ข่าวประชาสัมพันธ์
จำนวนผู้เข้าชม 43
(วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567)
งานเกษตรแฟร์ 2567 ระหว่างวันที่ 10-21 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จำนวนผู้เข้าชม 87
(วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 66
(วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567)
จำนวนผู้เข้าชม 63
(วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567)