กรมศิลปากร บวงสรวงการบูรณปฏิสังขรณ์พระที่นั่งทรงธรรมและเคลื่อนย้ายบุษบกยอดมงกุฎ ภายในอาคารพระที่นั่งทรงธรรม (การเปรียญ) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อเคลื่อนย้ายนำไปดำเนินการบูรณะที่ สำนักช่างสิบหมู่
วันที่ประกาศ : 10/01/2565 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 43

วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๕ น. กรมศิลปากร บวงสรวงการบูรณปฏิสังขรณ์พระที่นั่งทรงธรรมและเคลื่อนย้ายบุษบกยอดมงกุฎ ภายในอาคารพระที่นั่งทรงธรรม (การเปรียญ) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เพื่อเคลื่อนย้ายนำไปดำเนินการบูรณะที่ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธี และ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ประธานคฤหัสถ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธี
ทั้งนี้ กรมศิลปากร ได้มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิ คัดกรองผู้เข้าร่วมในพิธีทุกคน บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่ และผู้เข้าร่วมงานต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา


Star vote. Star vote. Star vote. Star vote. Star vote.