ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 26
(วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567)

ร่วมโครงการสำรวจเอกสารโบราณ โดยกลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 20
(วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2567)

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 55
(วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2567)

กิจกรรมอ่านหนังสือเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง "บุญ-บาปมีจริงไหม?
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 18
(วันเสาร์ที่ 02 มีนาคม 2567)

ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งร้องเรียนมาเกี่ยวกับการทำลายเอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 84
(วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567)

กิจกรรมชมละครคุณธรรม ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 114
(วันอังคารที่ 30 มกราคม 2567)

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาปฏิบัติงานขับรถยนต์ และจ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลทำความสะอาดอาคาร สถานที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
อ่านต่อ >>