ข่าวกิจกรรม
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 257
(วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566)

เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการที่ดี"
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 481
(วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566)

พลเอกสนั่น มะเริงสิทธิ์ ให้ผู้แทนมามอบหนังสือแก่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา จำนวน ๑ ชุด (๖ เล่ม)
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 279
(วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566)

๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ นครราชสีมา ให้บริการเอกสารโบราณ แก่สามเณรถิระเทพ ชัยเตชิษฐ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 288
(วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566)

รวมภาพประทับใจ วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม 283
(วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565)

กิจกรรมแบ่งปันกันอ่าน แจกหนังสือมือสอง ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่นวิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
อ่านต่อ >>