ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 226
(วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566)

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 303
(วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565)

กิจกรรมแบ่งปันกันอ่าน แจกหนังสือมือสอง ในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่นวิถีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 2566
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 628
(วันพฤหัสบดีที่ 08 ธันวาคม 2565)

หนังสือแนะนำ : รักที่สุดคือ “ในหลวง” ห่วงที่สุดคือ “แผ่นดิน”
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 293
(วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2565)

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดี เพื่อพ่อ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 253
(วันศุกร์ที่ 02 ธันวาคม 2565)

องค์ความรู้ เรื่อง “สิริสาธรนารีรัตน์: พระภูษาไหมจากที่ร
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 417
(วันพฤหัสบดีที่ 01 ธันวาคม 2565)

หนังสือน่าอ่าน : มหัศจรรย์พญานาค เทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา
อ่านต่อ >>
Messenger