...

ความรู้ทั่วไป
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รำฉุยฉายนางพันธุรัตแปลง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เพลงประกอบระบำทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ตามรอยครูดูโขน ละคร อยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ดุริยสตรี : การประโคมดุริยางคดนตรีในงานพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นในเขตพระราชฐานชั้นใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เจ้าดารารัศมี พระราชชายา : ฟ้อนม่านมุยเซียงตา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ฉัฐรัชสมัย: ยุคทองของดนตรีไทยและนาฏศิลป์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
รำฉุยฉายพญาครุฑแปลง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ถามมา-ตอบไป : ประเภทของการแสดงโขน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศิลปิน-ศิลปากร : เผชิญ กองโชค นักระนาดเอก แห่งกรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เพชรรัตนาลัย คีตนิพนธ์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โขน : มหรสพสมโภช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วงดุริยางค์สากล กรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทเพลงที่บันทึกไว้ในจดหมายเหตุของ ลา ลูแบร์ เพลงสายสมร และเพลงสุดใจ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การสร้างสรรค์ผลงานด้านนาฏดุริยางคศิลป์ ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ระบำเสียมกุก – ละโว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
“นาฏเจียระไน” สู่เอกลักษณ์ไทยสังคีต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ดนตรีในงานสมโภชพระทวารชั้นใน
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หลักศิลาจารึก หลักที่ 1
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ห้องสมุดดิจิทัลแห่งชาติอาเซียน (ASEAN Digital Library)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
มนตร์แห่งพระร่วง : มนุษย์ เรือ ทะเล และความมั่นคง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ย้อนรอยการเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราช ของรัชกาลที่ ๑๐ ตอนที่ ๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพเก่าเล่าเรื่อง “ครอบครัวมหาผล”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ย้อนรอย การเสด็จพระราชดำเนินจังหวัดนครศรีธรรมราช ของรัชกาลที่ ๑๐ ตอนที่ ๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปี ๒๔๙๒ สภาวัฒนธรรมแห่งชาติเผยแพร่วัฒนธรรมในการดูกีฬา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
“ทวีปัญญาสโมสร” สโมสรแรกในราชสำนักรัชกาลที่ ๖
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บันทึกเรื่องราวจากเอกสารจดหมายเหตุ “เชิดชูเด็กที่เกิดวันขึ้นปีใหม่ 2486 อยู่ในความอุปการะของชาติ”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ที่มาของคำว่า “ป๋า”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
กรีนิรมิต" บทเสภาสรรเสริญพระคเณศ เทพแห่งศิลปวิทยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พิธีสมรสหมู่ที่เมืองพัทลุง”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จดหมายเหตุเล่าเรื่อง ตอน รางวัลแด่คนขยัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คนจีนตัวอย่างในพระราชทรรศนะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ กับศิลปวัฒนธรรมไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การเปลี่ยนวันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่ ๑ มกราคม
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะรูปแบบเด่นที่พบในภูมิภาคอีสานใต้กับถ้วยสำริด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรือบ้านคลองยวน ต.ทุ่ง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สงกรานต์ แผ่นดินพระจอมเกล้าฯ ตอนที่ ๓
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพสลักทับหลังโบราณสถานปรางค์กู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดศรีสวาย เมื่อราวปี พ.ศ.๒๔๕๐
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จารึกเจดีย์น้อย วัดมหาธาตุเมืองสุโขทัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ เทพผู้ให้กำเนิดแห่งต้นน้ำลำโดมใหญ่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศัพท์น่ารู้ก่อนดูพิพิธภัณฑ์ : Definitions Before Visiting the Exhibitions
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เรื่องเล่าจากคลังโบราณวัตถุ : เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
๑๓ โบราณวัตถุ ต้องห้ามพลาด ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การสลักภาพบนใบเสมาสมัยทวารวดี ที่หาดูได้ยากในภาคอีสาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดพระนอน เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คุ้ม : ที่อยู่ของเจ้าผู้ครองนครน่านและเชื้อสาย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เหรียญอาหรับสมัยราชวงศ์อับบาสิยะฮ์จากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณวัตถุชิ้นสำคัญ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ ตอน จารึกคาถาเยธัมมา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณสถานดอนขุมเงิน (ปราสาทหินบ้านหนองคูน)
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ยลพุทธศิลป์....พื้นถิ่นพัทลุง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลายรดน้ำประตูอุโบสถหลังเก่าวัดภาณุรังษี กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เทคนิคและลักษณะการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถวัดเสม็ด
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
หน้าบันศาลาตรีมุขวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ชวนมารู้จักชาวนาไทย ตอนที่ 4 “องค์ความรู้จากแนวความคิดการออกแบบอาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย สุพรรณบุรี”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ชวนมารู้จักชาวนาไทย ตอนที่ 5 "วิถีชีวิตบ้านบ้าน : เรือนไทยภาคกลาง องค์ประกอบของเรือนเครื่องสับ"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การจัดสร้างตะเกียงโรมัน (จำลอง) โดยสำนักช่างสิบหมู่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศัพท์ช่างคำศิลป์ : ลายไทย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วัดวังสาริกา จ.อุทัยธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพจิตรกรรมไทยฝีพระหัตถ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชมพรเขตอุดมศักดิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อุโบสถวัดประทุมธรรมชาติ จังหวัดสุรินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จิตรกรรมฝาผนังภายในอุโบสถ วัดภูมินทร์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศาลเจ้าแสงธรรมภูเก็ตกับการปรากฏสัญลักษณ์มงคลจีน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
จากศาลมณฑลจวบจนถึงศาลแขวงราชบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระราชพิธีเดือน5 : พระราชพิธีศรีสัจจปานกาลคเชนทรัศวสนาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
-
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
๓ วังบนถนนหน้าพระลาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณคดีคืออะไร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ทรงเปิดโลกพิพิธภัณฑสถานสู่สากล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
อลังการสถาปัตยกรรมตามพระราชดำริ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ตามรอยพระบาทสยามบรมราชกุมารี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ทรงสืบสานสังคีตศิลป์ระบิลไกล
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
โบราณคดีที่ทรงรักทรงรักษา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ทรงส่งเสริมหอสมุดให้รุดหน้า
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานสมบัติศิลปวัฒนธรรม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
น้ำพระราชหฤทัยห่วงใยอาทรบุคลากรและงานจดหมายเหตุ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระราชวินิจฉัยให้งานศิลปกรรมงามตามขนบช่าง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การใช้ราชาศัพท์เนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
บทความ การเพิ่มมูลค่าให้แก่ทุนทางวัฒนธรรม โดยนายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
คอลัมน์ศิืลปิน-ศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศิลปิน-ศิลปากร อาจารย์วันทนีย์ ม่วงบุญ ดวงดาวค้างฟ้าศิลปากร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาพเก่า-เล่าอดีต : นอร์เวย์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป พุทธศักราช ๒๔๕๐
รายละเอียดเพิ่มเติม
-

Messenger