ความรู้ทั่วไป


ไม่มีข้อมูล
img_cover

แหล่งโบราณคดีบ้านห้วยสามยอดเทวกุล จังหวัดบึงกาฬ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

การบูรณะ“ศาลา ๑๐๐ ปี” สืบทอดสถาปัตยกรรมความทรงจำเมื่อวันวานของชาวบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

สายสัมพันธ์ สองราชธานี กรุงศรีอยุธยา - เมืองละโว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ประติมากรรมดินเผารูปราชยลักษมี พบจากเมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

"เมืองเพีย" พัฒนาการทางโบราณคดีจากหลักฐานที่พบ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พัฒนาการทางวัฒนธรรมเมืองโบราณศรีฐาน จากหลักฐานการสำรวจและขุดค้นทางโบราณคดี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

๑๔ เมืองโบราณ ในจังหวัดขอนแก่นหลักฐานจากภาพถ่ายทางอากาศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพถ่ายเก่าเล่าเรื่อง @ปราสาทเปือยน้อย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

วันอาสาฬหบูชา จากภาพสลักบนใบเสมา ตอน พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

แผ่นเงินดุนรูปธรรมจักรจากเมืองโบราณกันทรวิชัย
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับการต่อลมหายใจของผ้าทอมือ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เทคโนโลยีการประปาในกรุงศรีอยุธยาและลพบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ปืนใหญ่เหล็กของฮอลันดา (Finbanker of Dutch Pattern)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

รูปบุคคลทรงครุฑ จากอโรคยาศาล สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ (ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระมาลัย ทำไมจึงถือพัด หรือตาลปัตร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ไหเคลือบสีเขียว : หลักฐานพบใหม่จากการขุดแต่งโบราณสถานหมายเลข ๑๔ เมืองโบราณอู่ทอง
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
img_cover

แม่ปุกสุขสวรรค์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เล่าเรื่องประติมานวิทยา: วัชรหุงการมุทรา/วัชรหูงการมุทร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เล่าเรื่องประติมานวิทยา: วิชาธร/วิทยาธร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ภาพถ่ายเก่าเมืองร้อยเอ็ด ตอน ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ดหลังที่ ๒
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

พระพุทธรูปยืน ปางแสดงธรรม(วิตรรกมุทรา)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ประติมากรรมพระอรรธนารีศวร ที่เมืองโบราณศรีเทพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ไขปริศนาห้องลับ บ้านหลวงรับราชทูต เมืองละโว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ประติมากรรมรูปสิงห์
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ประติมากรรมปูนปั้นหน้าบันวัดเตว็ด : ศิลปะลูกผสมไทย–ยุโรป สมัยอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

โบราณคดีใต้น้ำกับโบราณคดีบนบก ต่างกันอย่างไร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

"เดชพิรุฬห์" สระน้ำที่ลึกที่สุดในไทย! + สาธิตการทำงานโบราณคดีใต้น้ำ (เบื้องต้น)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ลูกปัดแก้วแบบมีตา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ร้อยเรื่อง(เล่า)เมืองสามอ่าว ตอน ถ้ำพระยานคร (๒) บ่อพระยานคร
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

เขาภูปลาร้า (เขาปลาร้า)
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

สายธารแห่งอยุธยา : ตอนที่ ๑ คลองสายหลักในเกาะเมืองอยุธยา
รายละเอียดเพิ่มเติม
img_cover

ประติมากรรมดินเผารูปหงส์จากโบราณสถานวัดช้างรอบ เมืองกำแพงเพชร
รายละเอียดเพิ่มเติม