วันนี้ในอดีต เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๔
จำนวนผู้เข้าชม 88

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๔
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย พระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันราชาภิเษกสมรส

รหัสเอกสาร ภ หจภ ศธ ๑.๑/๔๔Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.
Messenger