คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
จำนวนผู้เข้าชม 286

ตัวอย่างไฟล์แนบ PDF:
  • ย้อนกลับ
  • คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงโครงการขนาดใหญ่ 2567


จำนวนผู้เข้าชม 0คน


Messenger