ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 25
(วันพฤหัสบดีที่ 06 มิถุนายน 2567)

กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2567

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 15
(วันเสาร์ที่ 01 มิถุนายน 2567)

ร่วมการสัมมนาโครงการสำรวจเอกสารและเผยแพร่องค์ความรู้การจัดทำทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจำแห่งชาติ

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 20
(วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เดือน พฤษภาคม 2567

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 38
(วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567)

คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับโรคพยาธิชนิดหนึ่งชื่อว่า “ตะมอย”

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 91
(วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567)

กิจกรรมแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรผู้อาวุโสสำนักศิลปากรที่ ๑๐ นครราชสีมา เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 113
(วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567)

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เมษายน 2567

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 321
(วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการที่ดี"

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 558
(วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566)

พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ ให้ผู้แทนมามอบหนังสือแก่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด (๖ เล่ม)

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 344
(วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566)

๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ให้บริการเอกสารโบราณ แก่สามเณรถิระเทพ ชัยเตชิษฐ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 354
(วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566)

รวมภาพประทับใจ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 342
(วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565)

กิจกรรมแบ่งปันกันอ่าน แจกหนังสือมือสอง ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่นวิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566

อ่านต่อ >>

for w3c

องค์ความรู้ : คำศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับโรคพยาธิชนิดหนึ่งชื่อว่า “ตะมอย”
รายละเอียดเพิ่มเติม >
องค์ความรู้ เรื่อง : คุณค่าที่ไม่ควรฆ่า เอกสารโบราณ : หนังสือใบลาน
รายละเอียดเพิ่มเติม >
คำศัพท์น่ารู้ "ผีทะมก"
รายละเอียดเพิ่มเติม >

สารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

Messenger