ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 265
(วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565)

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ในงานเทศกาลเที่ยวพิมาย ประจำปี 2565
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 311
(วันอังคารที่ 08 พฤศจิกายน 2565)

กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ร่วมสืบสานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2565
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 401
(วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2565)

ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ตอนที่ 4 เรื่อง “ นางนพมาศ”
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 397
(วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2565)

ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ตอนที่ 3 เรื่อง “ตำนานและนิทานเกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง”
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 502
(วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2565)

ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ตอนที่ 2 เรื่อง “วัตถุประสงค์ของการลอยกระทง”
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 417
(วันจันทร์ที่ 07 พฤศจิกายน 2565)

ความรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ตอนที่ 1 เรื่อง "ลอยกระทงมีมาแต่เมื่อไร ทำเพื่ออะไร"
อ่านต่อ >>
Messenger