สรรสาระศิลปากร พ.ศ.๒๕๖๓ เล่ม ๓
จำนวนผู้เข้าชม 15จำนวนผู้เข้าชม 15คน