ความรู้ทั่วไป


ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
img_cover

พุทธลักษณะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณสถานวัดสรศักดิ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

มโหระทึกเส้นทางและผู้คนบนพื้นที่จังหวัดน่านในอดีต
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ตราประทับรุ่นแรกในประเทศไทย ที่พบในเมืองอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ลูกปัดหินคาร์เนเลี่ยนที่เมืองท่าโบราณเขาสามแก้ว
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ศัพท์น่ารู้ก่อนดูพิพิธภัณฑ์ : Definitions Before Visiting the Exhibitions
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

องค์ความรู้ทางวิชาการ เรื่อง สิมวัดไชยศรี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เรียบเรียง/ภาพ โดย กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปี ๒๔๔๓ กับความเปลี่ยนแปลงของชาวโคราช เมื่อรถไฟมาถึง
ปัจจุบันเมืองนครราชสีมากลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ สังคมและการรถไฟที่สำคัญของภาคอีสาน ในฐานะประตูสู่ภาคอีสาน สถานีรถไฟนครราชสีมาหรือที่ชาวโคราชรู้จักโดยทั่วไปว่า “หัวรถไฟ” เป็นสถานที่มีขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์ซ่อมรถไฟที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพเขียนสีภูตะเภาทอง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรในคาบสมุทรสทิงพระ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปปางมารวิชัย (ฐานประดับลาย 12 นักษัตร)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

คำศัพท์น่ารู้ก่อนดูพิพิธภัณฑ์ ตอน โบราณสถาน
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ชวนมารู้จักชาวนาไทย ตอนที่ 3 "จากพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวนาสุพรรณบุรีสู่การก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชาวนาไทย สุพรรณบุรี แห่งแรก"
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ชวนมารู้จักชาวนาไทย ตอนที่ 2 "พระมหากรุณาธิคุณต่อเกษตรกรชาวไทย"
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
img_cover

เครื่องรับวิทยุสาธารณะ แบบ ๔ หลอด ณ ที่ว่าการอำเภอขลุง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ประชาธิปไตยสมมุติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วิหารหลวงพ่อนาค ศาสนสถานบนเขาธรรมามูล จังหวัดชัยนาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

สะพานจุฬาลงกรณ์ สะพานรถไฟแห่งแรกของเมืองราชบุรี สะพานรถไฟที่ยาวที่สุดในสยามประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระบรมสารีริกธาตุเก่าที่สุดในวัฒนธรมทวารวดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระที่นั่งหันหลังชนกัน ที่วัดมหาธาตุ จังหวัดราชบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ทางรถไฟสายสวรรคโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

สาระน่ารู้เรื่อง บัวยอดปราสาท
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

รูปพระสุภูติมหาเถร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

กระโถนค่อมเขียนลายสุวรรณมัจฉา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

คันทวยพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ : เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมวังหน้า สมัยรัชกาลที่ ๑
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ไหลายคราม เขียนลายทิวทัศน์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ประติมากรรมรูปช้างมีบุคคลขี่อยู่บนหลัง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

จานแปดเหลี่ยม ลายรูปนกฟีนิกส์ เขียนสีบนเคลือบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ชามทรงดอกเบญจมาศ เขียนลายครามภาพบุคคล
รายละเอียดเพิ่มเติม