ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕
วันที่ประกาศ : 25/05/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 385