ประวัติและบทบาทหน้าที่
ประวัติความเป็นมา
 
       หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9  นครราชสีมา  เป็นหน่วยงานสังกัด สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม   ก่อสร้างขึ้นโดยดำริของพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ  และเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ 40 พรรษาและต้องการให้หอสมุดแห่งนี้ เป็นแหล่งเรียนรู้แก่เด็ก  เยาวชน และประชาชน  ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง  อาคารหอสมุดแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา  ออกแบบโดยกองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร โดยมีนายเกรียงไกร  สัมปัตชลิต 
เป็นสถาปนิก  ตามดำริของ  พลเอกเปรมติณสูลานนท์  โดยต้องการ
       1.  ให้เป็นอาคารที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด  ทั้งงานด้านห้องสมุด และงานการประกอบ กิจกรรมต่างๆ ของชาวนครราชสีมา
       2.  สถานที่ตั้งของอาคารหอสมุดให้อยู่ในเขตชุมชน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการมาใช้ห้องสมุด
       3.  ให้อาคารมีพื้นที่ใช้สอยพอเพียง
       4.  ให้อาคารมีลักษณะไทย  ให้ความรู้สึกของท้องถิ่นอีสาน  และเข้าได้กับสภาพแวดล้อ,  ที่จะก่อสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
            ร.9  นครราชสีมา  วางศิลาฤกษ์  วันจันทร์ที่  23  มีนาคม  2530  ก่อสร้างแล้วเสร็จเสร็จ  วันที่  25  พฤศจิกายน  2530  โดยความร่วมมือ
            ร่วมใจ ของชาวจังหวัดนครราชสีมาและประชาชนชาวไทยทั่วสารทิศ  ที่ได้ร่วมกันบริจาคเงินและทรัพย์สิน  เพื่อสมทบในการก่อสร้าง 
            ได้รับพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า
                                                “ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  ร.9  นครราชสีมา ”
             และเปิดบริการประชาชนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่  26 ธันวาคม 2530 โดยพลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  เป็นประธานในพิธีเปิด     


     

พิธีวางศิลาฤกษ์  อาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา  เมื่อวันจันทร์ที่  23  มีนาคม  พ.ศ.2530
 
 
       ฯพณฯ  พลเอกเปรม  ติณสูลานนท์  ตรวจความคืบหน้าของการก่อสร้างอาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.9 นครราชสีมา


 

(จำนวนผู้เข้าชม 290 ครั้ง)

Messenger