วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๔
จำนวนผู้เข้าชม 89

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๔๔

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงวางศิลาฤกษ์เขื่อนคลองท่าด่าน โครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

รหัสเอกสาร ภ หจภ (๓) กษ ๑.๑/๗๐Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger