ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงละคร เรื่อง “พระมหาชนก”
จำนวนผู้เข้าชม 993

วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงละคร เรื่อง “พระมหาชนก” เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี ๙  มิถุนายน ๒๕๕๙  โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวรายงาน ณ โรงละครแห่งชาติ