...

ด้านโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเครื่องมือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
แผ่นจุณเจิม แห่งเมืองโบราณดงคอน อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
เหรียญเงินลายธรรมจักรและจารึก
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระวิษณุสี่กร พุทธศตวรรษที่ ๑๓ จากเมืองศรีเทพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระคเณศ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพิมพ์ดินเผาปางประทานพร จากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ทวารบาลวัดเขาสุวรรณคีรี เมืองศรีสัชนาลัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ปั้นลมสังคโลกที่วัดตะแบกคู่ เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
“ท้อ” สัญลักษณ์แห่งการมีอายุยืนยาว
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร ศิลปะอยุธยา ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ส่องสัตว์ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช : หงส์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
นามสถานในกาลเวลาแห่งนครศรีธรรมราช
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
การกำหนดอายุสมัยเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูม วัดเจดีย์กลางทุ่ง ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ภาชนะที่เรียกว่า กุณฑี
รายละเอียดเพิ่มเติม
ภาพประกอบ ความรู้ทั่วไป
ลวดลายปูนปั้นวัดนางพญา ตอน ค้างคาว ลวดลายแห่งโชคลาภ
รายละเอียดเพิ่มเติม

Messenger