บันทึกการเดินทางของคณะทูตสหรัฐอเมริกาสู่ราชสำนักบูรพาทิศ โคจินจีน สยาม และมัสกัต (เฉพาะตอนประเทศสยาม)
จำนวนผู้เข้าชม 753

  • ย้อนกลับ
  • บันทึกการเดินทางของคณะทูตสหรัฐอเมริกาสู่ราชสำนักบูรพาทิศ โคจินจีน สยาม และมัสกัต (เฉพาะตอนประเทศสยาม)
บันทึกการเดินทางของคณะทูตสหรัฐอเมริกา
สู่ราชสำนักบูรพาทิศ โคจินจีน สยาม และมัสกัต
(เฉพาะตอนประเทศสยาม)
ในเรือรบพีค็อกของสหรัฐอเมริกา
กัปตันเดวิด ไกซิงเกอร์ ผู้บังคับการเรือ
ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๗๕ - ๒๓๗๗
(ค.ศ. ๑๘๓๒ – ๑๘๓๔)
โดย
เอ็ดมันด์ โรเบิร์ตส์
(Edmund Roberts)
นางสาวปภัชกร ศรีบุญเรือง
แปลและเรียบเรียง
กรมศิลปากรพิมพ์เผยแพร่
พุทธศักราช ๒๕๖๕

Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.

จำนวนผู้เข้าชม 753คน