ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 100
(วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567)

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ วันคล้ายวันสถาปนากรมศิลปากร ครบ ๑๑๓ ปี
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 80
(วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567)

ร่วมโครงการสำรวจเอกสารโบราณ โดยกลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 70
(วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2567)

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2567
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 138
(วันศุกร์ที่ 08 มีนาคม 2567)

กิจกรรมอ่านหนังสือเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง "บุญ-บาปมีจริงไหม?
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 81
(วันเสาร์ที่ 02 มีนาคม 2567)

ร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่มีผู้แจ้งร้องเรียนมาเกี่ยวกับการทำลายเอกสารโบราณ (คัมภีร์ใบลาน)
อ่านต่อ >>
ภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 153
(วันศุกร์ที่ 09 กุมภาพันธ์ 2567)

กิจกรรมชมละครคุณธรรม ของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
อ่านต่อ >>
Messenger