเทศนาบทคัดย่อ/บันทึก                เป็นคัมภีร์ใบลาน เส้นจาร อักษรขอม ภาษาบาลี-ไทย ฉบับล่องชาด ไม่มีไม้ประกับ ได้รับบริจาคมาจาก วัดลานคา ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี


กองโบราณคดีใต้น้ำขอเสนอหลักฐานทางเอกสารชิ้นสำคัญในการศึกษาเรื่องโครงสร้างเรือโบราณในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตะวันตก คือ "The Maqāmāt of Al-Hariri" ซึ่งเป็นเอกสารโบราณในการศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-19 อ้างอิง: 1. Agius, Dionisius A. "Omani seafaring identity before the early 1600s: Ethnic and linguistic diversity." Oman and overseas. Hildesheim/New York: Georg Olms (2013): 41-55. 2. Grabar, O. 1984 The Illustrations of the Maqamat. Chicago: University of Chicago Press.ชื่อเรื่อง : เก่าดี ประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาแต่โบราณ ผู้แต่ง : พระครูมหาสิงค์ ปีที่พิมพ์ : 2555 สถานที่พิมพ์ : เชียงใหม่ สำนักพิมพ์ : วนิดาการพิมพ์      วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรม เป็นของล่ำค่า มีคุณประโยชน์กับผู้ปฏิบัติ เช่น การไหว้ เป็นการแสดงความเคารพอ่อนน้อมย่อมเป็นที่รักของคนทั้งหลาย การกระทำตามจารีตประเพณีก็จะมีความสบายสุขสบายใจ เมื่อได้ทำตามประเพณีเวียนมาถึง พิธีกรรมก็เช่นกัน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจำเป็นต้องศึกษาให้เข้าใจและทำตามขั้นตอนให้ถูกต้องจึงจะเป็นมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และชุมชน และสถานที่นั้นๆ เหตุที่เรามักว่ากันว่าสิ่งนั้นทำแล้วเหตุใดจึงไม่ดีขึ้น เพราะว่าเราทำพิธีกรรมไม่ถูกต้องตามขั้นตอนจึงจะมีรสชาติ พิธีกรรมก็เช่นกัน ต้องทำตามขั้นตอน มิใช่ทำไปเพราะความมักง่าย คิดว่าทำตอนไหนก็เหมือนกัน ดังนั้นเราควรจะศึกษาขั้นตอนและวิธีการของการทำพิธีกรรมให้ถูกต้องตามขนมธรรมเนียมประเพณี ทำให้มีชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นกว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย   กว่าจะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ... กรมศิลปากร  เริ่มดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองเก่าสุโขทัยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๘ เป็นต้นมาโดยได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่๗๕  วันที่ ๘ มีนาคม  พ.ศ. ๒๔๗๘  ในครั้งนั้นเป็นจำนวน ๗๕แห่ง                ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๖ รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการฟื้นฟูบูรณะเมืองสุโขทัยขึ้น โดยเริ่มมีการขุดแต่งที่วัดมหาธาตุเป็นแห่งแรก  และตามด้วยโบราณสถานที่สำคัญอื่น ๆทั้งภายในกำแพงเมือง  และภายนอกกำแพงเมือง  ระยะต่อมาได้มีการตั้งคณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยเพื่อดำเนินงานในระยะที่ ๒  ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๘ – ๒๕๑๒             พ.ศ. ๒๕๑๘ กรมศิลปากรกำหนดขอบเขตพื้นที่ของโบราณสถานเมืองสุโขทัยจำนวน  ๔๓,๗๕๐ไร่ หรือประมาณ ๗๐ ตารางกิโลเมตร โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๙๒ ตอนที่ ๑๑๒วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๘              พ.ศ. ๒๕๑๙ กรมศิลปากรริเริ่มจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเมืองโบราณสุโขทัยให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์  ได้ดำเนินการสำรวจ ขุดแต่ง บูรณะและพัฒนาเมืองโบราณสุโขทัย ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๐ – ๒๕๒๔) และฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๙)โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย”ซึ่งเป็นโครงการของแผนงานสงวนรักษา อนุรักษ์และซ่อมแซมมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของกรมศิลปากร มีเป้าหมายที่จะอนุรักษ์โบราณสถานของเมืองสุโขทัยไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และอารยธรรม   ตลอดจนพัฒนาให้เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมศิลปากรดำเนินการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองสุโขทัยเป็น อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย             จากการดำเนินงานดังกล่าวได้มีการสำรวจพบโบราณสถานซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัดโบราณ นอกจากนี้ยังมีแหล่งเตาเผาภาชนะดินเผา(เตาทุเรียง) กำแพงเมือง คูเมือง คันดินบังคับน้ำรวมถึงทำนบโบราณ(สรีดภงส์) ด้วย    รวมทั้งสิ้น ๑๙๓ แห่ง    โดยแบ่งออกเป็น           -   โบราณสถานกลางเมืองหรือในกำแพงเมือง (ก)             จำนวน  ๖๐  แห่ง           -   โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศเหนือ (น)            จำนวน  ๒๗  แห่ง           -   โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศใต้ (ต)               จำนวน  ๓๗  แห่ง           -   โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันออก(ต.อ.)    จำนวน  ๑๙  แห่ง           -   โบราณสถานนอกกำแพงเมืองด้านทิศตะวันตก (ต.ต.)      จำนวน  ๕๐  แห่ง       การเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงประกอบพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งรัฐบาลและประชาชนชาวไทยร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา๕ รอบ และ พระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก ทั้งเพื่อธำรงรักษามรดกวัฒนธรรมแห่งบรรพชนไทยให้คงอยู่ยั่งยืน  เป็นหลักฐานของอารยธรรมของประเทศไทยสืบไป   การประกาศให้สุโขทัยเป็นมรดกโลก           คณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  ได้ประกาศในการประชุม ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูนีเซีย  ให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชร เป็นมรดกโลก  เมื่อวันที่  ๑๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ นับเป็นมรดกโลกตามบัญชีในลำดับที่ ๕๗๔  จากหลักฐานที่ปรากฏ ณเมืองโบราณสุโขทัย และเมืองบริวาร แสดงให้เห็นถึงผลงานอันล้ำเลิศทางสถาปัตยกรรมไทยยุคแรก  ความงดงามอลังการของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมแห่งอาณาจักรสุโขทัยเป็นประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองในอดีต  แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและประวัติศาสตร์ของการก่อตั้งประเทศ วัดมหาธาตุ ก่อนการขุดแต่ง บูรณะ   วัดมหาธาตุในปัจจุบัน    


วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวเมษา ครุปิติ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการหอสมุดแห่งชาติฯ จันทบุรี และนางสาวสมใจ สาแมว เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน เข้าร่วมในพิธีเปิดงานการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับจังหวัด ประเภททีม 5 คน และประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ณ วัดไผ่ล้อม พระอารามหลวง ต.จันทนิมิต อ.เมือง จ.จันทบุรี โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิด จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี


คู่มือการใช้งาน บริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของกรมศิลปากร รายละเอียดตามไฟล์ดังแนบ
 "โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่เยาวชนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี ๒๕๕๕"   อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  วันพุธที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕   ณ  หอประชุมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร    นายพีรพน  พิสณุพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย เป็นประธานในพิธี            มีกิจกรรมสันทนาการของเยาวชนพิการ เยี่ยมชมศูนย์บริการข้อมูล นั่งรถไฟฟ้าทัศนศึกษาโบราณสถานภายในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรและเข้าชม โบราณวัตถุ  ณ  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร          นโยบายการดำเนินการด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมเยาวชนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๓         พันธกิจที่ ๒ : ส่งเสริมให้คนพิการ องค์กรด้านคนพิการให้ได้รับการยอมรับและมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่และเสมอภาค         พันธกิจที่ ๓ : ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการในสังคม


 เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน ๒๕๕๔ สำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจอันดีในการอนุรักษ์โบราณสถานของกรมศิลปากรขึ้น ณ โบราณสถานวัดบ้านนาควาย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย มีการบรรยายให้ความรู้และตอบข้อซักถามการบูรณะสิมบ้านนาควาย โดย นายขจร มุกมีค่า ผู้อำนยการสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี การจัดนิทรรศการให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์โบราณสถานที่ผ่านมาของสำนักศิลปากรที่ ๑๑ อุบลราชธานี และการทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโบราณสถานสิมวัดบ้านนาควายร่วมกับคนในชุมชน